Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Auns

ASTROLOĢIJAS PAMATI

07. FEB

Auns

Auns
viens pats saules stars!
bet ņem un izceļ
kā maizi no melnas krāsns
svaigu un smaržīgu
pasauli

Auns ir iesākuma simbols. Šai zīmē ir uzdrosināšanās un jebkura procesa, jebkura priekšmeta vai būtnes priecīgais izsauciens «esmu!», pirmais kliedziens, pirmā kustība, pirmais stars. Tā ir jebkura procesa entuziasma fāze. Tā var būt cīņa, kurā tiek pārvarēta iepriekšējā stāvokļa inerce, vai pat varoņdarbs.

Ja varam izprast to, ko jūt asns, kas sāk spraukties caur tumsu, vai tikko piedzimuša bērna stāvokli, vai jūras braucēja izjūtas, kad viņš sper pirmo soli nezināmā krastā, vai arī to, ko jūt lidotājs, kad viņš atraujas no zemes, izmēģinot pirmo lidmašīnu, tad mes varam tvert izjūtu gammu, kas raksturo Auna zîmi.

It visam ir savs sākums, un kādam ir jābūt pirmajam: diena sākas ar pirmo staru, dzīve - ar pirmo kliedzienu, ceļš - ar pirmo soli, zinātne - ar pirmo ideju, māksla - ar pirmo zīmējumu, kas varbūt nejauši radies no tintes traipa...

Auna tīra izpausme mēdz būt pilnīgi spontāna. Pēkšņi tiek pieņemts lēmums vai rodas negaidīta rīcība. Pēkšņi uzrodas nezināma joma vai tēma, kurai nekad iepriekš nav pievērsta uzmanība. Pēkšņi rodas vēlēsanās nogriezties no labi apgaismota ceļa, kur viss ir saprotams, paredzams, pakļauts sen zināmiem noteikumiem, un ieiet noslēpumainajā, nezināmajā. Visi zēnu sapņi ir pilni ar Auna romantismu - ar atklājumiem, varoņdarbiem, piedzīvojumiem. Pat vispelēkākajā rutīnā ikvienam no mums pastāv vajadzība pēc Auna izpausmēm un Auna situācijām: ir vajadzïgi sākumi, piedzīvojumi, drosmīgi lēmumi un uzvaras. Pat niecāgās un ikdienišķās lietās aizsākuma mirklis vai ienākusi ideja kaut ko atmodina - skatiens iedzirkstas, muskuļos ieplūst strāvojums.

Protams, Auna izpausmes ne vienmēr ir pievilcīgas. Vispirms jau tāpēc, ka tipiskie novatori un pasionāri ir karstgalvji. Un arī tāpēc, ka tik daudzi mēģina jaunam aizsākumam pielikt darvas karoti, un galu gala interesanta zinātniska ideja pārvēršas jaunā ieroci, jaunai religijai seko krusta kari, līdz ar jaunu zemju atklāšanu notiek šo zemju sagrābšana, idejas par jaunu sabiedrību pārvēršas diktatūrās utt.

Divdesmitā gadsimta sākums sakrita ar jaundzimušā laikmeta «zīdaiņa brēcieniem» - sākās Jaunā laikmeta Auna fāze. Tas bija novatoru, atklājēju un dibinātāju laiks. Zinatne un tehnikā, mākslā un sabiedribas dzīvē dzima kaut kas nebijis. Šai laikā radās aviācija, relativitātes teorija, jauni mākslas stili, jaunas valstis... bet uzliesmoja arī nebijuša mēroga karš - Pirmais pasaules karš. Mūs iespaido tālaika cilvēku energija, aizrautîba, brižiem pat apsēstība, taču tāda ir jebkura procesa Auna fāze, kad skatuves prieksplānā iznāk tie, kas spēj uzdrošināties. Vienlaikus notikumi uzrauj virspusē arī duļķes, nosēdumus un sadalīšanās produktus.

Interesants ir veids, kādā Makedonijas Aleksandrs (viņš, starp citu, uz grieķu monētām joprojām tiek attēlots ar auna ragiem) atlasīja savam karspēkam kareivjus: ja puisis pārbaudïjumā aiz niknuma piesarka (Auns ir saistīts gan ar seju, gan ar sarkano krāsu) - tad viņš derēja. Bet, ja bailēs nobālēja, tika uzskatïts par nederīgu. Aleksandra armija skaitliski nebija liela, toties ta bija izlase.

Nevienā aizsākumā nekā nemēdz būt daudz: apmēram tūkstoš spāņu konkistadoru iekaroja acteku impēriju, tikai daži tūkstoši Čingishana mongoļu «iešūpoja» bezgalīgo stepi.

Auns ir Uguns zïme. Auna fazē izsvērtiem argumentiem vai pieredzei nav īpašas nozīmes - psihologiski Ugunij nav ne atmiņas, ne vēstures, ne arī pieredzes. Psihologiski Uguns ir jauna - tajā viss mostas, sakustas, rodas un dzimst. Ir impulss kaut ko veikt, ir enerģija un apņēmība - un tas arī gandrîz visu nosaka. Jebkurā sākumā vai varoņdarbā gribai mēdz būt lielāka nozīme nekā spekam, drosmei - lielāka nozīme nekā skaitam, daudzumam. Vispār Aunā lielāka nozīme ir mazajiem skaitļiem, no kuriem «vislielākais» ir skaitlis viens.

Auna faze vai «auna situācija» necieš šaubas un svārstīšanos, Aunam nevar būt nekādu viedokļu - ir impulss vai pavēle. Lai arī kāds būtu laiks un apstākļi, kaut kas tev saka: «Celies un ej!» - un tu celles un ej. Un nedrīkst svārstīties ne Ābrams, kam liek upurēt dēlu, ne alpīnists, kas aizķēries aiz klints izciļņa, ne bruņinieks, pirms divkaujas nolaižot sejsegu.

Ikkatrā būtnē ir viss Zodiaks. Un katrā būtnē Auna karstā enerģija izpaudīsies atbilstoši attīstības pakāpei. Dabiski, ka plēsīgā zvērā Auna impulsivitāte izpaudïsies vienā veidā, bet uzņēmējā - citā. Jebkurā gadījumā cilvēks ar akcentētu Aunu (piemēram, Aunā atrodas Saule, vairākas planētas, ascendents) dzīvo, būdams gatavs nekavējoties rīkoties, viņam ir paaugstināts muskuļu tonuss, galvā pastāvīgi rodas idejas un enerģiski lēmumi. To, kā šīs enerģijas realizēsies, kāds būs rīcības raksturs, noteiks dvēseles attīstība. Ta var būt jaunrade vai postījumi, novatorisms vai avantūrisms, uzdrošināsanās vai nesavaldïba, varonïba vai huligānisms, bezbailība vai nežēlība.
Auna zīmei pastāv astroloģiska īpašību radniecība ar planētu Marss, tāpēc mēdz teikt, ka Marss valda Aunā.
Organismā ar Aunu ir saistīta galva, seja, muskuļaudi.Fragments rokraksta (1998-2003), kas latviešu valodā iznāca ar nosaukumu  "Dzīves astroloģija", bulgāru tulkojumā - "Dzīva astroloģija" 

 

Citējot, neaizmirstiet atsaukties uz www.astropolis.lv