Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Astropolis mazā astroloģijas vārdnīca

ASTROLOĢIJAS PAMATI

14. JŪL

Astropolis mazā astroloģijas vārdnīca

Astropolis mazā astroloģijas vārdnīca

Šajā rakstā ir apkopoti visbiežāk sastopamie astroloģijas termini, kas noderīgi ne tikai astroloģijas interesentiem, bet arī studentiem.

Šis raksts ir kā aizmetums vēl vienam Astropolis iecerētam projektam - ērti pārlūkojamai un šķirkļos sadalītai terminu vārdnīcai.

a

* Antiss – grāds, kas simetrisks attiecībā pret asi Vēzis-Mežāzis. Piemēram, antiss 15° Zivju ir 15° Svaru. Klūst neparasti aktuāls, kad horoskopā divas planētas atrodas viena otras antisā (`atspoguļojas`), vai arī, kad natalās planētas antisā nostājas tranzīta planēta.     

* Ascendents (apzīmē ar As vai Asc) – noteikts Zodiaka apļa grāds, kas atrodas horizonta austrumu pusē dotai vietai un brīdim, kuram tiek sastādīts horoskops. I nama sākums. Viens no četriem svarīgākajiem horoskopa punktiem (As, Ds, Mc, Ic), kas sadala horoskopu četrās daļās - kvadrantos.

* Aspekts – leņķisks attālums starp divām planētām vai horoskopa punktiem. Aspekts raksturo attiecības starp planētām. Aspekti tiek iedalīti vairākās grupās:
1) Pirmā grupa ir dinamiskie jeb saspringtie aspekti. Tie ir leņķi, kurus iegūst, apli (360°) dalot ar divi vai ar četri. Rodas divi mažora aspekti - opozīcija (360°:2=180°) un kvadrāts (360°:4=90°), un divi minora aspekti - puskvadrāts (90°: 2 = 45°) un pusotrkvadrāts (90° + 45° = 135°).
2)Otra grupa ir harmoniskie aspekti. Tie ir leņķi, kurus iegūst, 360° dalot ar trīs vai ar seši. Veidojas divi mažora aspekti: trigons (360°:3=120°) un sekstils (360°:6=60°). Un no tiem tiek veidoti divi minora aspekti - pussekstils (60°: 2 = 30°) un kvinkonse (120° + 30° = 150°).
3)Trešā grupa ir radošie aspekti. Pirmais no tiem, mažora aspekts - kvintils (360°: 5 = 72°) tam seko minora aspekti: puskvintils (72° : 2 = 36°), pusotrkvintils (72° + 36° = 108°) un dubultkvintils (72° x 2 = 144°).
4)Ceturtā grupa ir karmiskie aspekti. Vienīgais šajā grupā mažora aspekts, saucas nonagons (360° : 9 = 40°), tam seko minora aspekti: pusnonagons (40°: 2 = 20°) un dubultnonagons (40° x 2 = 80°).
5) Pēdējais, pavisam atsevisķi stāvošs aspekts ir konjunkcija jeb savienojums  – 0°. Savienojums ir mažora aspekts. Savienojumu īpašības ir pilnīgi atkarīgas no planētām, kas savienojas. (Astropolis raksts par aspektiem)

* Aspektu karalis – termins, nācis no senās astroloģijas, ar to tika apzīmēta planēta, kurai ir vislielākais mažora aspektu skaits horoskopā. Viens no ietekmīgākajiem ho­roskopa faktoriem.

