Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Marss zīmēs (Marsa cikls)

ASTROLOĢIJAS PAMATI

10. SEP

Marss zīmēs (Marsa cikls)

Marss zīmēs (Marsa cikls)
Venēra ir galvenā persona jūtu pasaulē, bet Marss - galvenais rīcības īstenotājs. Venēra sniedz motivāciju, Marss - veic darbību. Venēra realitāti vērtē, Marss to veido.
Venēra un Marss katrā cilvēkā - tie ir sievišķības un vīrišķības arhetipi, sievietes un vīrieša tēli, kas mīt mūsos. Runājot par Venēru, minēju, ka sieviete dabiski cenšas paust un nest īpašības, kas saistītas ar Venēras stāvokli (zīmē, namā, leņķiskajos aspektos utt.) viņas dzimšanas brīdī, bet vīrietis tikpat dabiski tiecas sastapt, atrast dzīvē savas sievišķības tēla iemiesojumu.
Ar Marsu ir pretēji - vīrietis vēlas paust savu Marsa stāvokli, bet sieviete tiecas apkārtējos vīriešos ieraudzīt sava Marsa stāvokļa projekciju. Protams, tā ir vienkāršota aina - līdzās Venērai svarīga nozīme ir Mēnesim (mātišķā izpausme), blakus Marsam ir Saule (individualitāte), Jupiters (augšanas faktors) un Saturns (stabilitātes faktors). Venēras-Marsa pāris raksturo romantisko pusi un dzimumatbilstību. Tie ir dabiskie
sievišķā-vīrišķā poli mūsos, šo polu savstarpējā pievilkšanās. Bet, tāpat kā Venēras simbolisms ietver daudz vairāk nekā vienkārši pievilcības spēku, arī Marsa simbolisms ietver daudz vairāk nekā vienkārši tieksmi. Piemēram, Marsa stāvoklis zīmē raksturo cilvēka aktivitāti, aktīvo gribu.
Savā kustībā pa Zodiaku Marss veido divpadsmit aktivitātes tipus, divpadsmit dažādus realizācijas veidus. Zīme, kurā konkrētā brīdī atrodas Marss, pareizāk - zīmes simbolisms, raksturo «karstākās tēmas». Šīs tēmas tiek risinātas visaktīvāk (pārējais nezūd, tikai aiziet otrā plānā). Tā kā jebkura zīme sevi pauž caur planētu, kas tajā atrodas, Marss, atrodoties zīmē, ļauj šai zīmei visaktīvāk sevi pieteikt. (Piemēram, Marsam atrodoties Strēlniekā, aktivizējas dažāda rakstura ekspansijas problēmas, Marss Mežāzī dara enerģiskākas kontrolējošās instances utt.). Un pasaulē dzimst cilvēki, kam viņu dzimšanas brīža Marsa stāvoklis principiāli raksturo viņu aktivitātes tipu un realizācijas spēku, viņu «spiedienu», tonusu un tiekšanās temperatūru - un tas būs spēkā visu viņu dzīvi. Aprakstīšu Marsa kustību pa zīmēm.

Marss Aunā

Klasiski tiek uzskatīts, ka Aunā Marss ir savā mājoklī, un tas nozīmē maksimālu īpašību atbilstību. Auna aizdegšanās un aizrautība izpaužas kā acumirklīga reaģēšana un darbība. Marsam atrodoties Aunā, izzūd pauze starp lēmuma pieņemšanu un rīkošanos, mēs esam gatavi jebkura veida neatliekamai realizācijai. Kamēr Marss ir Aunā, mūs nebaida neviens darbs, mēs esam pilni līksma tonusa, muskuļos spēlējas mundruma lādiņš, mēs esam nemierīgi kā zirgi, kas nepacietīgi gaida starta signālu, un rīcības reakcija uz notiekošo bieži vien apsteidz domu.
Cilvēkiem, kas dzimst ar Marsu Aunā, vispār ir raksturīgi kaut ko paveikt, bet pēc tam izdarīto mēģināt sev un citiem kaut kā attaisnot, piemēram, citādi nevarēja, kaut kas taču bija jādara. Cilvēkam, kam Marss ir Aunā, rīcība ir vajadzīga kā sporta nodarbība. Tā laikam ir vienīgā Marsa pozīcija, kurā nav nepieciešama nekāda motivācija, - cīņa ir svarīga pati par sevi, darbību attaisno pati darbība. Grūtības pastāv it kā tādēļ, lai tās varētu pārvarēt, pārbaudījumi ir vienkārši rūdījums, un varoņdarbs ir ierakstīts dienas kārtībā. Tomēr Marss Aunā var paust arī dumju karstgalvību, patvaļu, nepacietību un neprasmi sevi valdīt, it īpaši - dusmās.
No vēsturē pazīstamiem cilvēkiem Marss Aunā ir
• filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem: Rambamam (Maimonīdam) (30. 01.1135.), N. Berdjajevam (6. 03.1874.), M. M. Šneersonam (18. 04.1902.);
•  aktieriem, režisoriem: A. Tarkovskim (4. 04. 1932.), P. Žemčugovai (31. 07.1768.), V. Meierholdam (9. 02.1874., Marss 29° 46' Zivīs), Dž. Mazīnai (22. 02. 1921.);
•  zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem: ūdeņraža bumbas konstruktoram E. Teleram (15.01.1908.), fiziķiem P. Kapicam (8.07.1894.), Ļ.Landausam (22.01.1908.) un V. Pauli (25. 04. 1900.), astronomam K. Flamarionam (26. 02.1842.), izgudrotājam S.Morzem (27. 04. 1791.);
•  literātiem: Č.Dikensam (7. 02. 1812.), J. Hašekam (30. 04. 1883.), F. Garsijam Lorkam (5. 06.1898.), I. Babelam (12.07.1894.), Dž. Savonarolam (21.09.1452.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: V. Ļeņinam (22. 04. 1870.), O.Kromvelam (5. 05.1599.), karalienei Viktorijai (24. 05.1819.), Nikolajam II (19. 05.1868.), M. Dajānam (4. 05. 1915.), H. Gēringam (12. 01. 1893.), G.Meirai (3. 05.1898.);
• māksliniekam F. Gojam (30. 03.1746.);
•  mūziķiem, komponistiem: F. Šūbertam (31. 01. 1797.), K. Debisī (22. 08.1862.), F. Šopenam (22. 02.1810.), R. Strausam (11. 06. 1864.).

