Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Ap Astroloģiju / KrÄ«zes laikā noderÄ«gi citāti

AP ASTROLOĢIJU

22. JAN

Krīzes laikā noderīgi citāti

Ir liela starpÄ«ba - pārdot savus ražojumus (un pakalpojumus) vai pārdot sevi. 
Nezināms latviešu autors 

Neviena ekonomiskā sistēma nedara cilvēku labāku, un kapitālisms nav izņēmums.
Margarita Tečere (1925) Lielbritānijas premjerministre

Savu personÄ«go fiasko viņš pagrieza tā, lai kļūtu par politiskā režīma upuri.
Karols Ižikovskis (1873-1944) poļu rakstnieks, kritiķis

Ideja nenes atbildību par tiem, kas tai tic.
Dons Markiss (1878-1937) amerikāņu dzejnieks

Uzkatu sistÄ“mas etiÄ·ete atšÄ·iras no citu preču etiÄ·etÄ“m, starp citu, ar to, ka maldina ne tikai pircÄ“ju, bet arÄ« pārdevÄ“ju.
Kārlis Markss (1818-1883) marksisma pamatlicējs

Kad Hitlers sāka vajāt ebrejus, tas mani neskāra, jo es taču neesmu ebrejs. Arī tas, ka Hitlers sāka vajāt katoļus, mani neskāra, jo es taču neesmu katolis. Un arī tas, ka Hitlers sāka vajāt arodbiedrības, mani neskāra, jo es neesmu arodbiedrības biedrs. Bet kad Hitlers sāka vajāt mani un evaņģēlisko baznīcu - vairs nepalika neviena, kuru tas varētu skart.
Martiņš Nimellers (1892-1984) vācu teologs, garÄ«dznieks

Lai atritinātu karogu, tas ir jāpagriež pret vēju.
Staņislavs Ježijs Lecs, poļu rakstnieks

Jautājuma zīme - tas ir brīvības ģērbonis.
Staņislavs Ježijs Lecs

Kad beidzot viņš ieņēma amatu, kurā viņš varÄ“ja teikt visu, ko domā - viņš spÄ“ja domāt tikai par savu amatu.
Gabriels Laubs (1928) čehu vācu rakstnieks

Pasaule mainās tik strauji, ka nevienam neizdodas visu laiku saglabāt stāvokli, kurā viņam nav taisnÄ«ba - lai kā viņš arÄ« censtos.
No E.Makenzija grāmatas "14000 frāžu..."

Doma nav brīva, ja ar to nevar nopelnīt iztiku.
Bertrans Rasels (1872-1970) angļu matemātiķis, filosofs

Tikai beigtas zivis peld pa straumei.
NN

Par sevi mēs spriežam pēc saviem ideāliem. Par citiem - pēc viņu rīcības.
Harolds Nikolsons (1986-1968) britu politiÄ·is

Reformators, kuram šÄ« pasaule šÄ·iet nepietiekami laba, galu galā sastopas ar cilvÄ“ku, kurš, kā viņam šÄ·iet, šai pasaulei, ir nepietiekami labs.
Džordžs Bernards Šovs (1856-1950) angļu rakstnieks

Banānvalsts pazīmes

- Lieli ārÄ“jie un iekšÄ“jie parādi salÄ«dzinājumā ar ražošanas apjomiem
- Veikalos dominē importa preces
- Nav savas nacionālās rÅ«pniecÄ«bas. Visas svešzemju rÅ«pniecÄ«bas preces, pat ikdienā lietojamās, ir vidÄ“ji 1,5 reizes dārgākas nekā blakusvalstÄ«s, kur tās tiek ražotas
- Lauksaimniecības valsts ieved savā zemē tradicionāli ražotus lauksaimnicības produktus (1997.gadā Latvija epirka 20'000 t pārtikas rudzu un 50'000 t lopbarības graudu)
- nav specializētu investīciju banku, nav arodbiedrības banku, nav vaksts uzraudzītu privātu pensiju fondu. Likumdevēji un valsts bloķē masveida krājaizdevumu sabiedrību izveidi.
- IegÅ«tā peļņa, lai arÄ« cik niecÄ«ga netiek ieguldÄ«ta ražošanā.
- Valsts neaizsargā savus ražotājus, jo baidās no Starptautiskā Valūtas Fonda un Psaules Bankas.
- Starptautiskais Valūtas Fonds kopā ar Psaules Banku - piektā vara vai stāvokļa noteicēji valstī.
- Resni, nobarojušies, ļumÄ«gi ministri, prezidenti, deputātministri. (MinÄ“tais neattiecas uz sievietÄ“m)
- Jebkuru sistēmu veido tikai vara, nauda
- Tiesas prāvās vienmēr uzvar oficiālais vai varas viedoklis
- Visi līderi izvirzīti balstote uz naudu, kura vieņiem posteņos nokļūstot jāatpelna
- Nav sociāli orientētu līderu, jo privātkapitals tādus nepieļauj
- Privātkapitala izvirzītiem līdriem "iemontētas" sāpju podziņas ar galveniem vadībs signālem:
"esi pērkams!", "esi pārdodams!"
- Nav attīstītas sociāldemokrātijas, ir tikai buržuaziskas partijas
- Nav sociāldemokrātijas preses
- Prese iet pa lielkapitāla nospreausto ceļu
- Pārtika un komunālie pakalpojumi aprij visu ģimenes budžetu.
- Zinātnei tiek veltīti tie līdzekļi, kas kaut kur vēl paliek pāri
- Par valsts līzekļiem netiek sūtīti uz ārzemēm studnti un zinātnieki
- valsts par saviem līdzekļiem neveido "new hau"centrus un tehnoloģiskās zonas
- valstÄ« daudz nepaedušu cilvÄ“ku, bÄ“rnu, pusaudžu
Jānis Teteris (1945) latviešu metodologs, grāmata "Latvijas labad" 1999.g.