* Aspektu konfigurācija – Ja aspekts raksturo planētu pāri, tad konfigurācija ir planētu grupa, kuras saistītas savstarpējiem aspektiem. Konfigurcija, kā `ansamblis`, pastiprina aspektus. 
Konfiguraciju piemēri:
Lielais kvadrāts: četras planētas vieno kvadrāta aspekti (90°), turklāt, 2 opozīcijas veidojas ne vienmēr
Lielais Krusts: četras planētas veido 2 opozīcijas (180°), bet četri kvadrāti (90°) ne vienmēr veidojas;  
T-kvadrāts: konfigurācija no trim planētam - vienas opozīcijas (180°) un diviem kvadrātiem (90°)
Lielais trīsstūris: trīs planētas vieno trigona aspekti (120°). visharmoniskākā konfigurācija.
Bura: četras planētas vieno opozīcija (180°), trīs trigoni (120°), divi sekstili (60°)
Sekstagramma: konfigurācijano sešām planētām, kuras veido sešus trigonus (120°). Trīs  opozīcijas (180°), un seši sekstili (60°) ne vienmēr veidojas pilnā `komplektā`. 

* Arābu punkti, jeb Parsi – šo metodi esot izmantojuši jau Bābeles astrologi. Parasti, Arābu punktus iegūst no trim rādītājiem (koordinātēm) - divām planētām un Ascendenta, piemēram, Asc+(1.Planeta – 2.Planēta).
Retāk, planetām un kāda cita nama kuspida koordinātes, piemēram, VIII+(1.Planeta – 2.Planēta). Svarīgi atzīmēt, ka darbs ar Arābu punktiem prasa precīzu (rektificētu) horoskopu.

* Astroloģija
1. Daudzveidīgs zināšanu un priekšstatu kopums par Kosmosa un Zemes norišu sakarībām.
2. Simbolu valoda, kas raksturo notiekošo cilvēka dzīvē un apkārtējā pasaulē. 

3. Prakstiskas darbības joma, kas saistīta ar cilvēka dzīves un citu zemes norišu prognozēšanu un plānošanu.
(skat. Astropolis rakstus latviski un krieviski)

* Astrologijas virzieni (sadaļas):
- Natālā (dzimšanas) astroloģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts cilvēka uzbūvei un konstitūcijai, raksturam, dotībām, dzīves tēmām, dzīves uzdevumiem utt. 
- Astropsiholoģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts cilvēka iekšējai pasaulei, viņa psiholoģiskai uzbūvei, īpatnībām un problēmām.  
- Prognožu astroloģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts cilvēka (vai jebkā cita) nākotnes norisēm - galvenokārt procesiem, bet arī notikumem. 
- Sinastriskā astroloģija - astroloģijas virziens, kas raksturo savstarpējās attiecības (pārī vai grupā).
- Medicīniskā astrologija - astroloģijas virziens, kas risina cilvēka veselības un veselības traucējumu jautājumus.
- Horārā astroloģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts atbildes meklējumiem uz uzdotajiem jautājumumiem.
- Elektīvā astroloģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts rīcības vai konkrētu darbu plānošanai - optimālā laika izvēlei (tai skaitā, piem., lauksaimniecības astroloģija)
- Mundānā (jeb pasaules) astroloģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts lielām vienībām, tādām kā valsts, tauta, sabiedrība.
- Karmiskā astroloģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts cēloņu jautājumam.
- Ezotēriskā astroloģija - astroloģijas virziens, kas apskata cilvēku (notikumu vai procesu) no garīga viedokļa un pievērsts tā garīgas attīstības problēmām.
- Telpas astroloģija (Local Space) - astroloģijas virziens, kas risina piemērotas vietas  (karjerai, peļņai, darbam, attiecībām utt.) jautājumus.

b

c

d

* Descendents (apzīmē ar Ds vai Dsc) – noteikts Zodiaka apļa grāds, kas atrodas horizonta rietumu pusē dotai vietai un brīdim, kuram tiek sastādīts horoskops. VII nama virsot­ne. Viens no četriem svarīgākajiem punktiem horoskopā (As, Ds, Mc, Ic).

* Dispozīcija – Viens no planētu saistības veidiem, kas izriet no planētu un zīmju sakabes. Proti, planētai ir maksimāla atbilstība ar kādu zīmi. Piemērs: Mēness un Vēža zīme vai Saule - Lauvas zīme. Šo atbilstību senie astrologi sauca par pārvaldīšanu: Mēness valda Vēzī, Saule valda Lauvā. Un sekojoši : Mēness valda pār jebkuru planētu, kura nonāk Vēzī, bet Saule valda pār jebkuru planētu, kura nonāk Lauvā. Tas pats ir ar jebkuru citu planētu un zīmi. Tā veidojas hierarhiska planētu savstarpēja saistība kartē.    

