Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Hamburgas Astroloģijas skola / Udo Rūdolfs, Planētu ainu ābece

HAMBURGAS ASTROLOĢIJAS SKOLA

11. JŪN

Udo Rūdolfs, Planētu ainu ābece

Udo Rūdolfs, Planētu ainu ābece

Izdevniecībā Witte-Verlag tika izdota Udo Rūdolfa grāmata „Planētu ainu ābece”. Grāmatā tika uzlabota un precizēta svarīga informācija, it īpaši sākuma daļa.

Tika precizēta ievada informācija: no vienas puses izlabotas kļūdas un kļūmes, no otras puses - papildināta un precizēta vēsturiskā informācija par ASHS biedrības dibināšanu utl. Tagad ievada daļa ir saskaņā ar vācu oriģinālu: Udo RudolphABC für Planetenbilder”, 1996 (ISBN 3-00-000881-0).

Tā bija precizēts, piemēram, šīs pieteikums:

Oriģinālā rakstīts: „Das "ABC für Planetenbilder" folgt dem Grund-Konzept von Heinz Schlaghecke und versucht möglichst wenig Begriffe zu verwenden“.

Sākotnējā tulkojumā: "Planētu ainu ābece” rakstīta pēc Heinca Šlaghekes darba pamatkonspekta, cenšoties izmantot iespējami mazāk jēdzienu".

Vārds „Grund-Konzept“ tika iztulkots kā “Pamatkonspekts“. Turpretīm vārds „Konzept” ir daudznozīmīgs un nozīmē arī: plāns, programma, inovatīvā ideja (doma), shēma, koncepcija utl. 

Tekošā „Ābeces” izdevumā pieteikums ir precizēts un, lai izvairīties no pārpratumiem, noformulēts tā: „"Planētu ainu ābece” seko Heinca Šlaghekes pamatidejai, cenšoties izmantot iespējami mazāk jēdzienu".

Pats par sevi saprotams, ja „Planētu ainu ābece” grāmatas pamatā būtu ne tikai H.Šlaghekes koncepcija (ideja, stratēģija), bet arī konspekts (rakstīts teksts, melnraksts), tad Šlagheke tiktu pieminēts ne tikai, ka idejas nesējs, bet tādā gadījumā grāmatai būtu divi autori. utt. Sk. ievada tekstu un kontekstu kopumā.

____

Tālāk tika precizēta arī cita informācija.

Grāmatā tika precizēti un koriģēti arī daži pussummu tulkojumi. Jo dažviet bija principiālās (no metodikas viedokļa) kļūdas.

Piemēram:
1.
VE/JU (DE: "Rechts-Frieden")
agrāk:
“taisnīga pasaule”

tagad:
taisnīgs miers

2.
VE/PO (DE: "Vernunft-Liebe")
agrāk:
aprēķina mīlestība

tagad:
prātīgā mīlestība


3.
JU/ZE ( DE: „Gestaltungs-Freude”)
agrāk:
prieks par noformēšanu, attēlošanu, konstrukciju

tagad:
veidošanas prieks


4.
SO/PL (DE: "Jahres-Wechsel")
agrāk:
Jaunais gads

tagad:
gadu mija

Utt.

________

Grāmatas informācija tika dažviet papildināta, atbilstoši 1996.g. vācu oriģinālam:

Piemērām: MCatslēgvārdi“ papildināti ar vārdu „Patība“ (DE: „das Selbst“),
MC/KRatslēgvārdi“ papildināti ar izteicienu „iekšējās būtības dominante” (DE: „Dominanz des inneres Wesens”) utt.


Tomēr lielāka informācijas daļa, t.i. trīs faktoru tulkojumi atstāti pagaidām tādi, kādi tie bija tulkojuma sākotnējā versijā (tulkoja Anita Bula) un gaida savu pārbaudes laiku. Kopumā tulkojums ir labs un darbs ir izdarīts ļoti liels. Savarīgi ir arī tas, ka cilvēki var apgūt Hamburgas skolas metodes arī latviešu valodā. Par ko liels paldies tulkojuma autorei!

Un tā kā Radītājs paredz visu, lai visas puses ir apmierinātas un atceras par to, ka ir tikai cilvēki, es arī pielaidu kļūdu, rediģējot tekstu un papildinot grāmatas informāciju ar papildus izteicieniem no 1996 g. vācu oriģinālā… Pussummu „iekšējā uguns” (DE: „inneres Feuer”) nejauši ienesu pie MC/KR, bet vajadzēja papildināt daļu: MC/ZE... Lūk... „Akela kļūdījās”. :)

Lūdzu, blaukus šīm izteicienam: „iekšējā uguns” - atzīmējiet MC/ZE (lpp.28).

Tāpēc liels lūgums kolēģiem HS profesionāļiem un interesentiem, ja atradīsiet „Ābecē“ (vecā, vai jaunā izdevumā) kādas neprecizitātes, dodiet, lūdzu zināt, vai man, vai Witte-Verlag izdevējam. Jūs varat palīdzēt uzlabot grāmatas materiāla tulkojumu (ja varat tad, to jāizdara), izlabot iespējamas kļūdas, kļūmes utl. (visi mēs esam tikai cilvēki), ka arī precizēt citu svarīgu informāciju, lai nākamais izdevums ir vēl veiksmīgāks un precīzāks. 

Īpaši liels sveiciens latviešu astrologiem HS metodikas interesentiem utl. Ceru uz jūsu aktivitāti un atsaucību, jo man (ar manu dzimto krievu valodu) ir grūtāk pārbaudīt latviešu tekstus, lai uzlabot tos. Jums tas ir vieglāk, ātrāk un dabiskāk, vai nē? ;)  Izdevējs (Witte-Verlag Mihaēla Faista personā) būs priecīgs un pateicīgs par sadarbību!


Visu labu vēlot,
Aleksandra Jakovļeva

________________ 

Informācija par grāmatu interesentiem:

Grāmatas autors: Udo Rūdolfs
Grāmatas nosaukums:  PLANĒTU AINU ĀBECE
Grāmatu tulkoja: Anita Bula
Grāmata izdota: Witte-Verlag, Hamburg, Germany
Jaunā redakcijā: Witte-Verlag un Aleksandra Jakovļeva
Gads: 2015
Lappušu skaits: 520
ISBN  978-3-920807-39-3

Grāmatas cena (pērkot Latvijā): EUR 28,21 (ar 12% PVN)
Pasta pakalpojumu tarīfi:  + EUR 2.23 (Latvijas teritorijas ietvaros)

__

Pērkot vairumā (atkarīgi no daudzuma), ir pieejamas atlaides. Arī pastāvīgiem pircējiem ir pieejama atlaižu sistēma.

____


Pasūtīt grāmatu Latvijā var uzrakstot e-pastā: germethist@gmail.com

Aleksandra Jakovļeva

ALEKSANDRAS JAKOVLEVAS IZPĒTES, MĀCĪBU UN ASTROANALĪTIKAS (AJIMA) IK „GERMETHIST”
Vienotais reģistrācijas numurs: LV44102021866
Norēķinu konts: LV89UNLA0050001825177
A/S „SEB BANKA”, kods UNLALV2X

Tālr. Nr.: (+371) 26846860


***


Nākamais projekts (latviešu valodā): Ludviga Rūdolfa grāmata „Planētu nozīme horoskopa mājās”.

 

Sk. arī: Grāmatas un materiāli HS metodikā

***