Kad krÄ«zes gados Eiropas valstu valdÄ«bu pilÄ«s un rezidencÄ“s rÄ«koja balles, rautus un pieņemšanas. ASV tas bija aizliegts. Algu samazinājums valsts aparāta darbiniekiem un valdÄ«bas izludinātais taupÄ«bas režīms skāra visus Baltā nama iemÄ«tniekus. Ar polimelÄ«tu slimajam prezidentam invalÄ«dam F.Ruzveltam taupÄ«bas režīms paredzÄ“ja brokastis par deviņpadsmit centiem, un sieva Eleonora Ruzvelta tās pati arÄ« gatavoja...
Jānis Teteris (1945) latviešu metodologs, grāmata "Latvijas labad"

Valstī, kurā valda labi - kaunās no nabadzības. Valstī, kurā valda slikti - kaunās no bagātības.
KonfÅ«cijs (ap 551-479 pr.Kr) seno Ä·Ä«niešu filosofs

Latvieši ir svarÄ«gākais Latvijas eksporta faktors.
Autors nezināms

No nepietiekami attÄ«stÄ«ts valsts, esam izauguši lÄ«dz pietiekami neattÄ«stÄ«tai.
Radivoje Boičičs (1949) serbu literāts

Mazattīstīta valsts ir nabadzīga tādēļ, ka tai nav rūpniecības. Bet rūpniecības tai nav tādēļ, ka tā ir nabadzīga.
Hanss Volfgangs Zingers (1910-) britu ekonomists 

...Var jau izlikties, ka viss ir kārtÄ«bā, bet III pasaules valstÄ«m ir savas likumsakarÄ«bas no kurām vissvarÄ«gākās, visbÅ«tiskākās ir šÄdas:
- Intelektuālā un tehnoloģiskā atkarība no Rietumiem;
- hronisks ieguldījumu trūkums nacionālās ekonomikas nozarēs, kuras akumulē nacionālas zinātnes iestrādes, atklājumus un sasniegumus;
- orientācija uz izejvielu eksportu;
- ārzemju ieguldÄ«jumu lielais pārsvars pār pašmāju ieguldÄ«jumiem...
Jānis Teteris (1945) latviešu metodologs, grāmata "Latvijas labad" 1999

Latvijā, kredītu buma periodā, pēc J.K.Andersena pasakas "Kailais karalis" motīviem tika īstenots ekonomiks eksperiments ar nosaukumu "Kailā tauta".
Autors nezināms

MÄ“s dodam priekšroku dzÄ«vei nebadzÄ«bā, bet - brÄ«vi un neatkarÄ«gi!
Ajatola Homeini (1900-1989) Irānas Islāma republikas līderis

PasaulÄ“ ir divas valstis salÄ«dzināšanai: tā ir Japāna, kurā nekā nav un viss ir. Un tā ir Krievija, kurā viss ir un nekā nav.
Pavels Borodins (1946) Krievijas un Baltkrievijas savienības valsts sekretārs

Kapitālisms - ir pārāk sareģīta sistēma jaunajām neatkarīgajām valstīm.
Kvame Nkruma (1909-1972) Ganas prezidents

Palīdzības ietvaros mazattīstītajām valstīm, nabadzīgo ļaužu nauda no bagātajām valstīm nonāk pie bagātajiem ļaudīm nabadzīgajās valstīs.
AlfrÄ“ds Mozers, ES ierÄ“dnis 

Nodokļi

Vietvalžiem, kuri TibÄ“rijam ieteica paaugstināt provincÄ“m nodokļus, viņš atbildÄ“ja, ka labs gans aitas cÄ“rpj, nevis velk tām nost ādu.
Gajs Svetonijs Trankvils (starp 75.-150. g. pÄ“c Kr. ), romiešu rakstnieks

Kad Latvijā pacēla kapu nodokli, kādā bēru mielastā radās tosts: iedzersim par dzīvi! - Nāve pie mums maksā pārāk dārgi!
Nezināms autors

Strādā cÄ«tÄ«gi un godÄ«gi maksā nodokļus - ar tevi rÄ“Ä·inās tÅ«kstošiem valsts aparāta darbinieku!
Nezināms amerikānis

Ekonomika elpo caur caurumiem nodokļu sistēmā.
Barijs Breisvels Milns (), britu ekonomists

Divpadsmit vispazÄ«stamākās Ä’Ä£iptes vÄ“derdejotājas ik gadu nomaksā 900 miljonus Ä’Ä£ipts mārciņu vai 264 miljonus Amerikas dolāru ienākuma nodoklÄ« . AValsts kases piepildÄ«šanā tās aizņem piekto vietu pÄ“c Suecas kanāla, tÅ«risma, naftas un kokvilnas eksporta.
Jānis Teteris (1945) latviešu metodologs, grāmata "Latvijas labad"

Nodokļu likumdošana radÄ«jusi vairāk noziegumu, nekā jebkurš cits likumdošanas akts.
Barijs Goldvoters (1909-) amerikāņu politiķis

No nodokļiem uz ārzemēm bēg ne mazāk cilvēku kā no diktatoriem.
Džeims Ņūmens (1907-1966) amerikāņu publicists

Ir grūti barot vienlaicīgi gan savu ģimeni, gan savu valdību.
No E.Makenzi grāmatas "14000 frāžu..."