* Džonsa figūras metode, (kuras autors ir amerikāņu astrologs Marks Džonss), kas ļauj horoskopu vērtēt kopumā, spriežot tikai pēc planētu izvietojuma uz Zodiaka apļa (planētu raksturu un aspektus neņemot vērā).
Nemazinot Marka Džonsa nopelnus, tomēr jāatzīmē dažas problēmas sakarā ar šo metodi:
1) Figūru aprakstus Džonss veidoja balstoties uz slavenību horoskopiem, taču vienlaicīgi ar slavenību dzimst ne mazums vienkāršu cilvēku (ar tādu pašu figūru horoskopā), un šodien trūkst izpatnes par vienas un tās pašas Džonsa figūras dažādiem izpausmes līmeņiem.
2) šī metode ir atkarīga no tā, kāds planētu `komplekts` tiek izmantots.
3) nav īstas skaidrības, kā izmantot šo metodi tranzitu analizē.

Džonsa figūras: „Šūpoles”, „Grozs ar rokturi”, „Linga”, „Saišķis”, „Kauss”, „Šļakatas” („Sabiezējums” ir tās pašas šļakatas, ar dažiem planētu savienojumiem), „Lokomotīve”.

e

* Eksaltācijas zīme – zīme, kas labāk nekā valdīšanas zīme ļauj izpausties vienām planētas īpašībām, savukārt citu planētas īpašību izpausme tiek kavēta. Piemēram, Mēness eksaltē Vērsī (bet valda Vēzī). Vērsis (salīdzinājumā ar Vēzi) palieli­na Mēness auglību, bet pamazina pielāgošanās ātrumu.

Planētu eksaltācija, jeb `gods` pēc viduslaiku astrologa Ben Ezras:
Saule - 19° Auna
Mēness 3° Vērša
Merkurs 15° Jaunavas
Venēra 27° Zivju
Marss 28° Mežāža
Jupiters 15° Vēža
Saturns 21° Svaru
Ziemeļu Mēness Mezgls 3° Dvīņu
Dienvidu Mēness Mezgls 3° Strēlnieka

f

* Fortūna - senajā astroloģijā tā tika saukti: Jupiters (lielā fortūna) un Venēra (mazā fortūna)

* Fortūnas punkts, Fortūnas ritenis, Parss Fortūna – astroloģijas ilgajā vēsturē ir izveidojušies dažādi viedokļi par šī punkta apēķināšanu. Ben Ezra (11.gs) dod šādu formulu:
starpība starp Saules un Mēness koordinātēm summēta ar Ascendentu (Asc+(Su-Mo)).
Citi uzskata, ka tā ir dienas dzimšanas formula. Bet ja dzimšana notika naktī, tad Mēness un Saules starpība plus Asc (Asc+(Mo-Su)).   

g

* `Grozs` – (`busket`) viena no Džonsa figūrām (autors amerikāņu astrologs Marks Džonss) - planētu izvietojums, kad viena planēta atrodas pretim visām pārējām, kuras aizņem pusi Zodiaka apļa (180°). Nosaukumu `grozs`, tāpat kā citu planētu figūru nosaukumus (`saišķis`, `linga`, `šūpoles` u. c.). Džonsa figūras ļauj gūt vispā­rīgus secinājumus par horoskopu kopumā.

h

Hamburgas Astroloģijas Skola (HAS)

* Harmonisks aspekts – saskanīga divu planētu (vai jebkuru punktu) mijiedarbība.

Horārā astroloģija (jeb stundu astroloģija) - astroloģijas virziens, kas balstās senajos Hermētisma priekšstatos par dzīves procesu savstarpējo saistību. Un konkrēti, saistību starp  jautājumu un atbildi, proti jautājuma (brīža) horoskops satur sevī atbildi uz šo jautājumu.

