DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs sekstilā

nobīde: 3° Saplūstošs

Harmonisks šodienas akcents, kurā instinktīvie spēki labi saskaņojas ar intelektu un tas ļauj vieglāk tvert apkārtējās vides signālus, mazina nervozitāti, dara prātu vieglāku un kustības veiklākas. Šis faktors atvieglo sazināšanos, palīdz mācībās.

Mēness un Venēra trigonā

nobīde: 2° Izklīstošs

Harmonisks šodienas akcents, kas lieliski saskaņo instinktīvos spēkus ar emocionālajiem, dzīvības nodrošinošanu ar vērtēšanas spēju. Tas vairo patīkamās dzīves puses, jo ērtuma kritēriji pilnīgāk saskaņojas ar estētiskajiem. Siltums un mājīgums šodien var rast gaumīgākus risinājumus.

Mēness un Marss trigonā

nobīde: 4° Saplūstošs

Ļoti harmonisks šodienas akcents, kas palīdz uzturēt tonusu, jo saskaņo instinktīvos spēkus ar aktivitāti. Tas ļauj ērtāk organizēt darbu, saskaņot komforta kritērijus ar veicamiem uzdevumiem, ņemt vērā drošības un riska apsvērumus. Kopējā planētu "ansamblī" šis faktors sekmē saimniecisku darbību.

Mēness un Neptūns kvadrātā

nobīde: 2° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā rodas problēmas ar šķidrumu cirkulāciju organismos, bet emocionāli, cilvēkiem ir jāpieliek vairāk pūļu, lai uzturētu noskaņojumu, kas brīžiem, līdzīgi mūzikas instrumentam mitrā laikā – īsti neskan. Var rasties neizprotams skumjas, īgnums, pazemināties reakcija un koncentrēšanās. Dažam pastiprinās tieksme uz alkoholu, un ja jāizvēlas, tad stiprāki grādīgi dzērieni šādā laikā ir vēlamāki, nekā vāji, jo uzlabojot asinsriti, tie nedaudz tonizē. Veselības ziņā: paaugstinās infekciju un saindēšanās risks.

Mēness un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 2° Saplūstošs

Šodienas faktors, kas ļauj gūt dzīves problēmu risinājumu pieredzi, sajust to rezultātus. Ne katram šī pieredze patīk. Dažam var rasties sajūta, ka dzīves apstākļos ”kaut kas nav tā, kā vajag”.

Merkurs un Marss opozicijā

nobīde: 1° Saplūstošs

Faktors, kura laikā pieaug pretrunas starp domāšanu un darīšanu, brīžiem sarunai nav nozīmes, citkārt par daudz ”tukšu” runu, brīžiem jāsastopas ar nepārdomātu rīcību, citkārt grūti rīkoties atbilstoši sapratnei. Kontaktos ar cilvēkiem var prasīt vairāk pūļu domstarpību risināšana vai kopsaucēja meklēšana, taču apzināt viedokļus un pozīcijas var būt ļoti noderīgi. Veselības ziņā vēlams vairāk uzmanības veltīt elpošanas ceļiem un zarnām, izvairīties no iekaisumiem un traumām.

Merkurs un Saturns kvadrātā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kura laikā prātā, kustībās, kontaktos rodas vairāk šķēršļu, un vienlaicīgi dzīve sāk prasīt atbildes uz nopietnākiem jautājumiem. Domāšanai jāpārvar lielāka pretestība, brīžiem kā automašīnai uz slikta ceļa, turklāt vairāk ir kritikas, vērtējumu un prasību. Grūtāk kļūst izteikties brīvi un nepiespiesti — nevajadzētu cerēt, ka bez iepriekšējas gatavošanās runa būs laba, labāk cītīgāk iepriekš apdomāt jautājumus, jo vairāk uzmanības tiks pasniegšanas formai un formālai pusei (piem.konkrētiem skaitļiem). Vēl šajā laikā daudzi, kā pēc norunas sāk atcerēties – kurš—kuram—ko ir parādā. Vēlams vairāk uzmanības veltīt kārtībai dokumentos, rēķinos, grāmatvedībā. Veselības ziņā: elpošanas ceļiem, zarnām, locītavām, plaukstām un pirkstiem.

Merkurs un Plutons kvadrātā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kas paaugstina spriedzi informatīvajos un enerģētiskajos procesos. Šajā periodā pieaug informācijas un kontaktu blīvums, vienlaicīgi saasinās līdzekļu, resursu un varas jautājumi. Risinājumos daži izmantos manipulēšanu ar informāciju, pasniegs to vēlamā gaismā, dezinformēs. Šajā laikā ļoti labprāt tiek iznesti atmaskojoši fakti, atklātībā nāk kompromitējošas ziņas, vai arī šantāža. Šajā laikā var gadīties informācijas zaudējumi (piemēram, pazūdot sakariem), gadās arī zādzības. Ierīcēs un mehānismos biežāk var gadīties problēmas ar kontaktiem vai ritošajām daļām. Kā pozitīvais jāatzīmē iespēja iedziļināties jebkurā tēmā, īpaši tādā, kas saistīta ar meklšanu, pētījumu, testēšanu. Var saskarties ar nepatīkamu, bet vērtīgu kritiku, vai sadzirdēt kādu patiesību, kas kā zāles – rūgta, bet veselīga. No veselības viedokļa: jācenšas pēc iespējas izvairīties no negatīvas informācijas, veltīt uzmanību elpošanas ceļiem, zarnu darbībai, izvairīties no pirkstu traumām.