Parlamentārieši, kas izvÄ“las starp diviem jauniem nodokļiem ir lÄ«dzÄ«gi sievietei, kas nekādi nevar izlemt - kuru no divām kleitam pirkt. Parasti viņa pÄ“rk abas.
No E.Makenzi grāmatas "14000 frāžu..."

Visgrūtākais parlamentāriju uzdevums ir iegūt nodokļu maksātāju naudu, neskarot vēlētājus.
No E.Makenzija grāmatas "14000 frāžu..."

ValdÄ«ba stāv neatrisināmas problÄ“mas priekšÄ: kā iegÅ«t no mums nodokļus, kurus mÄ“s nevaram samaksāt, lai iztÄ“rÄ“tu tos priekš tā, kas mums nav vajadzÄ«gs.
No E.Makenzija grāmatas "14000 frāžu..." 

Patriotisms - Nacionālisms - Dzimtene

Kolonijas nebeidz būt par kolonijām ar to vien, ka iegūst neatkarību.
Bendzamins Dizraeli (1804-1881) britu premjerminisatrs, rakstnieks

Kanāda ir valsts, kurai trūkst kultūras vienotības, valodas vienotības, reliģiskas vienotības, ekonomiskas vienotības un ģeogrāfiskas vienotības. Taču viss tas veido viņas vienotību.
Kenets Bouldings (1910-1993) amerikāņu ekonomists

Mums visiem ir viena maza kopÄ«ga vājÄ«ba - tā ir Latvija. Par mÅ«su lielo kopÄ«go spÄ“ku,  mÄ“s, taču, to nevaram saukt, vai ne?
Viens no jaunākajiem noklausÄ«tajiem latviešu izteicieniem 

Kad es domāju par Dieva taisnīgumu, mani pārņem bailes par manu dzimteni.
Tiek piedēvēts krievu-ukraiņu-ebreju humoristam Mihailam Žvaņeckim

Patriotisms beidzas tur, kur sākas nodokļu deklarācija.
NN

Tautas noskaņojums ir svarÄ«gāks par iekšÄ“jo kopproduktu.
Tiek piedÄ“vÄ“ts VFR kancleram Helmutam Šmitam ()  

Dodies uz ārzemēm un tu uzzināsi daudz jauna par savu dzimteni!
Angļu izteiciens

Nācijas civilizētības līmeni nosaka tās spēja pasmieties par sevi.
Pīters de Vraizs (1910-1993) amerikāņu rakstnieks

Katru nacionālistu vajā ideja, ka pagātni ne vien var izmainīt, bet tā ir jāizmaina.
Džordzs Orvels (1903-1950) angļu rakstnieks

No civilizÄ“tas pasaules viedokļa, visi Latvijas iedzÄ«votāji - tie ir dažādu tautÄ«bu latvieši. Un, turklāt, nodokļu maksātāji.
Nezināms autors

Kad orators sāk daudz runāt par mÄ«lestÄ«bu pret dzimteni, skaidrs, ka viņš gaida, ka viņam par to samaksās.
Henrijs Luiss Menkens (1880-1956) amerikāņu zurnālists

Dažs tā slavÄ“ dzimteni, it kā viņš alktu to dārgāk pārdot.
Žarko Petāns (1929-) slovēņu rakstnieks

Nu ko teikt...arÄ«  es mÄ«lu Krieviju. Tā tomÄ“r aizņem sesto daļu manas dvÄ“seles.
Venedikts Jerofejevs (1938-1990) krievu rakstnieks

Nabaga cilvÄ“ks, kam nav ar ko lepoties, Ä·eras pie vienÄ«gā, kas viņam ir. Un viņš lepojas ar nāciju, kurai pieder.
ArtÅ«rs Šopenhauers, vācu filosofs

Mirt par dzimteni ir ļoti dabiski... ja tajā dzīvot nav iespējams.
Kārlis Krauss (1874-1936) austriešu rakstnieks

Dienvidāfrikas republikā par patriotu sauc balto cilvÄ“ku, kurš nespÄ“j pārdot savu māju.
Deniss Hilijs (1917-) britu politiÄ·is

Ja nespējat nepieļaut, ka jūs norij, pacentieties nepieļaut, ka jūs pārstrādā.
Žana Žaka Ruso (1712-1778) padoms poļiem

Kad oponentam beidzas argumenti, viņš sāk interesÄ“ties par jÅ«su tautÄ«bu.
Arkādijs Davidovičs (1930) krievu literāts

Ja no pases izņems piekto punktu [tautÄ«ba], kā mÄ“s atšÄ·irsim labu cilvÄ“ku no slikta?
Anatolijs Rass (1939) krievu literāts