* Horārā karte – horoskops uzdotā jautājuma brīdim.

* Horoskops
– no grieķu ώρα - termiņš, laika nogrieznis, stunda. Un κοπός - skaitītājs,  sekotājs. Citiem vārdiem – fiksētais brīdis.
(tas pats - Radikss un Natālā karte) - debesu sfēras stāvoklis, kas tiek fiksēts dotajā brīdī un vietā. 
Senajā astroloģijā par horoskopu tika saukts Ascendents un pirmais nams. 

* Horoskopа valdnieks – termins, kas ir nācis no senās astroloģijas un apzīmē planētu, kas valda pār Ascendentu. Viens no ietekmīgākajiem horoskopa faktoriem.

* Horoskopi
(Ja vien nav domāts Dzimšanas Horoskopu skaits) parasti šo vārdu lieto saistībā ar dažādiem sacerējumiem par Zodiaka zīmēm (prognozes, partneru atbilstības, ieteikumi uc.), kuriem ir ļoti maz kopīga ar astroloģiju. Mūsdienās, `horoskopi` - tas drīzāk ir izklaidējošs literārs žanrs, kuram preses izdevums parasti atvēl pēdējās lappuses.

i

* Imum coeli (apzīmē ar Ic) – horoskopa zemākais punkts,  IV nama virsotne. Viens no četriem svarīgākajiem punktiem ho­roskopā (As, Ds, Mc, Ic).

* Ingresija – planētas pāreja blakus esošajā Zodiaka zīmē (vai namā). Tā var būt direkta, kad planēta virzās uz priekšu, un retrograda, kad planēta virzās atpakaļ (no Zemes novērotāja viedokļa).

* Izraidīta planēta – planēta, kas atrodas zīmē, kura pretēja ``valdīšanas` zīmei. (Piemēram, Venēras valdīšanas zīme ir Svari, bet izraidījuma zīme Auns)

j

k

* Karmas faktori (natālajā kartē) –
– Saturns  
– apakšējais mezgls un planētu tuvums apakšējam mezglam
– retrograda planētas (var būt statiskas)
– Lilita (zīmē, namā)
– planētas XII namā (noslēguma modelis)
– krusta vai kvadrāta konfigurācija
– ieslēgtās zīmes
– karmiskie aspekti (aktuālie karmas veidotāji)

 *  Kompozīts – metode tiek izmantota sinastriskajā (attiecību) astroloģijā - horoskops vai kosmogamma, kas tiek veidots diviem cilvēkem, kā pārim, aprēķinot  planētu viduspunktus (Saule-Saule, Meness-Mēness utt.)

* Kuspids – horoskopa grāds, kurā sākas nams.

*  Kverents – (horārajā astroloģijā) - cilvēks, kurš uzdod jautājumu.

l

Lilita (Melnais Mēness)-
Lilita Astropolis rakstā par Latvijas politiķiem  

m

*Mēness mezgli – astronomijā Mēness orbītas krustpunkti ar ekliptikas plakni. Pastāv augšupejošais (Ziemeļu) un lejupejo­šais (Dienvidu) mēness mezgli, senajā stroloģija tie tika saukti,attiecīgi par Pūķa galvu un asti. In­diešu astroloģijā tos sauc par Rāhu (Ziemeļu) un Ketu (Dienvidu). Mezgli vienmēr atrodas pretējās zīmēs. Rietumu astroloģijā ar Dienvidu mezgla zīmi parasti sais­ta pieredzēto dzīves materiālu, apgūto dzīvesveidu, un lidzās pieredzei arī karmu. Bet Ziemeļu mezgla zīme pauž jauno, apgūstamo dzīves materiālu, kas pagātnes pieredzei piešķir jēgu un nozīmi.

