Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Leņķiskie aspekti Zodiaka uzbūvē

ASTROLOĢIJAS PAMATI

26. DEC

Leņķiskie aspekti Zodiaka uzbūvē

Leņķiskie aspekti Zodiaka uzbūvē

Opozīcija

Zodiaks ir veseluma simbols, veseluma modelis. Šajā modelī ir divpadsmit daļas - tās ir Zodiaka zīmes. Zīmes savā starpā veido dažādus leņķus (30°, 60°, 90°...). Un šie leņķi raksturo zīmju savstarpējās attiecības - astroloģijā leņķi tiek saukti par aspektiem. Zīme ir simbols, un ar katru simbolu ir saistīti kaut kādi faktori, parādības, dzīves puses. Apskatīsim opozīcijas aspektu. Astroloģijā opozīcija ir kaut kādu divu faktoru pretstats. Opozīcija pieder pie dinamisko aspektu grupas (180°, 90°, 45°, 135°). Tradicionāli opozīcija starp divām planētām tiek uzskatīta par saspringtu aspektu, kas cilvēka dzīvē izraisa nopietnas pretrunas. Bet Zodiaka modelī opozīcijas aspektu veido jebkuru pretēju zīmju pāris: Auns-Svari, Vērsis-Skorpions, Dvīņi-Strēlnieks, Vēzis-Mežāzis, Lauva-Ūdensvīrs, Jaunava-Zivis. Un svarīgi, ka opozicionālo zīmju simbolisms ir nedalāmi vienots.

Turpretī cilvēka attīstība notiek tā, ka bērnībā un jaunībā mums ir tendence pretpolus uztvert kā savstarpēji noliedzošus: vai nu - vai. Un vienam no poliem piešķiram pozitīvu nozīmi, otram - negatīvu. Pasaulē vienas lietas tiek uztvertas kā labas, savukārt citas - kā sliktas. Kuras ir labas un kuras ir sliktas - to ir paskaidrojuši mamma un tētis, audzinātāji un skolotāji.

Pubertātes periodā pretrunīgos polus ir tendence saistīt ar patīkamo un nepatīkamo. Bieži vien cilvēks pie tā ari apstājas. Taču dabiska attīstība vedina uz to, ka pamazām savstarpēji noliedzošas lietas tiek uztvertas par savstarpēji papildinošām. Tā cilvēks veic soļus pretī Zodiaka harmonijai.

Kā jau minējām Zodiaka modelī opozīcijas aspekts saista pre­tēju zīmju pāri. Opozīcija vieno divus papildinošus pretmetus. Abas zīmes pauž vienotu sistēmu, divas nesaraujamas viena procesa daļas. Paskatīsimies, kā opozīcijas pretpoli Zodiakā viens otru papildina.

Auns-Svari

Auna zīme simbolizē iniciatīvu, Svaru zīme – sadarbību un līdzsvaru. Vai viens princips var iztikt bez otra? Neviena darbība nav iespējama, ja ir tikai iniciatīva, bet nav kustību saskaņotības vai nevar noturēt līdzsvaru, vai otrādi – ir sadarbība un līdzsvars, bet nav iniciatīvas un aktivitātes.

Vērsis-Skorpions

Vērša zīme saistīta ar resursu koncentrēšanu, Skorpiona zīme – ar resursu atbrīvošanu. Vērsis saistīts ar pamatvērtībām – ēdienu, apģērbu, Skorpions – ar pakārtotām vērtībām, piemēram, naudu, ko mēs nevaram ēst. Preču un naudas attiecībās Vērsis ir saistīts ar preci, Skorpions – ar naudu; Vērsis – ar saviem līdzekļiem un resursiem, Skorpions – ar kolektīvajiem līdzekļiem un resursiem. Taču ir skaidrs, ka materiālā jeb enerģētiskā plānā vienas un otras zīmes simbolisms ir cieši saistīts.

Dvīņi-Strēlnieks

Dvīņi ir saistīti ar informāciju, Strēlnieks – ar informācijas apkopošanu; Dvīņi – ar taktiku, Strēlnieks – ar stratēģiju; Dvīņi – ar konkrēto domāšanu, Strēlnieks – ar abstrakto; Dvīņi – ar faktiem, Strēlnieks – ar zināšanām un priekšstatiem. Skaidrs, ka nekāda attīstība, virzība un izaugsme bez abu zīmju mijiedarbības nav iespējama.

Vēzis-Mežāzis

Ar abām zīmēm ir saistīti dzīves stabilitātes faktori, abas šīs zīmes ir pamatu veidotājas. Vēzis veido pamatus dzīves vidē (dzīvesvieta, tuvinieki, savējie), Mežāzis – sociālajā vidē (aicinājums, sabiedriskais stāvoklis, karjera). Vēža simbolisms ir saistīts ar bezierunu pieņemšanu (kā pieņemam tuviniekus), Mežāzis – ar pieņemšanu konkursa kārtībā, jo Mežāzim ir prasības un kritēriji, kuriem jāatbilst, – citādi nevar. Mežāža simbolismā pieņemšana notiek, vadoties pēc noteiktām īpašībām un sasniegumiem.