Marss Vērsī

Kad Marss pāriet Vērsī, ātrums un temperatūra krītas, darbība prasa zināmu iesildīšanos, iešūpošanos. Toties rodas spēja ilgstoši ievērot noteiktu virzienu, tātad - jebkuru darbu veikt pamatīgāk, bet ir jābūt motivācijai un stimulam. Motivācija - tas ir dzinējs no priekšpuses, tā ir pārliecība, ka virziens ir auglīgs. Stimuls burtiski nozīmē gana spieķi, ar ko vēršu dzinējs «stimulē» savu ganāmpulku.
Marss Vērsī ir spēcīgs garās distancēs un produktivitātes ziņā. Atšķirībā no Marsa Aunā tā spēks nav uzliesmojuma spēks, kas turas, kamēr karstums nav noplacis; tas nav musketieris, kas cīnās vienkārši tāpēc, ka cīnās. Galvenais nav process, bet gan auglis. Marss Aunā (smagākā situācijā), līdzīgi vikingiem, huligāniski uzbrūk, lai pasirotu. Tai pašā līmenī esošs Marss Vērsī, līdzīgi krustnešiem, uzbrūk lēni un pamatīgi, bet visu totāli sagrābj.
Normālā izpausmē Marss Vērsī saimnieko - kopj saimniecību, smagākā variantā - saimnieko tai nozīmē, ka viņam kaut kas pieder un viņš dara to, ko vēlas. Augstākā izpausmē Marss Vērsī izturas tā, kā izturas pret darba lauku, ko kopj. Un lauks viņam atbild ar leknumu un auglību. Šis lauks var būt nošu burtnīca vai audekls -Marss Vērsī ir īpaši auglīgs mākslas vērtību radīšanā.
No vēsturē pazīstamiem cilvēkiem Marss Vērsī ir
• filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem: pāvestam Pijam XII (2. 03.1876.), T. Gobsam (5. 04.1588.);
• aktieriem, režisoriem: K. Staņislavskim (17. 01.1863.), B. Bardo (28. 09. 1934.),
Č.Čaplinam (16.04.1889,);
•  zinātniekiem,  konstruktoriem,  ceļotajiem:  vēsturniekam A. Toinbijam (14. 04.1889.), A. Jakovlevam (1.04.1906.), R.Openheimeram (22.04.1904.), G. V. Leibnicam (1. 07. 1646.),
I.Ņūtonam (4. 01.1643.);
• literātiem: A. Dimā (24.07.1802.), 0. Haijāmam (18. 05. 1048.), S. Beketam (13. 04. 1906.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: L. Trockim (7. 11. 1879.), J. Staļinam (18. 12. 1879.),  J. Sverdlovam (3. 06.1885.), V. Černomirdinam (8. 04.1938.), ASV prezidentiem Dž. Fordam (14. 07.1913.) un Dž. Kenedijam (29. 05. 1917.), imperatorei Katrīnai II (2. 05.1729.),  M. Bormanim (17. 06.1900.).
•  māksliniekiem: K. MaļeviČam (23. 02. 1878.), D. Velaskesam (4. 06, 1599.), G.Kurbē (10. 06. 1819.), E. Degā (19. 07. 1834.), N. Gē (27. 02. 1831.), 0. Kiprenskim (24. 03.1782.);
• mūziķiem, komponistiem: P. Čaikovskim (7. 05.1840.), M. Džegeram (26. 07.1943.), Madonnai (16. 08.1958.), M. Gļinkam (j. 06. 1804.), Ž. Ofenbaham (20. 06. 1819.), N. Rimskim-Korsakovam (18.03.1844.)