<>


* Mezgli
(planētu) – 

n

* Nami (mājas, teltis) – horoskopa 12 sektori, kas raksturo 12 realizācijas sfēras. Vienota  veseluma raksturotāji. Namu nozīme ir principiāli līdzīga Zodiaka zīmju nozīmei. Katram katram namam atbilst arī noteikta ķermeņa daļa (pēc atbilstības Zodiaka zīmēm).
I nams - atrodas zem horizonta līnijas, nams, kurā planētas lec, jeb aust un kura sākums ir Ascendents. Šis nams raksturo cilvēka pašizpausmi, vei­dolu, konstitūciju, raksturu. Cilvēka ķermenī pirmajam namam atbilst seja, galva.
II - liecina par resursiem un iespējām, īpašībām un piederībām. Cilvēka ķermenī II namam atbilst kakls.
III  - stāsta  par  kontaktiem   ar  vidi,   pārvietošanos tuvākajā vidē, informācijas ieguvi, apmaiņu un apstrādi. Cilvēka ķermenī III namam atbilst rokas, pleci, elpošanas sistēma.
IV - raksturo cilvēka mājokli, mājvietu, vecākus un attiecības ar mājiniekiem. Organismā IV namam atbilst krūtis, gremošanas sistēma.
V - raksturo cilvēka kreativitāti, spēles un svētkus, radošu pašizpausmi un izklaidi, bērnus un citus radošus augļus. Cilvēka ķermenī tam atbilst sirdsdarbības sistēma, saules pinums, diafragma.
VI - raksturo cilvēka funkcionalitāti, darbu un arī funkcionālos traucējumus – slimības.   Organismā šim namam atbilst zarnas.
VII - stāsta par cilvēka attiecībām un sadarbības spējām, partneriem un laulātajiem. Organismā tam atbilst nieres.
VIII - raksturo enerģiju apmaiņu, enerģiju atbrīvošanu, enerģiju transformāciju, dzimumdzīvi, dzimšanu un nāvi. Organismā astotajam namam atbilst izvadsistēma un dzimumsistēma.
IX - raksturo tālus ceļojumus, pasaules priekšstatus, izglītību, dzīves mērķus, filozofiju un stratēģiju, vadības un orientēšanās sistēmas. Organismā devītajam namam atbilst aknas, gurni.
X - raksturo cilvēka sabiedrisko stāvokli, sasniegumus, vietu sociumā, mērķu īstenošanos. Organismā desmitajm namam atbilst skelets, ceļgali, skriemeļi, locītavas.
XI - stāsta par cilvēka sabiedriskumu, cilvēka ideāliem, viņa domubiedru loku. Organismā vienpadsmitajam namam atbilst ikri un nervu sistēma.
XII - raksturo, ikviena perioda noslēguma posmu. Atslēgšanās, vienatne ar sevi, iegrimšana sevī, apjēga, meditācija, lūgšana. Dažādi no ārpasaules izolēšanās veidi. Organismā tam atbilst pēdas, bet cilvēkā kopumā - psihiskie un dvēseles procesi.

o

* Orbiss – pieļaujamais attālums starp divām planētām, kad aspekts jau sāk (pirms precīza aspekta) vai arī vēl turpina (pēc precīza aspekta) savu darbību.
 

p

* Perihelijs - (grieķu val. peri+helios - Saule) Paturot prātā, ka Saules sistēmas debess ķermeņu orbitas ir elipses, par perihēliju sauc to orbītas punktu, kas atrodas vistuvāk Saulei (tās centram).
Planētu periheliju koordinātes:
Zeme - 13°Mežāža;
Merkurs 17°Dvīņu;
Venēra - 11°Lauvas;
Marss - 6°Zivju;
Jupiters - 14°Auna;
Saturns - 2°Vēža;
Urāns - 21°Jaunavas;
Neptuns - 15°Vērša;
Plutons - 14°Skorpiona;


Planetas orbitas elipsveidīgums dabiski rada polarizāciju (+/-) planetas izpausmju raksturojumā. Visai pievilcīgs šķiet priekšstats, ka planētai tuvojoties perihelijam tās izpausmēs var gaidīt vairāk centrtieces, garīguma, ideālisma. Bet attālinoties - vairāk centrbēdzes, eksperimentu, kļūdu utt.  