Lauva-Ūdensvīrs

Lauvas zīme simbolizē individuālu radītspēju (kreativitāti), Ūdensvīra zīme – kolektīvu kreativitāti. Lauva ir saistīta ar individuālu brīvību, Ūdensvīrs – ar sabiedrības brīvību; Lauva – ar patvaldību, Ūdensvīrs – ar demokrātiju. Nevar būt brīva sabiedrība bez brīviem indivīdiem, kam nav nekādas varas pašiem pār savu dzīvi.

Jaunava-Zivis

Jaunavas zīme ir saistīta ar analīzi, Zivju zīme – ar sintēzi; Jaunavas zīme – ar lietu praktisko nozīmi, Zivju zīme – ar to jēgu; Jaunavas zīme – ar pasaules mozaīkas gabaliņiem, Zivju zīme – ar līmi, kas tos salīmē kopā. Tātad tie ir poli, kas pilnīgi nepieciešami viens otram.

Kvadrāts

Līdzīgi var apskatīt kvadrāta aspektu (90°). Tāpat kā opozīcija, kvadrāts pieder pie dinamisko aspektu grupas. Kvadrāts ir konflikta aspekts, kurā divi faktori (spēki, idejas) ir spriedzē. Gandrīz katram cilvēkam dzimtajā horoskopā ir kvadrāti, kas viņam sagādā raizes. Līdz noteiktam laikam ir tiešām grūti risināt kvadrāta tēmas, bet pamazam mēs mācāmies izmantot šī aspekta spriedzi, kaut kā to likt lietā vai arī projicēt šo spriedzi kāda citā gultnē.

Zodiaka aplī 90° leņķis ir starp zīmēm, kas veido krustu. Tātad - starp dzīves jautājumiem, ko šīs zīmes pauž, ir dabiska spriedze.

Sāksim ar kardinālo zīmju krustu, ko veido Auna, Vēža, Svaru un Mežāža zīme.

Piemēram, Auns ir kvadrātā ar Vēzi. Ar Auna zīmi ir saistīta iniciatīva, jaunā apgūšana, risks, ar Vēzi - dzīves pamati, ģimenes dzīve, sava teritorija. Tā taču ir, ka jaunrade vienmēr ir spriedzē ar tradicionālismu, riska apstākļi - spriedzē ar normālas dzīves ritumu, vai arī pavisam saasinātā kontrastā ir kara un miera apstākļi.

Līdzīga spriedze veidojas starp Svaru un Mežāža zīmi, piemēram, starp tādām dzīves tēmām kā personīgā karjera (Mežāzis) un partnerība (Svari), individuāla izaugsme un attiecību tuvība, savas intereses un partnera intereses.

Auna un Mežāža zīmes spriedzē ir jēdzieni iniciatīva (Auns) un kārtības uzturēšana (Mežāzis), uzņēmība un birokrātija, novatorisms un likums.

Vēža un Svaru zīmju kvadrāts redzams klana interešu (Vēzis) un personīgās izvēles (Svari), iekšējo un ārējo attiecību, tuvinieku un partneru jautājumos.

Fiksēto zīmju krustā (Vērsis, Lauva, Skorpions, Ūdensvīrs) Vērša un Lauvas zīmju kvadrāts raksturo tādas dzīves pretrunas kā materiālais jautājums (Vērsis) un spontāns radošums (Lauva), uzkrāšana un izstarošana vai saņemšana un dāvāšana. Skorpiona un Ūdensvīra kvadrāts raksturo pretrunu starp jēdzieniem ekonomiskās sviras (Skorpions) un brīvais tirgus (Ūdensvīrs), līdzekļi un atklātība, slēptā vara un sabiedrības informētība.

Skorpiona un Lauvas kvadrātā ir disonanse starp jēdzieniem sociāls pieprasījums (Skorpions) un spontāns radošums (Lauva), masveida ražošana un unikāla radīšana, ēnu vara un redzamā vara.

Ūdensvīra un Vērša kvadrāts ir redzams personīgā (Vērsis) un sabiedriskā (Ūdensvīrs), stabilu vērtību un revolucionāru ideju, dabas resursu un moderno tehnoloģiju pretrunās.

Kustīgo zīmju krustā (Dvīņi, Jaunava, Strēlnieks, Zivis) starp Dvīņu un Jaunavas tēmām ir kvadrāts. Tā ir dabiska pretruna starp asociatīvo prātu (Dvīņi) un kritisko prātu (Jaunava), ienākošo informāciju un lietderīgo informāciju, starp vienkārši informētību un zināšanu.

Strēlnieka un Zivju kvadrāts raksturo disonējošas dzīves izpausmes, piemēram, starp ideoloģiju (Strēlnieks) un spēju pieņemt kaut ko citu (Zivis), ārēju reliģiozitāti un iekšēju  ticību, mācītāja un mistiķa, vai arī karognesēja un memuarista lomu.

Strēlnieka un Jaunavas kvadrāts izpaužas tādos dzīves jautājumos kā vispārēja izglītība (Strēlnieks) un šaura specializācija (Jaunava), abstrakta domāšana un konkrēta īstenošana, filozofija un metodoloģija.

Dvīņu un Zivju 90° leņķis raksturo spriedzi, kas pastāv starp vārdiem (Dvīņi) un būtību (Zivis), informācijas jucekli un jēgas dziļumu vai arī starp racionālu un intuitīvu pieeju.

 

Pirmoreiz tika nopublicēts žurnāla „Astroloģijas Pasaule” 2005. gada Vasaras numurā

  (izmantojot materiālu nekautrējieties atsaukties uz www.astropolis.lv)