Marss Dvīņos

Kad Marss pāriet Dvīņos, aktivitāte pievēršas kontaktiem, informācijas apritei. Tas ir karstu diskusiju un debašu, smadzeņu «u/-brukumu» laiks. Kad Marss ir Dvīņos, palielinās pārvietošanās ātrums, kustību veiklība un virzienu dažādība, kuros steidzami kaut kas jāpaveic. Marss Dvīņos līdzinās paukotājam - tas lieliski darbojas kustībā. Marss Dvīņos neļauj žāvāties, tas liek būt modram un uzmanīgam - problēmas var birt vienlaikus no dažādām pusēm. Un tās ir veikli jātver un acumirklī jārisina. Mijiedarbība šai laikā notiek ļoti enerģiski, strīdi un pretrunas tonizē, uzlabo asinsriti. Nogurdina un nomāc pārlieks gausums un situācijas, kas nekust ne no vietas, slinka auditorija, miegainas atbildes. Zemākā variantā cilvēkam ar Marsu Dvīņos jebkādos apstākļos svarīgākais šķiet veikli
«atšaudīties». Cilvēks steidzas atbildēt vienkārši tāpēc, lai nepaliktu atbildi parādā.
Marss Dvīņos veido intelektuāla vīrieša tipu.
Marss Dvīņos ir
• filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem: Bahāullāham (jeb Mirzam Huseinam Alī) (12.11.1817.), P. Florenskim (21. 01.1882.);
• aktieriem, režisoriem: A. Kurosavam (23. 03.1910.), A. Raikinam (24.10.1911.), F.Raņevskai (27.08.1896.), I. Smoktunovskim (28. 03. 1925.);
• zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem: ceļotājam D. Livingstonam (19.03.1818.), aviokonstruktoram L. Blerio (i. 07. 1872.), V. Vernadskim (12. 03.1863.), A. Saharovam (21. 05.1921.), Dž.Kardāno (23. 09. 1501.), S. Botkinam (17. 09. 1932.), konstruktoram V. fon Braunam (23. 03.1912.);
• literātiem: M. Bulgakovam (15.05.1891.), A.K.Doilam (22.05. 1859.), A.de Sent-Ekziperī (29. 06. 1890.), S. Belovam (10. 07. 1915.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: diktatoram B. Musolīni (29.07.1883.), ASV valsts sekretāram H. Kisindžeram (27. 05. 1923.), ASV prezidentam F.D.Rūzveltam
(30. 01. 1882.), J. fon Ribentropam (30. 04. 1893.);
•  māksliniekiem: Kurtam Fridrihsonam (7. 09. 1911.), V. Serovam (19. 01. 1865.),
M. Šagālam (7. 07. 1887.), P. Gogenam (7. 06. 1848.), Rafaelam Santi (27. 03. i 483.),
•  mūziķiem, komponistiem: L. van Bēthovenam (1.6. 12. 1770.). S. Prokofjevam (23. 04. 1891.);

Marss Vēzī

Marss Vēzī aktivitāti vērš uz dzīves telpas veidošanu. Tiek apstrādāta augsne - materiāla, intelektuāla, psiholoģiska. Tiek kārtoti kultūras mantojuma jautājumi. Šai laikā mēs veicam dzīvībai svarīgus pasākumus, paužam aktīvas rūpes par savējiem. Marsam Vēzī ir kaut kas kopējs ar Marsu Vērsī, kam ir svarīgs savs lauks.
savukārt Marsam Vēzi ir būtiski, lai šis lauks būtu kopējs, - viņš ka Antejs smeļas spēkus no Mātes Zemes, par kuru viņš stāv, rūpējas un kuru lolo. Ja kopības ideja ir ļoti aprobežota, Marss Vē?,ī var veidot pavisam sīka hobita tipu, kam neinteresē nekas cits kā tikai viņa mazais kaktiņš. Bet šis Marsa stāvoklis var cilvēkam dot arī visai smalkus darbarīkus, un viņa priekšrocības izpaužas, kad viņš darbojas ar smalkas matērijas augsni, piemēram, ar psihes saknēm, ar nacionālās kultūras avotiem. Vispār Marsa stāvoklis Vēzī ļauj cilvēkam ar savu aktīvo gribu un rīcību paust nacionālo arhetipu. Tas veido vīrieša tipu, kam piemīt kāda izteikta tautas iezīme vai rakstura īpašība. Ja Marss Vēzī ir kritumā, tā drūmākajā izpausmē instinkts var kļūt spēcīgāks par gribu, konkurences cīņā par izdzīvošanu šāds Marss var būt histērisks un nežēlīgs.
Marss Vēzī ir
• filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem: K. Marksam (5. 05. 1818.), I. Kantam (22. 04. 1724.), Visarionam (14. 01. 1961.), Šri Aurobindo (14. 08. 1872.), Ž. Kalvinam (10. 07. 1509.), A. Šopenhaueram (22. 02. 1788.);
• psihologam V. Raiham (24. 03.1897.);
• aktieriem, režisoriem: K. Sebrim (18. 02. 1914.), O. Menšikovam (8. 11. 1960.),
Ņ.Mihalkovam (21.10.1945.), G.Tovstonogovam (28. 09.1915.);
•  zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem: kapteinim I. Kruzenšternam (8.11.1770.), fiziķim F. Canderam (23. 08.1887,), matemātiķim Regiomontānam (6.06.1436.), ceļotājam R. Amundsenam (16. 07.1872.);
•  literātiem: H. Velsam {21. 09. 1866.), J. Brodskim (24. 05. 1940.), A. Ahmatovai (23.06.1889.), O. de Balzakam (20. 05.1799.), Dž.Baironam (22. 01. 1788.), A. Puškinam (6, 06. 1799.), A. Kami (7.11.1913.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: kancleram V. Brantam (18. 12. 1913.), L.Berijam (29. 03. 1899.), diktatoram N. Čaušesku (26. 01.1918.);
• māksliniekiem: P. Pikaso (25. 10.1881.), V. Poļenovam (1. 06.1844.);
• muziķiem, komponistiem: J. Bramsam (7. 05.1833.), Dž. Geršvinam (26.09.1898.), Klārai Šūmanei (13. 09. 1819.), V. A. Mocartam (27. 01.1756.), N. Šnē (10.11. 1960.).

