LV > Astropolis projekti

Latviski par DB

(1/1)

Simon:
Sāksim no tālienes

Datu Bāzē glabājas informācija par šo pasauli, cilvēkiem, notikumiem, kuru katrs astrologs var imantot atbilstoši savam līmenim, interesēm, vajadzībām...

Astroloģijas informācija, kas ir mūsu rīcībā nāk pie mums pa trīs kanāliem:
1) rakstu avoti, publicētie materiāli (starp citu dažāda līmeņa un kvalitātes)
2) personīgā pieredze
3) personīgie insaiti

1) vēsturiskie avoti, kas nonākuši līdz mums gandrīz vienmēr ir tulkoti, tātad mēs nevaram būt pārliecināti, ka to, kas ir rakstīts -
tiešām ir teicis Al Birunī vai Ben Ezra. Viena vārda nesaprašana, vai  burta izlaišana var pilnīgi sagrozīt nozīmi. Turklāt šodienas astroloģija var atšķirties no ēģiptiešu, maiju, ķīniešu vai viduslaiku astroloģijas tieši par tik, par cik šie laiki atširas no mūsdienām.

2) Personīgā pieredze ir pakļauta individuālām īpatnībām, cilvēka paradigmai, viņa kredo. Kā atšķiras dažādu astrologu klienti, tā var atšķirties atrologu pieredze.
  
3) Personīgām atklāsmēm arī vienmēr piemīt individuālas iezīmes, subjektīvas, personiskas - pat tiešām augstas harizmas gadījumā (tāpēc Jaunajā Derībā piemēram ir 4 Evanģēliji)

Par esošajām astroloģiskām datu bāzēm. Iepazīstoties ar vairākām, mēs konstatējām neapmierinošu kritēriju līmeni. Ja datu bāze neņem vērā kritērijus, ar kuriem mēs strādājam ikdienā - tā mūss nevar apmierināt.

Fascinējošais.
DB tas ir projekts, kuru laika dzirnas dara bagātāku un pilnīgāku nevis
liesāku un nabagāku, kā tas notiek ar daudziem proc esiem šai pasaulē.

Pagaidām/

Navigation

[0] Message Index

Go to full version