Kanāda ir valsts, kurai trūkst kultūras vienotības, valodas vienotības, reliģiskas vienotības, ekonomiskas vienotības un ģeogrāfiskas vienotības. Taču viss tas veido viņas vienotību.
Kenets Bouldings (1910-1993) amerikāņu ekonomists

Vācieši tagad ir ļoti norÅ«pÄ“jusies par par savas nācijas izveidošanu, taču viņi ar to ir krietni iekavÄ“jušies. Kad viņi beidzot to paveiks, nacionālais jautājums pasaulÄ“ vairs nevienu neinteresÄ“s un viņiem bÅ«s vien no visa paveiktā jāatsakās.
Henrihs Heine (1797-1856), vācu rakstnieks

Ekonomika-Finanses-Budžets

Latviešiem jāsāk veidot kredÄ«tsabiedrÄ«bas. Visa trimda dzÄ«voja no kredÄ«tsabiedrÄ«bām.
Bruno Rubess () Latvijas Bankas padomes loceklis 

Vienīgais veids kā likt valdībai taupīt - ir nedot tai naudu, kuru tā varētu taupīt.
Hovards Džarviss (1902-1986) amerikāņu izdevējs un politiķis.

Visās Rietumeiropas valstÄ«s pÄ“c II pasaules kara tautas pašorganizācija norisinājās ar masveidÄ«gu krājaizdevumu sabiedrÄ«bu (KAS) un kooperatÄ«vu dibināšanu un attÄ«stÄ«bu.
Jānis Teteris (1945) latviešu metodologs

Izņēmumi apstiprina likumsakarību un noēd budžetu.
"Millera likums"

Jo lielāks ir sadalāmais fonds - jo īsākas debates.
"Merfija budzeta likums"

ZiemassvÄ“tki ir tad, kad bÄ“rni runā par Santa Klausu, par to, ko viņi gribÄ“tu saņemt un vecāki par to maksā. DeficÄ«ts ir tad, kad pieaugušie runā par to, ko viņi gribÄ“tu saņemt no valdÄ«bas, bet bÄ“rni par to maksā.
Ričards Lams (1935) Kolorado štata gubernators

Pārāk daudzi no mums tērē savu laiku tā, kā politiķi tērē mūsu naudu.
No E.Makenzi grāmatas "14000 frāžu..."

Tā ir visaizgrābjošakā privilÄ“Ä£ija - tÄ“rÄ“t citu cilvÄ“ku naudu.
Džons Randolfs (1773-1833) amerikāņu politiÄ·is 

Valsts finanses - tā ir māksla nodot naudu no rokas rokā tik ilgi, kamēr nauda nepazūd.
Soberts Sarnofs (1918-1997) amerikāņu uzņēmējs

Jostu savilkšanas politiku visskaļāk atbalsta tie, kas nÄ“sā bikšturus.
Bernhards Fogels (1932) vācu politiķis

SvÄ“tÄ«gi ir jaunieši! Jo viņi mantos valsts parādu.
Herberts HÅ«vers (1874-1964) ASV prezidents

Katrs cilvÄ“ks, kas ir dzimst mÅ«su valstÄ«, saņem neatņemamas tiesÄ«bas uz dzÄ«vi, brÄ«vÄ«bu un  valsts parāda daļu.
No grāmatas "Makenzija 14000 frāžu"

Valsts

Liberālo tirgus loÄ£iku nekādā ziņā nedrÄ«kst attiecināt uz valsti, valsts institÅ«cijām. Tiesnesis, prokurors, ierÄ“dnis, deputāts, kurš savā darbÄ«bā orientÄ“jas uz piedāvājumu-pieprasÄ«jumu, bÅ«tÄ«bā ir valsts noziedznieks.
Jānis Teteris (1945) latviešu metodologs

Korupcija

Pats galvenais jebkurā valsts iekārtojumā - (...) ir panākt to, lai amatpersonas nevarētu izmantot savu stāvokli savtīgās interesēs.
Aristotelis (384.-322.g. pr.Kr.) sengrieÄ·u filosofs 

Totalitārisma pieredze parādÄ«ja, ka mutācijas kolosāli veicina meli un nodevÄ«ba. Un šodien Latvijā daudziem cilvÄ“kiem ar vÄ“l impÄ“rijas laikā iemontÄ“tām sāpju podziņām dots vienkāršs elementārs un ļoti saprotams signāls: esi pÄ“rkams!...klejo, pārej, atgriezies, soli, nepildi, atkal soli...
Jānis Teteris (1945) latviešu metodologs

Tas, kurš ir spÄ“jÄ«gs savtÄ«gi izmantot sabiedrisko stāvokli, ir spÄ“jÄ«gs arÄ« uz kapu zagšanu.
Plutarhs (46-127. pēc Kr.) sengrieķu vēsturnieks

Iedevām kukuli - un likumība triumfēja!
Aleksandrs Firstenbergs (1913-?) radioinženieris, literāts

Man atlika cīņa ar to korupcijas zaņķi, kādā nu iestiga Latvija, cerÄ«bā, ka varbÅ«t reiz taču tauta atmodÄ«sies un mācÄ«sies izšÄ·irt tos, kas kā lietpratÄ“ji cÄ«nās par tautas interesÄ“m, no varas kāriem nelietpratÄ“jiem, tautas muļķotājiem, kas gādā tikai par savām interesÄ“m.
prof.Kārlis Balodis (1864-1931)