Marss Lauvā

Kad Marss pāriet Lauvā, rīcība sāk kalpot pašizpausmei. Šai laikā mēs enerģiskāk sevi piesakām, tiecamies apliecināt ar darbiem. Mēs darām to pārliecinoši un spilgti, mums nav vienaldzīgs iespaids, ko atstājam. Spēks Šai laikā tiecas izpausties kā radošs spēks.
Marss Lauvā ir artistisks, un tie, kas šai laikā ir dzimuši, vēlas spēlēt galveno varoņu lomas, ar savu grību viņi vēlas aizraut tin piesaistīt, iekarot simpātijas, izkārtot ap sevi, veidot notikumu režiju un diriģēt. Kā galvenās, proti, pozitīvās lomas tēlotājam, Marsam Lauvā ir tendence rīkoties atklāti un tieši. Nepatīkamākā izpausmē šiem cilvēkiem var būt tieksme par visām varītēm «zīmēties», no visa veidot šovu, pakļaut savai godkārei un patmīlībai. Popularitāte reiz par upuri prasīja pat nodedzināt Artemīdas templi...
Marss Lauvā ir
•  mistiķei H.Blavatskai (31.07.1831.);
•  aktieriem, režisoriem: S.Lorēnai (20. 09. 1934.), Ž. L. Godāram (3. 12. 1930.), mēmā kino zvaigznei M. Linderam (16. 12. 1883.), M. Čehovam (28. 08. 1891.);
•  zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem: N. Boram (7. 10. 1885.), fiziķim I. Tammam (8. 07. 1895.);
•  literātiem: H. K. Andersenam (2. 04. 1805.), V. Majakovskim (19. 07.1893.),
V. Nabokovam (24. 04.1899.), F. Dostojevskim (11.11. 1821.), S. Lemam (12. 09. 1921.),
K. Baļmontam (14. 06. 1867.);
•  politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: ASV prezidentiem T. Džefersonam (13. 04. 1743.) un H. Trumenam (8.05.1884.), padomju maršalam R. Maļinovskim (23.11.1898.), premjeram B. Netanjagu (21. 10. 1949.), ģenerālsekretāram J. Andropovam
(15. 06. 1914.), prezidentam B. Jeļcinam (1.02.1931.), K. Mannerheimam (16.06.1867.),
V. Žirinovskim (25.04.1946.);
•  māksliniekiem: P. P. Rubensam (28. 06. 1577.), P. Gogēnam (7. 06.1848.), I. Repinam
(5.08.1844.);
•  mūziķiem, komponistiem: A. Šēnbergam (13. 09.1874.), I. Stravinskim (17. 06. 1882.), Ž. Bizē (25. 10. 1838.), P. Makartnijam (18. 06. 1942.), J. Menuhinam (22. 04. 1916.),
Š. Guno (17. 06. 1818.), A. Koplendam (14. 11. 1900.).

Marss Jaunavā

Kad Marss pāriet Jaunavā, gribas spēkus kļūst vieglāk pievērst konkrētu uzdevumu risināšanai, aktīvās enerģijas tiek labāk valdītas. Šai laikīi mēs spējam labāk noregulēt, sakārtot darba procesu, spējam rīkoties precīzāk, prasmīgāk un rūpīgāk izstrādāt katru darba posmu. Uzdevumus veicam tīrāk, profesionālāk. Augstākā izpausmē Marss Jaunavā ir kalpotprasmes ģēnijs. Smagākā variantā cilvēks ar Marsu Jaunavā var tā iegrimt sīkumos, ka pazūd darba sākums un gals, jo kopums vienkārši tiek pazaudēts no redzesloka, Marss Jaunavā var būt ari visai produktīvs detaļās, pat ja process kopumā ir pilnīgi neproduktīvs. Cilvēkiem, kas nāk pasaulē, kad Marss ir Jaunavā, ir raksturīga īpaša godbijība pret amata prasmi un meistarību, tiem var piemist izpildījuma virtuozitāte.
Marss Jaunavā ir
•  filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem: mātei Terēzai (27. 08. 1910.),
H. Hudini (24.03. 1874.);
•  aktieriem, režisoriem: Ž. P. Belmondo (9. 04. 1933.), S. Spīlbergam (18. 12.1947.);
•  zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem: R. F. Feinmanam (11. 05.1818.), N.Vavilovam (26.11.1887.), A. M. Ampēram (22. 01.1775.);
•  literātiem: M. Zoščenko (10. 08. 1895.), J. F. Šilleram (10. 11.1759.), G. Apolinēram (26.08. 1880.), N. Gumiļovam (15.04. 1886.), V. Hlebņikovam (9.11.1885.), B.Strugackim 15. 04.1933.), A. Strugackim (28. 08. 1925.), G. de Mopasānam (5. 08. 1850.),
L. Feihtvangeram (2. 07. 1884.), V. Skotam (15. 08. 1771.), E.Hemingvejam
(21. 07. 1899.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: imperatoram Napoleonam (15. 08.1759.), diktatoram F. Kastro (13. 08.1927.), prezidentarn J. Čakstem (14. 09. 1859.), ģenerālfeldmaršalam A. Keserlingam (20. 11. 1885.);
•  māksliniekam N. Rēriham (9. 10. 1874.);
•  mūziķiem, komponistiem: M. Musorgskim (21. 03. 1839.), D. Šostakovičam
(25. 09. 1906.).

