DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs opozicijā

nobīde: 7° Saplūstošs

Šodienas faktors, kura laikā ir jāpārvar nedaudz vairāk pretrunu ikdienišķos jautājumos, jāpieliek vairāk pūliņu, lai domātu ar galvu un adekvāti pielāgotos apstākļiem, saskaņotu informācijas apgūšanu un instinktus, kustību veiklību un konkrētas rūpes. Var rasties vairāk neveiklību uzvedībā, brīžiem, aizmāršība vai juceklība.ba.

Mēness un Venēra opozicijā

nobīde: 0° Izklīstošs

Šodienas faktors, kas rada emocionāla rakstura pretrunas. Cilvēku attiecībās var rasties vairāk kaprīžu, neatbilstības starp viena rūpēm un otra vēlmēm, vai nesaskaņas starp viena dabisko izturēšanos un otra emocionālām reakcijām. To var asāk izjust tie, kuru ikdiena saistīta ar servisu un sabiedrisko ēdināšanu. Uzmanīgāk vajadzētu kontaktēt arī meitām un mātēm.

Mēness un Saturns trigonā

nobīde: 6° Saplūstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas labi saskaņo pielāgošanās spējas ar realitāti, dabisko uzvedību ar valdošu kārtību, jūtīgumu ar stingrību, instinktinktus ar paškontroli. Šāds faktors vairo drošības sajūtu un palīdz vieglāk atbilst apstākļu prasībām.

Mēness un Urāns savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā rodas ciešāka informācijas vides iedarbība uz organisma funkcijām un pielāgošanās spēju, tādēļ šodien paaugstinās nervu uzbudināmība. Šodien nevajadzētu ļaut sevi ieraut informācijas vai notikumu juceklī, der būt gatavam straujākai notikumu gaitai un iespējamiem pārsteigumiem. Pieaug satiksmes negadījumu risks, tādēļ šodien nevajadzētu pārsniegt braukšanas ātrumus, bet darbojoties ar dažādām ierīcēm un mehānismiem stingrāk ievērot drošības tehniku. Kā pozitīvais jāatzīmē, ka darbs ar informāciju vai jaunas informācijas apgūšana šodien var notikt efektīvāk. Veselības ziņā: vajadzētu izvairīties no liekiem satraukumiem un stresa, nebūtu ieteicams pusdienot nervozā vidē vai ar sviestmaizēm pie datora.

Mēness un Neptūns sekstilā

nobīde: 7° Saplūstošs

Harmonisks šodienas akcents, kas palīdz labāk pielāgoties psihiskām norisēm sevī un apkārtējos cilvēkos, saskaņot ikdienišķās rūpes un iekšējās izjūtas. Šis faktors šodienas planētu "zīmējumā" ienes jūtīgu akcentu.

Saule un Jupīters sekstilā

nobīde: 1° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot vitālos un attīstības spēkus, plašāk sevi paust iecerēs un mērķos, radošāk pieiet mācībām. Kopējā planētu zīmējumā, šis akcents balsta pašapziņu un palīdz kontaktēt ar vadību vai pasniedzējiem.

Saule un Saturns kvadrātā

nobīde: 7° Izklīstošs

Faktors, kura periodā rodas vairāk pretrunu ar realitāti, kura nez kādēļ tieši tagad pagriež skarbāku pusi – apstākļi un kārtība, pienākumi un termiņi, sāk stingrāk „spiest”. Cilvēki un organizācijas sāk atcerēties viens otra neizpildītās saistības, parādus, kavējumus. Vairojas prasības un pārbaudes. Ir tendence vairāk redzēt trūkumus, nevis sasniegumus, vispār, vārds "trūkums" izpaužas cik vien iespējams daudzveidīgi. Personīgajās attiecībās rodas vairāk egoisma, un tai pat laikā cilvēkiem nepietiek tuvības, tie jūtas vientuļāki. Pozitīvais: šajā laikā var labāk apzināt savus vai savu projektu objektīvus trūkumus un vājās puses – un tas ir vērtīgi. Veselības ziņā: vēlams vērst vairāk uzmanības sirds—asinsvadu sistēmai, mugurkaulam, locītavām, skriemeļiem, zobiem.