Viņš pārdeva visus, kas viņu pirka.
Atsauksme par franču diplomātu Taleirānu (1754-1838)

Es vēlos, lai būtu vai nu mazāk korupcijas vai arī vairāk iespēju tajā ņemt dalību.
Ešlijs Briljants (1933.) amerikāņu karikaturists un humorists

Izvēlēsimies no zagļiem visgodīgākos!
Arkādijs Davidovičs, krievu literāts

KārtÄ«gi padomā, vai tas, kurš tevi pÄ“rk, atceras ekspluatācijas noteikumus, citādi tu drÄ«z vien salÅ«zÄ«si.
Voicehs Adameckis (1934.) poļu literāts

Netirgo sevi zemāk par pašizmaksu!
NN

Par ko nopirkām, ar to vairs neatpirksies.
Veselins Georgijevs (1935) bulgāru literāts

Valsts (...) iet bojā tad, kad likumdošanas vara kļūst sabojātāka par izpildvaru.
Šarls MonteskjÄ“ (1689-1755) franču filosofs

Politika - ir ...

Politika ir tas: kas saņem, ko saņem, kad saņem un kā saņem.
Haralds Lasvels (1902-1978) amerikāņu politologs

Politika ir: sabiedrisko jautājumu kārtošana par labu privātai personai.
Ambrozs Birss (1842-1914?) amerikāņu rakstnieks

Politika ir: māksla meklēt problēmas, atrast problēmas, nepareizi novērtēt problēmas un risināt problēmas - nepareizā veidā.
Ernests Benns (1875-1954) angļu izdevējs un ekonomists

Ja jÅ«s melojiet cilvÄ“kiem, lai iegÅ«tu viņu naudu - tā ir krāpšana. Ja jÅ«s melojat cilvÄ“kiem, lai iegÅ«tu viņu balsis - tā ir politika.
No E.Makenzija grāmatas "14000 frāžu..."

Atbrīvo politiķim rokas...un tu atradīsi tās savās kabatās.
No E.Makenzija grāmatas "14000 frāžu..."

Politika ir: kāds iztikas iegÅ«šanas veids, kuru kontrolÄ“ visdegradÄ“tākā mÅ«su noziedzÄ«bas daļa.
Ambrozs Birss (1842-1914?) amerikāņu rakstnieks

Vēsture - tā ir politika, kuru vairs nevar labot. Politika - tā ir vēsture, kuru vēl var labot.
Zigmunds Grafs (1898-1979) vācu rakstnieks

Politika: tas nav aicinājums un pat nav profesija - tā ir neārstējama slimība.
Džozefs Teilors Robinsons (1972-1937) Arkanzasas gubernators, senators

Politikā: taisne - tas ir īsākais attālums starp divām nelaimēm.
Džeimss Džefrijs Rošs (1816?-1975) amerikāņu žurnālists 

Politikā: tāpat kā gramatikā - kļūda, kuru atkārto visi, tiek pasludināta par likumu.
Andrē Maļro (1901-1976) franču rakstnieks

Politikā: ienāk ar spožu nākotni, bet aiziet - ar tumšu pagātni.
No L.L.Levinsona "Nedrošo terminu vārdnÄ«cas"

Politikā: mūžība ilgst ne ilgāk par divdesmit gadiem.
Edgars Fors (1908-1988) franču politiķis

Politika: ir pārāk nopietna lieta, lai uzticētu to politiķiem.
Šarls de Gols (1890-1970) Francijas prezidents

Politika: ir māksla atturÄ“t cilvÄ“kus no piedalÄ«šanās jautājumos, kas viņus tieši skar.
Pīters Ustinovs (1921) angļu aktieris, režisors, rakstnieks

Būt par godīgu politiķi nemaz nav grūti - konkurences tikpat kā nav!
No E.Makenzija grāmatas "14000 frāžu..."

PolitiÄ·i

Pastāv cilvÄ“ki, kuri aiz tā, ka viņiem nav nopietnas nodarbošanās, metas sabiedriskajās lietās, pārvÄ“ršot tās par kaut ko lÄ«dzÄ«gu savam laika kavÄ“klim.
Plutarhs (46-127.g pÄ“c Kr.) sengrieÄ·u vÄ“sturnieks 

MÅ«su dienās visur ir vajadzÄ«gi specialisti. Amatieri - palikuši tikai politikā.
Rolfs Hohuts (1931) vācu dramaturgs

Tas, kurš tiecas pÄ“c zināšanām dodas zinātnÄ“.
Tas, kurš nepiecas pÄ“c zināšanām dodas biznesā.
Tas, kurš netiecas pÄ“c zināšanām, un neder biznesam - dodas politikā.
"Elarda likums"

Nez kādēļ, kad vÄ«rietis nonāk vecumā, kurā nevar kalpot par ierÄ“dni un policistu, tiek uzskatÄ«ts, ka viņš ir nobriedis tam, lai lemtu valsts likteni.
Semersets Moems (1874-1965) angļu rakstnieks

Vara - tā ir narkotika, bez kuras politiÄ·i nevar dzÄ«vot un kuru viņi pÄ“rk no vÄ“lÄ“tājiem - par pašu vÄ“lÄ“tāju naudu.
Ričards NÄ«dems (1942) kanādiešu žurnālists

Jo augstāks postenis, jo labāk redzami valsts panākumi.
Akrams Murtazajevs (1951) žurnālists

Kad valstsvÄ«rs nerunā mulÄ·Ä«bas, viņš nonāk ļoti nepatÄ«kamā stāvoklÄ«.
Džordžs Bernards Šovs (1856-1950) angļu dramaturgs

Labs politiÄ·is ir tas, kurš spÄ“j likt cilvÄ“kiem viņam noticÄ“t. Izcils politiÄ·is ir tas, kurš spÄ“j likt cilvÄ“kiem noticÄ“t pašiem sev.
No E.Makenzija grāmatas "14000 frāžu..."