Marss Svaros

Kad Marss pāriet Svaros, aktīvā enerģija tiek vērsta uz apstākļu un spēku regulēšanu. Mēs aktīvāk veidojam attiecības, pūlamies panākt spēku līdzsvaru un sadarbību. Mēs enerģiskāk rūpējamies par stabilitāti dažādās sistēmās. Marss Svaros veido dinamisku līdzsvaru - arī starp pretrunīgiem spēkiem, tāpēc rodas saspringts spēku līdzsvars, sacensību un sāncenšu situācijas, veidojas aktīvi pretinieki. Marss Svaros atrodas savam mājoklim Aunā pretējā zīmē, tāpēc tradicionāli šī pozīcija tiek uzskatīta par vāju. Šo vājumu nerada gribas, aktivitātes vai spēka trūkums - Marss Svaros dzimšanas brīdī ir bijis daudziem kultūrā un vēsturē pazīstamiem cilvēkiem, par kuriem nekādi nevar teikt, ka tiem trūktu Marsam raksturīgu īpašību. Marsa vājums šai gadījumā ir tieši mijiedarbības nepieciešamība, jo Svari taču ir mijiedarbības zīme. Līdzsvaru var saprast kā vajadzību pēc konkurences. Vai ari, lai atbalstītu pretinieka iniciatīvu, ir jādod pretī. Atšķirībā no Marsa Aunā, kas pats ir iniciatīvas avots, Marsam Svaros iniciatīvas avots ir mijiedarbība. Ja mijiedarbība ir laba, Marss Svaros var sniegt lieliskus tas paraugus.
No vēsturē pazīstamiem cilvēkiem Marss Svaros ir
•  filozofiem,  mistiķiem, garīgajiem  līderiem:  V. Mesingam (10. 09.1899.), D. Andrejevam (2.11. 1906.), garīdzniekam A. Meņam (22.01.1935.);
• psihologam Z. Freidam (6. 05. 1856.);
•  aktieriem, režisoriem: F. Fellīni (20. 01. 1920.), S. Bernārai (22. 10. 1844.);
•  zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotajiem: fiziķim A. Voltam (18. 02, 1745.), kapteinim
Ž. F. Laperūzam (22. 08. 1741.), vēsturniekam L. Gumiļovam (1. 10. 1912.), I. Kurčatovam (12.01.1903.), ceļotājam F. Nansenam (10. 10. 1861,), J.Kepleram (27.12.1571.),
Č.Darvinam (12.02.1809.);
•  literātiem: Rainim (11. 9. 1865,), M. de Servantesarn (9. 10. 1547.), M. Lermontovam (15. 10. 1814.), N. Gogolim (1. 04. 1809.), S. Jeseņinam (3.10. 1895.), Dž. B. Šovam (26. 07. 1856.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: feldmaršalam V. Keitelam (22. 09. 1882.), A.Vallenšteinam (24. 09. 1583.), A. Kolčakam (16. 11. 1874.), feldmaršalam E. Rommelam (15. 11. 1891.), M. Barklajam de Tolli (24. 12. 1761.), ASV prezidentiem A. Linkolnam (12. 02. 1809.), B. Klintonam (19. 08. 1946.) un E. Džonsonam (29. 12. 1808.), K.Valdemāram (2. 12. 1825.), premjeram V. Čērčilam (30. 11, 1874.), premjerministrei M. Tečerei (13. 10.
1925.);
• māksliniekiem: K. Petrovam-Vodkinam (5.11. 1878.}, M. Vrubelam (17.03.1856.);
• mūziķiem, komponistiem: Dž. Rosini (29. 02.1792), F. Mendelszonam-Bartoldi
(3. 02.1809.), B. Grebenščikovam (27. 11. 1953.), B. Smetanam (2. 03. 1824.).

