Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Hamburgas Astroloģijas skola / Projekts HSA.LV

HAMBURGAS ASTROLOĢIJAS SKOLA

23. DEC

Projekts HSA.LV

Projekts HSA.LV

22.12.2015. tika oficiāli atvērts Projekts "Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība".

Projekta pamatmērķi 

 • Komunikatīvas telpas organizācija starp Witte-Verlag un iniciatīvo grupu - šī projekta dibinātājiem. Savstarpējo projektu invormatīvais atbalsts.
 • Hamburgas Skolas mantojuma saglabāšana tās sākotnējās idejas un sākotnēja uzdevuma tīrumā.
 • Komunikatīvas telpas organizācija starp Hamburgas Skolas (Urāniskās astroloģijas) sekotājiem pasaulē un iniciatīvo grupu - šī projekta dibinātājiem. Savstarpējo projektu informatīvais atbalsts.
 • HS intelektuālā mantojuma izmantošanas sfēras paplašināšana.
 • Tādu vērtību, kā: intelekts, izglītība bez robežām, zinātnisko un ārpus zinātnes zināšanu integrācija, valodu un kultūru integrācija - virzība sabiedrībā. 

 

Pamatuzdevumi

 • HS vēstures (gan biedrības, gan metodikas) korekts atspoguļojums, ka arī tēmu, saistīto ar metodiku kā tādu un tās pielietojumu, apgaismošana.
 • Sabiedriskas intereses paaugstināšana Hamburgas Astroloģijas Skolas (HS) tehnikai. Intelekts. inovatīva domāšana. Prognozēšana.
 • HS zināšanu jaunā pozicionēšana.
 • Jaunatnes motivēšana radošai pašrealizācijai jebkurā darbības sfērā, it āpaši sfērā, sasitīta ar jauno instrumentu un tehnoloģiju veidošanu pašizglītības mērķiem uz HS mantojuma pamata.
 • Izglītojošās un inovatīvās darbības informatīvais atbalsts nosauktajā jomā.
 • Draudzīgo un projekta odejai saskanīgo cilvēku apvienošana kopējām darbam.

___

***

Saits hsa.lv turpināsies pakāpeniski aizpildīties ar materiāliem. Uz doto laiku Jūs varat iepazīties ar jau publiskotiem materiāliem. Mēs būsim priecīgi, ja jaunais projekts Hamburgas Skolas ietvaros patīks Jums!

___ 

(c) Aleksandra Jakovļeva

(c) HSA.LV