LV > Veselība

5G u.c elektromagnētisku starojumu iedarbība

(1/2) > >>

Simon:
Tātad sākam :
Vēl nav nekāda 5G, bet elektromagnētiskais fons Rīgā JAU pārkāpj visas iespējamās normas.
Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta pētnieks, vides zinātnes maģistrs Jānis Blahins izmērījis elektromagnētisko starojumu Rīgā. Pētnieks apgalvo, ka runa ir par elektromagnētisko smogu.
https://jauns.lv/raksts/zinas/42194-starojuma-eksperiments-soke-pasu-petnieku-daudzviet-riga-tas-ir-arkartigi-augsts?fbclid=IwAR1u2gtuVxCWuYm4d2Gwra3CebeiyafHA8Zl1V2NNEovE_NU6AqoyH-5ckU
 

Simon:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 637

Rīgā 2018. gada 16. oktobrī (prot. Nr. 48 14. §)
Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par piesārņojumu" 18.2 panta otro daļu

https://likumi.lv/ta/id/302355-elektromagnetiska-lauka-iedarbibas-uz-iedzivotajiem-novertesanas-un-ierobezosanas-noteikumi?fbclid=IwAR26ewQuX7n0QXpZX7y8koolIsOhBJONjcyWQ6oa4BDueWNYL66HQJmHNEo

Simon:
 BBC par G5


--- Quote ---...svarīgi, ka jo ir vairāk raidītāju, katrs no tiem var darboties ar zemāku jaudas līmeni nekā iepriekšējā 4G tehnoloģija, kas nozīmē, ka 5G antenu radiācijas iedarbības līmenis būs zemāks. Deivids Roberts Grimss, fiziķis un vēža pētnieks.
--- End quote ---

Does 5G pose health risks?
https://www.bbc.com/news/world-europe-48616174

Simon:
Tas vairāk par to pašu "elektromagnetisko smogu"
Dr.biol. Antons Kolodinskis:
Elektromagnētiskais lauks mums visapkārt
http://arsts.lv/jaunumi/drbiol-antons-kolodinskis-elektromagnetiskais-lauks-mums-visapkart?fbclid=IwAR1i0r89a23nQC1C3405daS-kLbiYbDTSYw_r2_0PAWjGA5Lp60xWcA4PSI

Simon:
"Euronews" par 5G

Dr. Aleksandrs Lerchls no Jēkaba ​​Universitātes Brēmenē

--- Quote ---"...zinātnieks nekad nevar pierādīt ietekmes neesamību ... tomēr šim aicinājumam ir piesardzības raksturs, jo nav konkrētu pierādījumu par kaitējumu veselībai."
--- End quote ---
Helsinku universitātes molekulārās bioloģijas eksperts un profesora vietnieks Dariuszs Leščinskis:

--- Quote ---Tāpat kā tagad, izmantojot 3G un 4G tīklus, lielāko daļu starojuma radīs mobilie tālruņi," viņš teica, "šūnu torņi salīdzinājumā ar šo nodrošinās niecīgu starojumu".
--- End quote ---

What are the health risks associated with a 5G network?
https://www.euronews.com/2019/03/26/what-are-the-health-risks-associated-with-a-5g-network

Brivā brīdī turpināšu

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version