Iedot valdÄ«bai varu un naudu ir tas pats, kas iedot pusaudzim viskiju un automašÄ«nas atslÄ“gas.
Patriks O'Rurks (1947) amerikāņu rakstnieks   

Manai sievai un mūsu valdībai ir daudz kopīga. Piemēram, gan vienam gan otram patīk atļauties to, ko tie nevar atļauties.
Roberts Orbens (1927-) amerikāņu humorists

Viņš melo tā, itkā joprojām bÅ«tu pirmā ministra amatā
Franču rakstnieks AnrÄ« Rošfors (1830-1913) par Emilija OlivjÄ“ atmiņu publikāciju.

Demokrātija...

Ja reiz bija laiks, kad mÅ«su garÄ«gie spÄ“ki bija pakļauti pārbaudei, tad tas bija drausmÄ«gajos 1929.-1933. depresijas gados. Tad varÄ“ja gadÄ«ties, ka mÅ«su tauta vÄ“ršas pie svešÄm ideoloÄ£ijām - komunisma un fašisma. Bet mÅ«su ticÄ«ba demokrātijai bija pietiekami stipra.
F.D.Ruzvelts () ASV prezidents

Kardināla atšÄ·irÄ«ba starp Eiropu un Ameriku 30.gados bija šÄda: Eiropa krÄ«zes pārvarÄ“šanu saistÄ«ja ar totalitārismu un autritārismu, ierobežojot vai likvidÄ“jot demokrātiju. Amerika nepieņēma totalitārisma ideologijas un ekonomiskas krÄ«zes pārvarÄ“šanas labad, tieši otrādi, paplašināja demokrātiju.
Jānis Teteris (1945) latviešu metodologs, grāmata "Latvijas labad"

Demokrātija ir: mehānisms, kas garantÄ“, ka pār mums valda ne labāk, kā mÄ“s esam pelnÄ«juši.
Džordžs Bernards Šovs (1856-1950) angļu dramaturgs

Demokrātija ir: tad, kad muļķiem ir tiesības balsot, bet diktatūra ir tad, kad tiem ir tiesības valdīt.
Bertrans Rasels 

Demokrātija Latvijā: Demokrātija nav savienojama ar vairuma nabadzÄ«bu. Tās pamatā jābÅ«t vidÄ“jam slānim. Bet kur šo slāni lai ņem? Un no kā tas var rasties? Latvieši radÄ«ja oriÄ£inālu problÄ“mas risinājumu - tie izveidoja vienu no lielākajām pasaulÄ“ ierÄ“dņu armijām.
Autors nezināms 

Demokrātija: tā, pirmkārt, ir procedūra.
Angļu izteiciens

Demokrātija ir: ne vairāk kā eksperimentāla pārvaldes forma. Vislielākais tās trūkums - ka tā balsis skaita, nevis - tās sver.
Viljams Ralfs Indžs (1860-1954) angļu garÄ«dznieks, literāts 

Demokrātija ir: gaisa balons, kas karājas jums virs galvas un liek skatÄ«ties augšup. KamÄ“r citi vandās pa jÅ«su kabatām.
Džordžs Bernards Šovs 

Diktatūrā tauta baidās teikt patiesību saviem vadoņiem. Demokrātijā - vadoņi baidās teikt patiesību savai tautai.
Ričards NÄ«dems (1942) kanādiešu žurnālists

Demogrāfiskā situācija

Tā vara, kuras laikā tauta samazinās skaitā - ir sliktākā.
Žans Žaks Ruso (1712-1778) franču filosofs, rakstnieks

Bērni ir mūsu vērtīgākais dabas resurss.
Herberts HÅ«vers (1874-1964) ASV prezidents

Nācijas nākotne ir atkarÄ«ga nevis no automašÄ«nu, bet no bÄ“rnu ratiņu skaita.
Urho Kekonens (1900-1986) Somijas prezidents

Labākais kapitālieguldījums, ir piena ieguldījums bērnu mutēs.
Vinstons Čerčils (1874-1965) Lielbritānijas premjerministrs

Ir jāceļ vidējais cilvēka dzīves ilgums, citādi cilvēks neapmaksājas.
Staņislavs Ježijs Lecs (1909-1966) poļu rakstnieks

Deviņdesmit devÄ«tajā gadā esam gandrÄ«z par septiņsimts tÅ«kstošiem pazeminājuši pensionāru skaitu.
Sergejs KalašÅ†ikovs (1951) KF darba ministrs

Izskatās, ka ilgdzÄ«vošana Krievijā - ir politiski nelietderÄ«ga nodarbošanās.
Leonīds Krainovs-Ritovs (1946) krievu literāts