Marss un Saturns kvadrātā

nobīde: 1° Saplūstošs

Faktors, kura laikā rīcībai grūtāk saskaņoties ar realitāti, tai jāpārvar vairāk šķēršļu, apstākļi stingrāk spiež, nav viegli iekļauties termiņos un apstākļu rāmjos. Tonuss, mundrums parasti pazeminās. Un no vienas puses rodas disciplināri pārkāpumi, no otras puses vairāk aizrādījumu un prasību. Darbā pieaug singru konstrukciju, bremžu un paliānas sistēmu lūzumu risks. Cilvēki sāk atcerēties un atgādināt: ko—kurš—kuram ir parādā. Personīgajās attiecībās saasinās pretrunas, tendence fiksēties uz trūkumiem, izteikt pārmetumus, izskaidroties par to, kā ir „jābūt”, kas ir „normāli” un kā ir „pareizi”. No veselības viedokļa: vēlams vairāk uzmanības pievērst locītavām, mugurkaulam, zobiem, izvairīties no traumām, galvssāpēm.

Marss un Plutons kvadrātā

nobīde: 4° Saplūstošs

Saspringts faktors, kura laikā kļūst grūtāk tikt galā gan ar savu aktivitāti, gan ar apkārtējās pasaules dinamiku, tādēļ daļa enerģiju bieži vien vienkārši tiek „sadedzināta” dažādos konfliktos un postījumos. Šis faktors vairo ekstremālu situāciju un negadījumu risku cilvēku sabiedrībā un Dabā (šajos periodos stihijas parasti izpaužas varenāk). Cilvēkos pieaug uzbudinājums, kontakos vairāk agresijas, vai pat vardarbības izpausmju. Šajā laikā vēlams uzmanīgāk apieties ar uguni, asiem priekšmetiem, viegli uzliesmojošiem materiāliem. Tehnikai un drošības sistēmām vēlams būt labā kārtībā. Taču ir jāpasvītro, ka tad kd cilvēks spēj iekšēji organizēties, un enerģiju ievirzīt konstruktīvā gultnē, šajā laikā var veikt tādus darbus, kuriem ilgi nevarēja „nobriest”. Vai kaut ko tādu, par ko pat nevarēja iedomāties, ka tas vispār iespējams, ja kalnus cilāt, tad tieši tagad. Vēl, šajā laikā vieglāk atbrīvoties no visa, kas traucējis dzīvot. Un gluži ikdienišķi – labi izdodas totālas tīrīšanas. Veselības ziņā: vēlams veltīt uzmanību muskuļu, reproduktīvai sistēmai, izvairīties no pārslodzēm, traumatisma, iekaisumiem.

Marss un Lilita savienojumā

nobīde: 0° Izklīstošs

Faktors, kura periodā rīcību ietekmē ne visai gaiši spēki. Vēlams vairāk kontrolēt savus impulsus, rīcības motivācijas un raksturu.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns sekstilā

nobīde: 1° Saplūstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot darbības mērķus ar nākotnes vīzijām, attīstības spēkus — ar dvēseles spēkiem, plānus — ar noskaņojumiem, ambīcijas — ar sajūtām. Šāds faktors palīdz labāk izprast savas un citu iekšējās norises.

Jupīters un Plutons savienojumā

nobīde: 4° Saplūstošs

Visai ilgstošs faktors, kas transformē cilvēku priekšstatus, vērtību izpratni un kritērijus. Plānot un sekot mērķiem šajā periodā nav viegli, brīžiem procesi kļūst grūti vadāmi, var notikt neparasti notikumu pavērsieni. Atsevišķās jomās var notikt nedabīgi strauja izaugsme, kas atgādina slimības izplatīšanos — agresīva ekspansija, varas sagrābšana mazāko aprīšana. Vērtību transformācijas var skart arī finanses, tādēļ nebūs viegli plānot budžetu. Kā pozitīvais jāatzīmē, ka šis periods ļauj spert soli jaunu energoresursu apgūšanā. Garīgā ziņā šajā periodā var atklāties slēpti, iekšēji cilvēka energoresursi. Un arī pasaules uzskatu ziņā vērtību pārvērtējums dažbrīd var būt tik dziļš, ka mainās cilvēka dzīves pamatlīnija, var teikt — šis faktors dod iespējas sākt jaunu dzīvi. Darbā un sadzīvē šajā periodā uzmanīgāk jārīkojas ar mehānismiem, uguni, viegli uzliesmojošiem materiāliem. Veselības ziņā: īpašu uzmanību ieteicams pievērst aknu darbībai, reproduktīvai sistēmai, pieaug onkoloģisku problēmu risks.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 6° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 2° Saplūstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.