DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Venēra kvadrātā

nobīde: 0° Saplūstošs

Šodienas faktors, kura laikā var biežāk rasties emocionālas neveiklības, kaprīzes, var būt neapmierinātība un kaut kas var nesaskanēt ar iekšējām komforta vai estētiskām prasībām. Šodien mātēm, kontakts ar meitām var prasīt nedaudz vairāk pacietības. Veselības ziņā: pārtikas produktu izvēlē šodien var atļauties būt izvēlīgam(—ai) un kaprīzam(—ai) un šodien nevajadzētu pusdienot sliktā noskaņojumā.

Mēness un Jupīters sekstilā

nobīde: 2° Saplūstošs

Harmonisks šodienas factors, kas saskaņo instinktīvos un attīstības spēkus, palīdz labāk pielāgoties un ērtāk iekārtoties, vairot labumus un veidot krājumus, just citu nozīmību un arī savu, orientēties uz sabiedrības uzskatiem un vērtībām, un neaizmirst savējās. Sekmē arī mācīšanos un labāku kontaktu ar pasniedzējiem.

Saule un Marss kvadrātā

nobīde: 3° Izklīstošs

Faktors, kura periodā saspringtāk mijiedarbojas vitālie un aktīvie spēki. Iniciatīva, impulsivitāte, spars šajā laikā izpaužas nedaudz asāk. Dažbrīd rodas nepacietība, aizkaitinājums, konflikti, attiecību saasinājumi. Šajā laikā vajadzētu uzmanīgāk rīkoties ar uguni un metālu, asiem priekšmetiem un mehānismiem. Veselības ziņā: jāvelta uzmanība sirds—asinsvadu un muskuļu sistēmai. Vēlams izsargāties no iekaisumiem un traumatisma.

Saule un Neptūns kvadrātā

nobīde: 5° Izklīstošs

Faktors, kas prasa radošu un psihisku spēku sasprindzinājumu jautājumos, kas saistīti ar ūdens stihiju, bet psiholoģiski, šis periods vairo pārdzīvojumus, kuru kopsaucējs — ir jēgas un mīlestības jautājumi. Daudziem uz tiem nav atbildes, tādēļ vieniem rodas skumjas un grūtsirdība, citam pieaug tieksme uz reibuma un smaga transa stāvokļiem — šajā laikā vairāk iek lietots alkohols un citas reibinošas vielas.
Vispār šajā periodā pieaug jūtīgums — tas, kas līdz šim neskāra, tagad skar, satrauc, saviļņo. Piemēram, reliģija, mūzika, māksla — šajā laikā ir iedarbīgāka. Arī viens uz otra pārdzīvojumiem, ļaudis reaģē iejūtīgāk. Garīgi šis periods ir vērtīgs ar to, ka izšķīst blīves, kas šķir cilvēku no viņa dvēseles un viņš var ne—egoistiski pievērsties sev — saklausīt savas dvēseles balsi un kaut ko dzīvē grozīt, saskaņā ar to, ko šī balss viņam saka. Veselības ziņā: šajā laikā pieaug dažādi inficēšanās un saindēšanās riski.

Venēra un Saturns sekstilā

nobīde: 3° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot vēlmes ar iespējām; iegribas ar apstākļu rāmjiem — to, ko es vēlos ar to, ko drīkst un var. Šis faktors atvieglo formalitātes un ļauj vieglāk kontaktēt ar administrāciju, priekšniecību, kreditoriem.

Marss un Neptūns savienojumā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kura periodā aktivizējas psihiskie procesi, bet parasti, pazeminās darbaspējas. Vairāk jāpapūlas lai uzturētu sevi tonusā, biežāk jāpārvar neizlēmība, šaubas, inerce, gribasspēka trūkums. Ir tendence nelaikā ieslīgt iekšējā noskaņojumā, iespējamas „ieciklošanās” savos pārdzīvojumos, dažam rodas vajadzība „atslēgties” visiem iespējamiem līdzekļiem. Šajā laikā Dabā (mūsu platuma grādos) vairāk iespējamas problēmas ar nokrišņu un mitruma daudzumu, iespējamas problēmas ar pūšanu un pelēšanu. Darbībā vēlams vērst uzmanību jebkādu metāla virsmu saskarsmei ar šķidrumiem, ūdensvada un kanalizācijas sistēmām, uzmanīgāk apieties ar karstiem šķidrumiem. Pozitīvais: šajā laikā ir labi apjēgt to, kas tiek darīts – tas var palīdzēt pārgrupēt spēkus. Labi var izdoties labdarības pasākumi. Veselības ziņā: šajā periodā pieaug infekciju risks, vēlams izvairīties no iekaisumiem un uzpampumiem, jāvelta uzmanība muskuļu tonusam.

Marss un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Saplūstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz vieglāk saskaņot savus un citu spēkus, izmantot savas un citu iespējas. Faktors, kas palīdz saskaņot iniciatīvu ar resursiem; uzdrošināšanos — ar varēšanu, sparu — ar spēju. Šis faktors palīdz veiksmīgāk darboties.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns kvadrātā

nobīde: 6° Saplūstošs

Visai ilgtošs faktors, kura periodā plāni var zaudēt skaidrību, kustība — sākt izšķīst un iestigt. Var šķist, ka mērķi vairs īsti nesader ar iekšējiem noskaņojumiem vai paša agrāk deklarētās idejas — ar dvēseles vai sirdsapziņas balsi. Daziem radīsies šaubas par nozīmēm un vērtībām vai neapmierinātība ar sasniegto. Citiem biežāk radīsies jautājumi par Dievu un jēgu, mīlestību un dvēseli. Citi biežāk tieksies aizmirsties un atslēgties reibumā. Pie tam sabiedrībā kāds var izplatīt dīvainu ideoloģiju spēlējot uz nacionālajām vai reliģiskajām jūtām. Darbā un mājās šajā periodā vēlams uzmanīgāk ar ķīmiskām vielām, vairāk problēmu var radīt mitrums (piemēram, pūšana, pelējums). Veselības ziņā: saglabājas infekciju risks, vairāk uzmanības vēlams veltīt aknu darbībai.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 4° Saplūstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.