Statistika

Politiķim statistika ir tas pats, kas ielas lukturis dzērājam: tas ir vajadzīgs drīzāk atbalstam, nekā apgaismojumam.
Izmainīts Endrju Langs (1844-1912) skotu zinātnieks

Ja mans kaimiņš sit savu sievu katru dienu, bet es viņu nesitu nekad, tad saskaņā ar statistiku - mÄ“s abi sitam viņu katru otro dienu.
Tiek piedÄ“vÄ“ts Džordžam Bernardam Šovam (1856-1950)

Statistika - visprecīzākā no visām viltuszinātnēm.
Džins Ko

Statistika ir zinātne par to, cik visa pienāktos katram cilvēkam, ja vien tas tiktu dalīts taisnīgi.
Konstantīns Melihans (1952) literāts

Skatļu vara ir jo lielāka, jo mazāk tu tajos kaut ko saproti.
Voltērs (1694-1778) franču rakstnieks, filosofs

Vara-Tirānija-Diktatūra

Diktatūra: režīms, kurā viss, kas nav aizliegts - ir obligāts.
NN

Pat diktatūras mehānisms nav perpetum mobile.
Staņislavs Ježijs Lecs (1909-1966) poļu rakstnieks

Jebkurš diktators sāk ar to, ka vienkāršo visus jÄ“dzienus.
Erihs Marija Remarks (1898-1970) vācu rakstnieks

VisbrÄ«vākā valsts nevar ilgi eksistÄ“t, ja ja tās likumi un valdÄ«ba veicina bagātÄ«bu uzkrāšanos nedaudzo rokās, lielāko daļu iedzÄ«votāju atstājot nabadzÄ«bā bez eksistences lÄ«dzekļiem. Tādā gadÄ«jumā tautām vajag apcirpt bagāto privilÄ“Ä£ijas, citādi bagātÄ«bu iespaidā tiks ierobežoas tautas brÄ«vās gribas izpausmes.
D.Vebsters () ASV valsts sekretārs

Mana vēlme ir visai pieticīga: lai valsts vadītāju portretu izmēri nepārsniegtu pastmarkas izmērus.
Vladimirs Nabokovs (1899-1977) krievu dzejnieks

Esmu piekusis valdīt pār vergiem.
Prūsijas karaļa Fridriha Lielā (1712-1786) vārdi uz nāves gultas

Totalitārisms tiecas nevis despotiski valdīt pār cilvēkiem, bet tiecas izveidot tādu sistēmu, kurā cilvēki vispār nav vajadzīgi.
Hanna Arendta (1906-1975) vācu amerikāņu politoloģe

Mums ir daudzpartiju sistēma: viena partija ir pie varas, pārējās - cietumā.
Tiek piedÄ“vÄ“ts diviem boļseviku partijas darboņiem: Mihailam Tomskim (1880-1936) vai Nikolajam Buharinam (1888-1938) 

Es neesmu diktators. Vienkārši, man ir tāda sejas izteiksme.
Augusto Pinočets (1915-) ģenerālis, Čīles prezidents

Es jūs atbrīvoju no himēras vārdā sirdsapziņa.
Adolfs Hitlers, nacisma fīreris

Vēsture, laiks, nākotne

Es interesÄ“jos par nākotni. Jo grasos tajā pavadÄ«t visu savu atlikušo mūžu.
Čārlzs Keterigs (1876-1958) amerikāņu izgudrotājs 

VÄ“sture mums māca to, ka visi cilvÄ“ki un tautas bez izņēmuma, Ä·Ä“rās pie prāta vienÄ«gi tad, kad bija izmÄ“Ä£inājuši visas pārÄ“jās iespÄ“jamās alternatÄ«vas.
Abba Ebans (1915) izraÄ“liešu politiÄ·is

VÄ“sture neko nemāca. Tā tikai soda par vÄ“stures stundu nemācÄ«šanos.
Vasilijs Kļučevskis (1841-1911) krievu vÄ“sturnieks  

Vimsa likums: vēsturiskiem maldiem piemīt lielāka noturība nekā vēsturiskiem faktiem.
Meisons Roks Vimss () amerikāņu sludinātājs un literāts

Heopss uzbūvēja piramīdu Gīzā ap 3050. gadu pirms mūsu ēras. Un uzreiz sajutās daudz labāk.
Vilss Kapijs (1884-1949) amerikāņu rakstnieks

Daudzi pieminekļi – ir pārakmeņojušies vÄ“sturiskie meli.
Verners Mičs (1939.) vācu literāts

Vai nevajag pamÄ“Ä£ināt reiz uztaisÄ«t monumentu uz ritenÄ«šiem?
Jans Čarnijs (1918-1985) poļu satīriķis

Arheologi rok ārā no zemes vÄ“sturi, kuru aprakuši politiÄ·i.
Gabriels Laubs (1924) čehu-vācu rakstnieks

Daudzi slikti skolnieki kļuva par vēsturiskām slavenībām.
No kā mēs varam secināt, ka vēsturi ir vieglāk veidot, nekā to mācīties.
Laslo Feleki (1909) ungāru rakstnieks

Visa mÅ«su vÄ“sture – tas ir izdomājums, kuram visi piekrÄ«t.
Voltērs (1694-1778)
franču rakstnieks, filozofs, „apgaismotājs”