<>

* Planētas
– astroloģijā - faktori (arhetipi) kas `darbojas`gan apkārtējā, gan cilvēka iekšējā pasaulē.

Mūsdienu astroloģijā tiek izmantotas sekojošas planētas:
Saule – pauž dzīvības avotu, ir galvenā ikvienas individualitātes raksturotāja. Tās svarīgākā funkcija — dzīvības enerģijas ģenerēšana. Raksturīgākā emocija – prieks.
Mēness – pauž pielāgošanos. Svarīgākā funkcija – izdzī­vošanas nodrošināšana. Raksturīgākās īpašības – rūpes, plastiskums, gādīgums, mājīgums.
Merkurs – pauž kontaktus, informācijas riti un apstrādi. Svarīgākā funkcija – sakaru nodrošinājums. Raksturīgākās īpašības – ātrums un precizitāte. Raksturīgākās emocijas – zinātkāre, interese.
Venēra pauž vērtējumu. Svarīgākās funkcijas – izvēle un atlase, atbilstības nodrošinājums. Raksturīgākās īpašības – jūtīgums, izvēlība, pievilcība. Raksturīgākās emocijas - patika, nepatika, vēlmes.
Marss pauž aktivitāti. Svarīgākā funkcija – rīcības spējas, darbības nodrošināšana. Raksturīgākais stāvoklis – muskuļu tonuss.
Jupiters pauž izaugsmi un attīstību. Svarīgākā funkcija – pilnveidošana, audzēšana, vairošana. Raksturīgākās izpaus­mes – redzesloka paplašināšana, zināšanu uzkrāšana, īpašī­bu uzlabošana.
Saturns pauž formu. Svarīgākā funkcija – struktūras, stabilitātes nodrošināšana. Svarīgākās īpašības - stingrība, cietība, izturība. Raksturīgākais stāvoklis - patstāvība. Raksturīgākā emocija – drošība.
Urāns pauž saistību ar kopējiem informatīvajiem procesiem. Raksturīgākais stāvoklis – atbrīvošanās no informatīvas izolētības, atklāšana, skaidrība.
Neptūns – pauž saistību ar kopējiem psihiskajiem procesiem. Raksturīgākie stāvokļi - piederības izjūta, rezonanse, saviļņojums.
Plutons – pauž saistību ar kolektīviem enerģetiskiem un transformācijas procesiem. Raksturīgie stāvokļi - saliedēšanās, mobilizēšanās, upurēšana.
Hirons pauž dažādus savienojumu un ieslēgšanas veidus, manipulatorus un slēdžu mehānismus.
Prozerpīna - pagaidām mīklains faktors, taču tai jāpauž iekļaušanos dzīvības procesu vienotībā.

* Planēta `šahtā` – planēta, kas neveido mažora aspektus ar citām planētām vai arī planēta vispār bez aspektiem ar citām planētām.

* Prognožu astroloģija – viens no astroloģijas virzieniem, kas izmantojot dažādas metodes (lielākoties balstītas uz periodiskuma principa), ļauj veidot priekšstatu par nākotni. (Piemēram, tas, ka ziemā mēs varam prognozēt pavasara iestāšanos ir visvienkāršākā astroloģiskā prognoze).

* Prognožu metodes
– izplatītākās:
tranzīti (reālās planētu kustības un dzimšanas kartes attiecības)
simboliskās direkcijas (grāds=gads)
progresijas (diena=gads)
solārs (grāds=aptuveni diena)

* Prieks (planētas) - antīkās astroloģijas termins, saistīts ar planētu diennakts kustību. Nav īsti skaidrs kādēļ, bet antīkie astrologi uzskatīja, ka Saule priecājas IX namā, Mēness - III, Merkurs I [arī XII, ja atrodas tuvu horizontam], Venēra - V, Marss - VI, Jupiters XI, bet Saturns XII. 