Marss Skorpionā

Kad Marss pāriet Skorpionā, gribai rodas tieksme atbrīvot enerģijas, pārvērst tās citā stāvoklī. Marss Skorpionā ved uz citu darbības veidu un līmeni. Šai laika rodas pieeja jauniem enerģētiskiem resursiem. Šķiet, šai Marsa stāvoklī par degvielu gribai var kalpot jebkas. Marsam Skorpionā ir varena pārvarēšanas, cauri iešanas spēja, spēja «izvilkt» situācijas, ko nespēj atrisināt Marss Svaros, taču Šim stāvoklim piemīt arī varena noārdīšanas spēja. Kad Marss atrodas Skorpionā, ar paša spēkiem iespējams atbrīvoties no visa, kas ir zaudējis jēgu un nozīmi. Tas ir laiks, kad tiek kārtoti gribas testi, gribas ieskaites un eksāmeni, jo šai pozīcijā Marsam ir tendence darboties ārkārtēju apstākļu režīmā, pilnīgi atdodot sevi, veikt citkārt neiespējamo.
Planētos un zīmes. Planētu cikli
Tiem, kas dzimuši, kad Marss ir Skorpiona, darbs ir degšanas process, kurā tiek parkausētas dažādas vielas un materiāli. Marss Skorpionā ir spējīgs izraisīt varenas ķēdes reakcijas, ietekmē! un regulēt sabiedriskus procesus; šai laikā dzimis cilvēks var būt sabiedrības spēku rīks, izpildītājs vai ierocis. Drūmākajā izpausmē viņam var būt pilnīgi sveša želastība, cēlsirdība vai cilvēcība. Pozitīvā izpausmē cilvēks ar Marsu Skorpionā ir kluss varonis, kas uzupurējas, izsauc uguni uz sevi, bet neviens par viņu nezina.
Marss Skorpionā ir
• garīgajam līderim M. Gandijam (2. 10. 1869.);
• psihologam R. Asadžioli (27. 02. 1888., precīzāk 29" Svaros):
•  aktieriem, režisoriem: balerīnai M. Pliseckai (20.11.1925.). K. Rjazanovam
(18.11.1927.);
• zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem: A. Nobelam (21.10. 1833.), konstruktoriem A. Mikojanam (5. 08. 1905.) un S. Korolovam (12. 01. 1907.), fiziķim A.Jofem (29. 10. 1880.);
•  literātiem: A. Čehovam (29. 01. 1860.), A. Belijam (26. 10. 1880.), A. Blokam (28.11.1880.), Dž. R. R. Tolkīnam (3. 01.1892), E.Kaneti (25. 07.1905.), M. Tvenam
(30. 11. 1835.), H. Heinem (13.12.1797.), S. Vīzentālam (31.12.1908.), R. Bredberijam (22. 08. 1920.), valodniekam J. Endzelīnam (22. 02. 1873.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: propagandas ministram J. Gebelsam
(29. 10.1897.), ģenerālsekretāram L. Brežņevam (19. 12. 1906.), Mao Dzedunam
(26.12. 1893.), premjeram I. Godmanim (27. 11. 1957.), pirmajam ASV prezidentam
Dž. Vašingtonam (22. 02. 1732.), feldmaršalam M. Kutuzovam (16.09.1745.). ASV prezidentiem V. Hārdingam (2. 11. 1865.), Dž. Gārfīldam (19. 11. 1831.) un V. Makinlijam (30. 01. 1843.);
•   māksliniekiem: Rembrantam (15. 07. 1606.). K. Brilovam (23. 12. 1799.),
P.O. Renuārain (25.02.1841.);
• mūziķiem, komponistiem: 0. Mesiānam (10.12.1908.), S. Rahmaņinovam (1. 04. 1873.), F. Šaļapinam (13. 02. 1873.), A. Borodinam (12. 11. 1833.). I. Kalmanam (24. 10. 1882.), D. Barenboimam (15. 02.1942.). V. Bellīni (3. n. 1801.), A. Rubinšteinam (28. n. 1829.),
G.Otsam (21. 03. 1920.), F. Glāsam (31. 01. 1937.), F. Karūzo (25. 02. 1873.),

Marss Strēlniekā

Kad Marss pāriet Strēlniekā, aktivitāte sāk izpausties kā jebkurā virzienā vērsts izaugsmes spēks. Tas ir spēks, kas pieaug un vairojas. Marsam Strēlniekā ir grūti vienkārši mehāniski pildīt savus pienākumus, viņam nez kādēļ ir vajadzīga izpratne, uz kurieni mēs ejam, ir vajadzīga zvaigzne, kas deg tālē. Viņam svarīgs ir karogs, svarīga ir devīze, kas rakstīta uz asmens. Cīņā ar pūķi viņš dodas nevis sporta pēc, bet idejas dēļ. Viņš nav algotnis, viņš ir ceļojošs bruņinieks kā Lanselots. Marss Strēlniekā deg, un viņam ir svarīgi aizdedzināt citus. Viņš pats kaut kam seku, un viņam ir svarīgi sekotāji. Svarīgi ir pārvērst rīcību par idejas uzskates līdzekli. Marss Skorpionā ir noslēpumains, bet Strēlniekā - atklāts, pat demonstratīvs. Viņš, tāpat kā viens no senajiem kņaziem, dodamies karā, sūta pretiniekam ziņu: «Eju uz tevi.» Smagākā variantā Marss Strēlniekā var izpausties kā bezkaunīga ekspansija, kas bruņojusies ar atbilstošu ideoloģiju. Piemēram, krustneši viduslaikos nevarēja laupīt vienkārši lāpāt - bija vajadzīgs ideoloģisks pamatojums. Bez ideoloģijas vispār nez vai ir iespējams izvērst plašu ekspansiju, un te nu Marss Strēlniekā var paust savas negatīvās puses.
Marss Strēlniekā ir bijis
• filozofiem, mistiķiem, gantjajiem līderiem: B. Spinozam (24. 11.1632.), R. Genonam
(15.11.1886,), Voltēram (1.12.1694.), jezuītu ordeņa dibinātājam I. Lojolam (23. 10.1491.), K. A. Sensimonam (17.10. 1760.);
•  aktieriem, režisoriem: S. Mihoelsam (16. 03. 1890.), D.Hofmanim (8.08.1937.);
•  zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem:
ceļotajam Dž. Kukam (27. 10. 1728.), fiziķiem Dž. Džoulam (24. 12. 1818.), M. Plankam (24. 04.1858.), M.Bornam (11. 12.1882.) un R. Boilam (25. 01. 1627.), M. Lomonosovam (19. n. 1711.), matemātiķim G. Kantoram (3.03.1845.);
•  literātiem: H. Ibsenam (20. 03. 1828.), A. Rembo (20.10.1854.), R.Kiplingam
(30.12.1865.), O.Vaildam (16. 10.1854.);
• politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: prezidentam F. Miterānam (26. 10.1916.),
V.Ž.D'Estēnam (2. 02. 1926.), diktatoram S. Huseinam (28. 04.1938.), ārlietu ministram
V. Molotovam (9.03. 1890.);
•  māksliniekiem: E. Manē (23. 01. 1832.), P.Sezanam (19. 01.1839.);
• mūziķiem, komponistiem: J. S. Baham (31. 03.1685.), J. Haidnam (31. 03. 1732.), E. Grīgam (15. 05. 1843.), G. F. Hendelim (5. 03. 1685.), M. Ravēlam (7. 03. 1875.), H. Berliozam (11. 12. 1803.), J. Sibēliusam (8. 12. 1865.), H. Karerasarn (5.12. 1946.).