Saule un Plutons kvadrātā

nobīde: 1° Izklīstošs

Faktors, kura periodā pieaug spriedze gan cilvēku enerģētikā gan apkārtējās norisēs. Šajā laikā nereti rodas pretrunas starp personību un komandu, jārisina resursu, līdzekļu un varas problēmas. Spriedze dažus dara hiperaktīvus, pat agresīvus, citi kļūst nospiestāki, kaut kas līdzīgs iekšējiem „drošinātājiem” tos dara apātiskus. Šī faktora periodos Dabas stihijas nereti izpaužas daudz iespaidīgāk. Ikdienā pieaug darba slodze, kas reizēm var sāk atgādināt kaujas lauku. Darbā un mājās prātīgāk jārīkojas ar ierīcem un mehānismiem, uguni un viegli uzliesmojošām vielām. Ņemot vērā negadījumu risku, tehnikai ir vēlams būt vai nu labā kārtībā, vai remontā. Pozitīvais šī faktora periodā — ir iespēja gūt varu pār sevi un apstākļiem, kādas problemātiskas situācijas spēkiem un instrumentiem. Vēl, iespēja atdalīt "graudus no pelavām", un atstājot "pelavas", paveikt to, kas atkarīgs no paša lēmuma un rīcības — pārējais Dieva ziņā. Ikdienišķākās norisēs šis faktors ir ļoti piemērots "ģenerāltīrīšanām" – tikt vaļā no liekiem priekšmetiem. No veselības viedokļa: ir vērts veltīt uzmanību sirds—asinsrites un reproduktīvai sistēmai, un izvairīties no pārslodzēm un muļķīga traumatisma. Šajās dienās vērts veikt kādus organisma attīrīšanas pasākumus.

Merkurs un Saturns sekstilā

nobīde: 1° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot vēlmes ar iespējām; iegribas ar apstākļu rāmjiem — to, ko es vēlos ar to, ko drīkst. Šis faktors atvieglo formalitātes un ļauj vieglāk kontaktēt ar administrāciju, priekšniecību, kreditoriem.

Merkurs un Neptūns trigonā

nobīde: 0° Saplūstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas palīdz sasakņot prātu un intuīciju, domas un izjūtas, aprēķinus un nojautas. Šis faktors palīdz vieglāk mainīt uztveres fokusu — no kopainas pārslēgties uz detaļām, labāk apjēgt kopsakarības un izdarīt secinājumus.

Merkurs un Plutons sekstilā

nobīde: 4° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot informatīvās un enerģētiskās norises, domāšanu un iespējas, saprašanu un varēšanu. Šis faktors atvieglo dažādu uzdevumu risinājumus.

Venēra un Saturns sekstilā

nobīde: 6° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot vēlmes ar iespējām; iegribas ar apstākļu rāmjiem — to, ko es vēlos ar to, ko drīkst un var. Šis faktors atvieglo formalitātes un ļauj vieglāk kontaktēt ar administrāciju, priekšniecību, kreditoriem.

Venēra un Urāns opozicijā

nobīde: 3° Izklīstošs

Faktors, kura laikā vairāk jāpapūlas, lai uzturētu emocionālu līdzsvaru un saskaņotu savus pārdzīvojumus un apkārtējās norises, notiekošo un savu attieksmi. Fakti, ziņas vai kādas atklājušās patiesības var izraisīt asas reakcijas, apstākļu pavērsieni brīžiem var mulsināt vai pat šokēt. Taču šis laiks dod iespējas skaidrāk izvērtēt, saprast savu vai citu attieksmi, jaunā gaismā paskatīties uz cilvēciskajām vērtībām, cilvēku izvēli un viņu vēlmēm.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns kvadrātā

nobīde: 3° Izklīstošs

Visai ilgtošs faktors, kura periodā plāni var zaudēt skaidrību, kustība — sākt izšķīst un iestigt. Var šķist, ka mērķi vairs īsti nesader ar iekšējiem noskaņojumiem vai paša agrāk deklarētās idejas — ar dvēseles vai sirdsapziņas balsi. Daziem radīsies šaubas par nozīmēm un vērtībām vai neapmierinātība ar sasniegto. Citiem biežāk radīsies jautājumi par Dievu un jēgu, mīlestību un dvēseli. Citi biežāk tieksies aizmirsties un atslēgties reibumā. Pie tam sabiedrībā kāds var izplatīt dīvainu ideoloģiju spēlējot uz nacionālajām vai reliģiskajām jūtām. Darbā un mājās šajā periodā vēlams uzmanīgāk ar ķīmiskām vielām, vairāk problēmu var radīt mitrums (piemēram, pūšana, pelējums). Veselības ziņā: saglabājas infekciju risks, vairāk uzmanības vēlams veltīt aknu darbībai.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 1° Saplūstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 6° Saplūstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Saturns un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kas ļauj apzināt izveidoto kārtību un tās rezultātus. Iespējams jānokārto rēķini vai jāapzina parādi. Varbūt biežāk jāsaskaras ar nepatīkamām varas orgānu vai varas pārstāvju izpausmēm.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 4° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Neptūns un Lilita savienojumā

nobīde: 1° Izklīstošs

Ilgstošs faktors, kura laikā pieaug ne visai gaišu spēku iedarbība uz dvēseles norisēm, psihiskiem procesiem. Var vairoties dažādas psihiski neveselīgas izpausmes, piemēram, nacionāls un reliģisks ekstrēmisms, reibinošu vielu lielāka lietošana. Dabā šajā periodā var rasties vairāk problēmu ar ūdens stihiju. Pieaug avāriju risks ar ūdens piesārņojumu.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.