  

r

* Recepcija – (burtiski,  pieņemšana) cieša planētu mijiedarbība, kurā viena planēta atrodas Zodiaka zīmē, ko pārvalda otra (piemēram, Merkurs atrodas Ūdensvīrā, bet Urāns - Dvīņos).

* Rektifikācija – dzimšanas laika precizēšana pēc notikušajiem dzīves notikumiem, izejot no tā, ka visi nesistemātiskie un neregulārie dzīves notikumi atspuguļojas precīzā dzimšanas horoskopā. (Piemēram, tādi notikumi kā iepazīšanās, laulības, bērna dzimšana, dzīves vietas maiņa utt. nekad nenotiek bez skaidra un loģiska pamatojuma horoskopā.  

* Retrogrāda plnēta – no Zemes vērotāja viedokļa, visām planētām, atskaitot spīdekļus (tā astroloģijā tradicionāli dēvē Sauli un Mēnesi) ir periods, kurā planēta šķietami virzās atpakaļ. Lai kādas būtu retrogrādo planētu interpretācijas, skaidrs, ka dabiska izpausme tiek kavēta, taču, paradās dažādas jaunas nozīmes. Ap­zīmē ar burtu r pie planētas simbola.

s

* Sadedzinātais ceļš – sens Horārās astroloģijas termins, kas apzīmē attālumu no 19° Svaru līdz 20° Skorpiona.

* Saderība (horoskopu saderība, zīmju saderība) – parasati tiek domāta cilvēku saderība, kas dzimuši noteiktās Zodiaka zīmēs.
Reālā dzīvē, nopietni runāt par cilvēku saderību pēc viņu dzimšanas Zodiaka zīmes nav nozīmes, jo mēs nevaram to izvērtēt tikai pēc viena faktora - Saules stāvokļa, kas raksturo tikai partneru vitālo spēku (Saule) saskaņu. 
Vēl 20.gs astoņdesmitajos gados tika veikti statistiski pētījumi par biežāk noslēgtām laulībām starp noteiktu zīmju pārstāvjiem. Rādītājos ir diezgan nenozīmīgi pārsvari.
Lai izvērtētu reālu divu cilvēku saderību ir jāvērtē gan vitāla, gan seksuāla, gan emocionāla, gan finansiāla, gan sapratnes, gan sadarbības utt. saderība, proti dažādas cilvēka personības puses, kuras raksturo planētu `ansamblis` kopumā. Tātad vērtējot divu cilvēku saderību ir nepieciešams salīdzināt divus dzimšanas horoskopus un visus abu horoskopu rādītājus. Astroloģijas virzienu, kas ar to nodarbojas sauc par Sinastrisko astroloģiju.
(pārbaudiet savu saderību ar partneri progrmmā
Attiecību Analītiķis http://synastry.astropolis.lv/lv/ )   

* Septeners – astroloģijas tradīcijā septiņi debess ķermeņi: piecas planētas – Mer­kurs, Venēra, Marss, Jupiters, Saturns un divi `spīdek­ļi`– Saule, Mēness.

* Signifikators
1) planēta, kas simboliski saistīta ar attiecīgo dzīves jomu; 
2) planēta, kas saistīta ar savai nozīmei atbilstošu horoskopa na­mu (māju), piemēram, laulību signifikators ir Venēra un horoskopā venēra ir VII nama signifikators.(Taču nedrīks aizmirst, ka konkrēta cilvēka horoskopā par laulību tēmu atbild konkrētas planētas un to nozīme ir primāra) 
3) Horārajā astroloģijā - planēta, kas simboliski saistīta ar sarunas priekšmetu vai uzdoto jautājumu.  

* Sinastriskā astroloģija - astroloģijas virziens, kas pēta un raksturo pāru likumsakarības. Faktiski analizē sakarības starp diviem laika momentiem (kuros dzimuši cilvēki, vai radies jebkas cits).  
   
* Sinastrija
– divu vai vairāku horoskopu savstarpējo sakarību izvērtējums, kas ļauj spriest par attiecību raksturu. 