Marss Mežāzi

Ieejot desmitajā zīmē, ikviena planēta sasniedz noteiktu šī cikla virsotni. Mežāzī viss, kas saistīts ar konkrētās planētas simbolismu, iegūst noformētību, pabeigtību, iespējams, gūst likuma spēku. Darbības mērķi, kas, Marsam atrodoties Strēlniekā, ir visai abstrakti, Mežāzī kļūst par noteiktiem un konkrētiem u/devumiem. Marss Mežāzī organizē spēkus pakāpeniskai un konsekventai darbībai; tas spēj lieliski darboties noteiktos ietvaros un strādā līdzīgi dzinējam, kurā darbojas iesprostots spēks, bet reizēm atgādina ieroča stobru, kurā tāpat tiek izmantots iesprostots spēks. Ikvienas darbības panākumi ir atkarīgi no disciplīnas; tieši spēka (Marss) un disciplīnas (Mežāzis) saskaņotība lāva «Marsa bērniem» - romiešiem - izveidot labāko kaujas kārtību antīkajā pasaulē. Marss Mežāzī ļauj sadalīt un izkārtot spēkus loti garā distancē, tas ir nenogurdināms un pacietīgs, spēj līdz loģiskam noformējumam novest ilgstošus projektus.
Marss Mežāzī izsaka organizācijas veidu, likumu, lietu kārtību. Marss Mežāzī ļauj likumdevējiem sevi aktīvi pieteikt, par sevi liecināt. Mežāzis kā formējoša zīme noformē arī personīgās darbības karmu, paša gribas karmiskos rezultātus. Tie, kam dzimstot Marss bijis Mežāzī, smagākās izpausmēs ar pašu pūliņiem veido stingras karmiskas situācijas - aizgriež «likteņa skrūvspīles». Labā izpausmē Marss Mežāzī sniedz cilvēkam nelokāmību, pildot savu pienākumu.
No pazīstamiem cilvēkiem Marss Mežāzī ir
• filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem: H. Rērihai (12. 02. 1879.), Bhagavānam Šrī Radžnišam (11.12. 1931.);
•  aktieriem, režisoriem: M. Dītrihai (27. 12. 1901.), S. Eizenšteinam (22. 01.1898.), K. Duglasam (9.12.1916.), V. Allenam (1. 12. 1935.), Ž. Depardjē (27.12.1948.), A. Epneram (26.10. 1937.);
• zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem: matemātiķim N. Lobačevskim (1. 12. 1792.), fiziķim A. Einšteinam (14. 03. 1879.), kīmiķim D. Mendeļejevam (8.02.1834.), konstruktoram A. Tupoļevam (10. n. 1888.), izgudrotājam T. A. Edisonam (11.02.1847.), fiziķim V. Heizenbergam (5. 12. 1901.), ķīmiķim L. Pastēram (27. 12.1822.), fiziķim
V. Rentgenam (27. 03.1845.);
• literātiem: A. Solžeņicinam (11.12.1918.), J. V. Gētem (28.08.1749.), Ļ.Tolstojam (9.09.1828.), T. Mannam (6. 06.1875.), R. Rolānam (29. 01.1866.), H. Džibrānam
(6. 01.1883.);
•  politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: ASV prezidentiem R. Reiganam (6. 02.1911.), T. Rūzveltam (28.10.1858.) un D. D. Eizenhaueram (14.10.1890.), A.Suvorovam (24.11. 1730.), ģenerālim Mihailam Skobelevam (29. 09.1843.), Eduardam Ševardnadzem (25. 01.1928.);
•  māksliniekiem: M. K. Čurlonim (22. 09. 1875.), I. Levitanam (30. 08. 1860.), A. Matisam (31. 12. 1869.), P. Filonovam (8. 01. 1883.), H. Sutinām (13. 01. 1893.);
•  mūziķiem, komponistiem: F. Listam (22. 10. 1811.), M. Bruham (6. 01.1838.).