Vēsturiskos notikumus var iedalīt divās daļās: tajos, kuriem nav nozīmes un tajos, kuri nenotika.
Viljams Ralfs Indžs (1860-1954) britu garīdznieks, literāts

Dievs nevar izmainīt pagātni. Bet vēsturnieki to var.
Semjuels Batlers (1835-1902) angļu literāts

Katrai tautai ir tāda vēsture, uz kādu tai ir pieticis fantāzijas.
Maksims Zvonarjovs (1956) krievu žurnālists

Līdz ar laika ritējumu mūsu senči veic arvien spožākus varoņdarbus.
Veslavs Brudziņskis (1920) poļu satÄ«riÄ·is  

Jo tālāk nākotne - jo labāk tā izskatās
Finnigana likums

Nākotne vairs nav tā, kas bija agrāk.
Pols Valerī (1871-1945) franču dzejnieks

Ir grūti izbēgt no nākotnes.
Oskars Vailds (1854-1900) angļu rakstnieks

Generāļi, virsnieki, zaldāti

Vissliktākajiem scenārijiem mums ir ģenerāļi. Visiem citiem - ir vajadzīgi valstsvīri.
Dins Ačesons (1893-1971) ASV valsts sekretārs

Ä¢enerālis - tas ir apbrÄ«nojams attÄ«stÄ«bas aizkavÄ“šanās piemÄ“rs. Kurš gan no mums piecos gados nav sapņojis kļūt par Ä£enerāli?
Pīters Ustinovs () angļu aktieris, režisors, rakstnieks

Generāļi, kas prot rakstÄ«t - man vienmÄ“r ir krÄ«tuši uz nerviem.
Bendžamins Bredlijs (1921-) amerikāņu izdevējs

Lords ÄŒesterfilds izteicās par sava laika Ä£enerāļiem: "Es varu cerÄ“t tikai uz to, ka pretinieks, uzzinājis viņu vārdus, bÅ«s lielākās šausmās par mani."
hercogs Velingtons (1769-1852) britu feldmaršals

Ä¢enerāli, jÅ«s esat galvas tiesu augstāks par mani, taču ja jÅ«s turpināsiet teikt man rupjÄ«bas, es nekavÄ“joties likvidÄ“šu šo atšÄ·irÄ«bu.
Francijas Imperators Napoleons I - ģenerālim Pjēram Fransuā Ožero

Ja viņš zinātu, cik greznas viņam sarÄ«kos bÄ“res, viņš jau sen bÅ«tu nomiris.
ASV prezidents Ābrams Linkolns (1809-1865) par kādu amerikāņu ģenerāli.

Arī virsnieks, kas nedzer var būt labs virsnieks. Taču sākumā viņam to ir jāpierāda.
Luiss Pallers (1898-1971) amerikāņu ģenerālis

MÄ“rfija armijas likumi:
- kaujas pieredze rodas tikai tad, kad tajā nav vairs nekādas vajadzības.
- kauja vienmÄ“r norisinās rajonā, kas atrodas divu karšu savienojuma vietā.
- slēpnim, kas ierīkots pēc visiem likumiem - ienaidnieks neuzduras.
- ja tu negÅ«sti panākumus uzreiz - tas nozÄ«mÄ“, ka izpletņlÄ“kšana nav priekš tevis.
- nekad izaicini uz sevi ienaidnieka uguni - tas kaitina visus, kas atrodas tev balkus.
- visvieglākais maršruts vienmÄ“r ir mÄ«nÄ“ts.

Politika-masu mediji

Vai esat redzÄ“juši kādu raidÄ«jumu, kurā vÄ“lÄ“šanu kandidāts tiktos ar bagātu cilvÄ“ku?
Ārts Buhvalds (1925) amerikāņu žurnalists

Pēc statistikas - televizors ir 94% ģimeņu, bet vannas istaba - 91%. No tā izriet, ka smadzenes tiek skalotas vairāk nekā jebkas cits.
Roberts Orbens (1927) amerikāņu humorists

TelevÄ«zija - tā ir pirmā patiesi demokrātiska kultÅ«ra. Pirmā kultÅ«ra, kas pieejama katram un kuru pilnÄ«gi nosaka tas, ko vÄ“las cilvÄ“ki. Un vistrakākais - ir tieši tas, ko  cilvÄ“ki vÄ“las.

Televīzija- padarīja diktatūtu neiespējamu, bet demokrātiju - neizturamu.
Šimons Peress (1923) IzraÄ“las premjerministrs

Mēs virzamies no parlamenta demokrātijas uz televīzijas demokrātiju.
Helmuts Šmits (1918-) VFR kanclers

Mums ir politisaka sistēma, kurā ir divas partijas un trīs TV programmas.
Ārts Buhvalds (1925) amerikāņu žurnalists

Redaktors par televžijas scenāriju: "Mums nevajag, lai tas iznāk labi. Mums vajag, lai tas iznāk ceturtdien!"
Denis Nordens (1922-) angļu humorists

Es ienīstu televīziju. Es to ienīstu tāpat kā zemesriekstus. Pamēģini apstāties, kad grauz zemes iekstus!
Osons Veless (Orson Welles) (1915-1985) amerikāņu kinorežisors 

Audzināt, tas nozīmē izstrādāt neuzņēmību pet televīziju.
Maršals Makluens (1911-1980) kanādiešu kulturologs

 

 

turpināsies...