DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Urāns savienojumā

nobīde: 2° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā rodas ciešāka informācijas vides iedarbība uz organisma funkcijām un pielāgošanās spēju, tādēļ šodien paaugstinās nervu uzbudināmība. Šodien nevajadzētu ļaut sevi ieraut informācijas vai notikumu juceklī, der būt gatavam straujākai notikumu gaitai un iespējamiem pārsteigumiem. Pieaug satiksmes negadījumu risks, tādēļ šodien nevajadzētu pārsniegt braukšanas ātrumus, bet darbojoties ar dažādām ierīcēm un mehānismiem stingrāk ievērot drošības tehniku. Kā pozitīvais jāatzīmē, ka darbs ar informāciju vai jaunas informācijas apgūšana šodien var notikt efektīvāk. Veselības ziņā: vajadzētu izvairīties no liekiem satraukumiem un stresa, nebūtu ieteicams pusdienot nervozā vidē vai ar sviestmaizēm pie datora.

Mēness un Plutons kvadrātā

nobīde: 7° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā pieaug slodze gan uz dzīvības procesiem organismā, gan apkārtējos notikumos. Dažiem pasliktinās fiziska pašsajūta, citiem rodas psiholoģiski grūtas situācijas, citiem jāpārvar sevi vai apstākļi. Šī faktora laikā biežāk notiek sadzīves konflikti, manipulācijas, varas nepatīkama izmantošana, necieņa pret cita cilvēka gribu un vēlmēm. Taču tieši šodien var rasties apņēmība un spēks, piemēram, lai iztīrītu māju un atbrīvotos priekšmetu kaudzes, kas līdz šodienai uz gribu iedarbojās paralizējoši. Veselības ziņā: jāvērš uzmanību gremošanas sistēmai, reproduktīvai sistēmai. Vēlams ņemt vērā, ka slimības gadījumā šodien iespējams saasinājums.

Saule un Venēra savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Faktors, kura periodā veidojas ciešāka saikne starp vitālajiem un emocionālajiem spēkiem. Patīkamais ir tas, ka pašizpausme kļūst krāšņāka, izteiksmīgāka, radošums — estētiskāki bagātāks. Mazāk patīkamais: rodas vairāk narcisisma un paštīksmes, vērtējuma un izvēles kļūdu. Savstarpējās attiecībās dažam būs grūtāk pievērsties otram — sadzirdēt, saskaņoties, sajust un izprast partneri. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību ādai, nierēm, urīnpūslim.

Merkurs un Jupīters sekstilā

nobīde: 1° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas atvieglo informācijas uztveri un apguvi, konkrētās un abstraktās domāšanas sakabi, taktikas sasaisti ar stratēģiju. Šis faktors palīdz labāk kontaktēt pasniedzējiem un studentiem, vadītājiem un darbiniekiem.

Merkurs un Plutons savienojumā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kura periodā enerģētiskie un informatīvie procesi sāk daudz ciešāk savstarpēji ietekmēties, šajā laikā mainās informācijas raksturs un tās iedarbība. Kļūst acīmredzamāks tas, kas ikdienā nav redzamas, atsedzas dziļāks notikumu slānis, nereti atklājas kaut kādas slēptas norises. Pateikts vai drukāts vārds šajā laikā iespaido stiprāk, kas var pavērt ceļu dažādām manipulācijām, tādēļ ziņas ir jāpārbauda no dažādiem avotiem. Kontaktos ar cilvēkiem var rasties riskanti pavērsieni. Pozitīvā ziņā šis faktors var daudz dot jebkādā intelektuālā darbā, it sevišķi tādā, kas saistīts ar meklēšanu, testēšanu vai izpēti, jo šis faktors paver vaļā citu intelekta „reģistru”, kas palīdz domai izlauzties cauri neizpratnes mūrim. Taču ikdienā jārēķinās, ka satiksmē, sakaru tīklos, pieaug riski. Mehānismos, vairāk tiek apdraudētas ritošās daļas, bet tīklos kontakti. Šajā laikā vairāk darba arī kriminālistiem, tādēļ derētu vairāk uzmanības veltīt makiem un mantām. Veselības ziņā vēlams vērst vairāk uzmanības elpošanas sistēmai, zarnu darbībai, un uzmanīgāk jāstrādā ar rokām, jāsaudzē pirksti.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Plutons sekstilā

nobīde: 0° Izklīstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas paplašina attīstības iespējas, palīdz sakaņot mērķus ar līdzekļiem, plānošanu — ar varēšanu. Jebkādu resursu vairošanas un arī finansu ziņā sekmējošs faktors.

Saturns un Lilita savienojumā

nobīde: 4° Izklīstošs

Faktors, kura periodā darbības laikā jebkādas ierobežojošas un kārtību veidojošas aktivitātes, kā arī likuma pārstāvju izpausmes ir saistītas ar ne visai gaišiem spēkiem gan realitātē gan cilvēku dvēselēs.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.