Marss Ūdensvīrā

Kad Marss pāriet Ūdensvīrā, vecā darbības gultne sāk kļūt par šauru. Formālas procedūras sāk kaitināt vai arī oficiālas pilnvaras kļūst par lietas kavētājām, nevis sekmētājām, un šķiet, ka pat uzvalks ir muļķīgs izgudrojums, lai padarītu cilvēka kustības neērtas. Šai laikā var rasties impulss paplašināt darbības gultni, bagātināt darbības virzienus vai kā citādi reformēt darbību. Iespējams, rodas nepieciešamība pēc lielākas mobilitātes, sakaru iespēju paplašināšanas, vajadzība jūtīgāk reaģēt uz apstākļu maiņu. Marsa atrašanās
Ūdensvīra ir reformatorisku aktivitāšu un atjaunināšanas, publicitātes palielināšanās laiks. Marsam esot Ūdensvīrā, daudz enerģiskāk sāk skanēt dažādu sabiedrības grupu balsis un pozīcijas. Aktivizējas dažādas neformālas iniciatīvas, iespējami ir neparasti paņēmieni, kas vērš uzmanību uz noteiktām problēmām, kā ari oriģināli sabiedrības viedokļa ietekmēšanas veidi. To, kas dzimuši ar Marsu Ūdensvīrā, izrādītā iniciatīva un aktivitāte var kalpot par sabiedrības barometra bultiņu, kas norāda aktuālākos uzdevumus. Taču šie cilvēki enerģiju var izšķiest arī tukšā «žvadzēšanā», ekscentriskumā un juku radīšanā.
Marss Ūdensvīrā ir
•  filozofiem, mistiķiem, garīgajiem līderiem: Rāmakrišnam (18. 02. 1836.), Porfīrijam Ivanovam (19. 02. 1898.);
• aktieriem, režisoriem: J. Vahtangovam (13. 02.1883.), V. Ņemirovičam-Daņčenko (23. 12.1858.);
•  zinātniekiem, konstruktoriem, ceļotājiem: N.Kopernikam (19. 02. 1473.), ceļotājam A. Vamberī (19. 03. 1832.), lidotājam Č.Lindbergam (4. 02. 1902.), fiziķim I. Prigožinam (25. 01.1917.);
• literātiem: M. Cvetajevai (8.10.1892.), M. Vološinam (28. 05. 1877.), B. Okudžavam (9. 05. 1924.), V. Igo (26. 02.1802.);
•  politiķiem, valstsvīriem, karavadoņiem: K. Raisai (14. 11. 1954-), O. fon Bismarkam (i. 04. 1815.), ģenerālim H. Rikoveram (27. 01.1900.), P. Stolipinam (14. 04.1862.),
Ņ.Hruščovam (17.04.1894.);
•  māksliniekam J. Rozentālam (18. 03. 1866.);
•  mūziķiem, komponistiem: Dž. Verdi (10. 10. 1813.), Š. Aznavūram (22. 05. 1859.), R. Vāgneram (22. 05.1813.), A. Skrjabinam (6. 01.1872.).

Marss Zivīs

Tāpat kā citas planētas, ari Marss savu ciklu beidz Zivīs. Šeit ir jārodas visu šī Marsa cikla pūliņu sintēzei, jātop galīgajam rezultātam, jātiek izprastai jēgai. Tas ir laiks, kad caur personīgo gribu izpaužas kopīgie psihiski spēki, kad rīcība atspoguļo kolektīvajā psihē
notiekošos procesus. Rīcība var izpausties kā kolektīvo dziņu kanalizēšana - tas ir atkarīgs no tā, pie kāda slāņa mēs pieslēdzamies un uz ko reaģējam. Zivis kondensē šī cikla karmu. Ar Marsu saistītā kanna var izpausties kā tumsu stihiju agresija, kā gribas atslābums un izšķīšana - ne šis, ne tas. Tā var izpausties arī kā nespēja valdīt pār paša dziņām, nespēja noturēt mērķi un savākties. Un brīžiem to visu kompensē geizeriem līdzīgu spēku eksplozijas. Ar Marsu Zivīs dzimuša cilvēka rīcība var kļūt par daudzu būtņu iekšēju noskaņu realizētāju, viņa griba no kopīgās zemapziņas var vilkt ārā kaut ko liktenīgu, bet var ari iemiesot kopīgas ilgas un sapņus, universālus tēlus vai mūžīgas idejas.
Marss Zivīs ir
• filozofam Š. Furjē (7. 04. 1772.)
• psihologam Ē. Frommam (23. 03. 1900.);
•  aktieriem, režisoriem: V. Visockim (25. 01. 1938.), V. Meierholdam (9. 02. 1874.),
A. Tarkovskim (3. 04. 1932.), M. Monro (i. 06.1926.);
• zinātniekiem, ceļotājiem: G. Omam (16. 03.1789.), kosmonautam
J. Gagarinam (9. 03. 1934.);
•  literātiem: H. Hesem (2. 07. 1877.), M. Gorkijam (28. 03. 1868.), 0. Mandelštamam (15. 01. 1891.), A. Delvigam (17. 08. 1798.);
•  politiķiem, valstsvīriem: kancleriem K. Adenaueram (5. 01. 1876.) un H. Kolam (3. 04. 1930.), imperatoram Pēterim I (9. 06. 1672.), čekas vadītājam F. Dzeržinskim (11.09.1877.);
•  māksliniekiem: A. van Deikam (22. 03. 1599.), Mikelandželo (6. 03. 1475.),
V. van Gogam (30. 03. 1853.);
• mūziķiem, komponistiem: Svjatoslavam Rihteram (20. 03.1915.), Eltonam Džonam (25. 04. 1947), Johanam Strausam (14.03.1804.), Benijam Gudmenam (30. 05. 1909.), Čikam Korea (12. 06. 1941.), Ērikam Kleptonam (30. 03. 1945,), Jurijam Bašmetam
(24. 01. 1953.).


Pirmā publikācija grāmatā "Dzīves astroloģija" 2005


Citējot neaizmirstiet atsaukties uz www.astropolis.lv