* Sintēzes zīme – Zodiaka zīme, kuru nosaka, izvērtējot planētu skaitu krustos un stihijās. Sintētiskā zīme sniedz cilvēka temperamenta, patiesībā jebkura brīža, kopēju raksturojumu.

* Solārais horoskops, Solārs – horoskops, kas tiek veidots brīdim, kurā Saule savienojas ar Sauli natālājā stavoklī (proti, nonāk tajā pat grādā, minūtē, sekundē).
Raksts par šo  tēmu ir atrodams Astropolis krievu sadaļā

t

* Tau kvadrāts jeb T-kvadrāts – aspektu konfigurācija starp trijām planētām, kad divas planētas ir opozīcijā (180°), bet trešā - kvadrata (90°) aspektā pret abām pirmajām. Saspringta konfigurācija.

* Tematiskā karte - metode (autore Tatjana Mitjajeva), kura ļauj skatīt jebkuru dzīves tēmu, kā konkrētas planētas tēmu. Planētas Tematskā karte tiek rēķināta attiecīgai dzimšanas vietai, un brīdim, kad šī planēta nostājas uz Ascendenta (svarīga piezīme: pēc dzimšanas momenta).
sk.Tatjanas Mitjajevas raksta tulkojumu   

* Tranzīti - tā astroloģijā tiek sauktas planētas, kas atrodas kustībā pa debesu sfēru (atsķirībā no planētām natalajā kartē).
Astropolis Progamma Dienas Analītikis  analizē šī brīža tranzītu savarpējos aspektus.

* Trutīna (Hermeja) - antīkās astroloģijas metode, kura tiek piedēvēta Hermejam Trismegistam, un kura pamatojas dzimšanas brīža un ieņemšanas brīža savstarpējā saistībā, kura ir sekojoša: 

Dzimšanas brīža mēness = ieņemšanas brīža Asc vai Dsc.
Savukārt, ieņemšanas brīža mēness = dzimšanas brīža Asc vai Dsc.

 

 

u

* Uzlecoša zīme – zīme, kurā atrodas Ascendents.

v

* Valdīšana – sens apzīmējums planētas un zīmes maksimālai rezonansei un atbilstībai. (piemēram, kad saka, ka Mēness valda Vēzī, tas raksturo pilnīgu atbilstību Mēness un Vēža raksturojumos)

z

* Zenīts jeb Debesu vidus (apzīmē ar Mc, no lat. medium coelli ) – punkts, kur krustojas ekliptika un konkrētas vietas meridiāns. Tas ir horoskopa augstākais punkts, kurā pēc vietējā laika Saule atrodas pusdienlaikā. X nama virsotne. Viens no četriem svarīgākajiem punktiem horoskopā (As, Ds, Mc, Ic).

*  Zodiaks
(burtiski - dzīvnieku aplis) - astronomijā divpadsmit Zodiaka zvaigznāji. Taču astroloģijā tiek izmantoti nevis Zodiaka zvaigznāji, bet Zodiaka zīmes - 12 vienādi ekliptikas sektori. Zodiaka aplis simbolizē vienotu veselumu. Starp citu tādēļ saistīt cilvēku ar vienu Zodiaka zīmi, vai, spriest par viņa raksturu pēc zīmes, kad viņš piedzima (reāli, dotajā laika posmā Saule atradās šajā zīmē, bet Zeme - pretējā) - nevar. `Es esmu Auns`, `tu esi Vērsis`- ne vien muļķīgi skan, bet arī neatbilst patiesībai, jo viena zīme simbolizē veseluma daļu, bet cilvēku, kā veselumu simbolizē viss Zodiaks. Saule zodiaka zīmē raksturo enerģiju tipu, kas ir saistīts ar:
a) cilvēka vitalitāti
b) cilvēka radošo pašizpausmi
c) individualitāti, tajā mērā kādā cilvēks reāli ir individualitāte, nevis kādas sistēmas funkcija vai
mehānisma `skrūvīte`.      

* Zodiaka zīme - 30° eklip