DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Urāns trigonā

nobīde: 3° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas palīdz komfortablāk justies informācijas piestrāvotā vai sabiedriskā vidē, dabiskāk reaģēt uz apstākļu izmaiņām vai nestandarta situācijām. Palīdz saskaņot parasto un neparasto, ierasto un neierasto, mazina stresu un ļauj labāk justies notikumu juceklī.

Merkurs un Marss savienojumā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kura laikā veidojas ciešāka saikne starp domāšanu un aktivitāti. Dažiem tas palīdzēs operatīvāk īstenot nodomus („domāts—darīts”), darboties prasmīgāk, rīkojoties domāt līdzi. Taču daži daudz enerģijas izšķiedīs sarunās, dažbrīd radīsies ass un uzbrūkošs sazināšanās stils, citam vairosies vēlme celt iebildumus – nevis pēc būtības, bet tāpat — tonusa uzturēšanai.

Merkurs un Saturns opozicijā

nobīde: 2° Izklīstošs

Nopietns faktors, kura periodā rodas vairāk pretrunu ar realitāti un apstākļu kārtību. Šajā laikā parasti mazinās iepriecinošu ziņu daudzums un rodas situācijas līdzīgu ieskaitēm, kad tiek izvirzītas prasības. Informācijas ritē vairāk kavēkļu, ierīcēs vairāk uzmanības jāvērš ritošām daļām, konstrukciju stabilitātei, bremžu sistēmām, elektriskiem kontaktiem. Kā pozitīvais jāatzīmē iespēja nopietnāk pievērsties termiņiem un saistībām, apzināt kaut kādu dilemmu vai pretrunu, formulēt uzdevumu un veidot konkrētus plānus, kuru īstenošana pēc dažām dienām ies daudz ātrāk. Veselības ziņā: ļoti noderēs pirkstu locītavu masāža, vēlams lietot kaut ko sekmējošu elpošanas ceļiem un zarnām.

Merkurs un Neptūns trigonā

nobīde: 2° Izklīstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas palīdz sasakņot prātu un intuīciju, domas un izjūtas, aprēķinus un nojautas. Šis faktors palīdz vieglāk mainīt uztveres fokusu — no kopainas pārslēgties uz detaļām, labāk apjēgt kopsakarības un izdarīt secinājumus.

Merkurs un Plutons opozicijā

nobīde: 1° Saplūstošs

Saspringts faktors, kura periodā pieaug enerģētiska un intelektuāla spriedze. Šajā laikā informācija rada spēcīgākus efektus, pieaug tendence manipulēt vai gudrot krāpšanas kombinācijas. Šī faktora laikā saasinās naudas un varas problēmas, rodas interešu pretrunas. Šis ir viens no faktoriem, kura periodā pieaug dažādu negadījumu riski, tādēļ vēlams stingrāk ievērot drošības tehniku (īpaši darbojoties ar uguni un viegli uzliesmojošiem materiāliem) un veikt citus drošības pasākums. Jārēķinās arī ar to, ka cilvēku savstarpējās attiecībās var būt pārpratumi un sazināšanās grūtības. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību elpošanas ceļiem, zarnām, reproduktīvai sistēmai, rokām un pirkstiem.

Merkurs un Mēness mezgls savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Faktors, kas informācijai, kontaktiem un šajā laikā rastiem risinājumiem piešķir īpašu nozīmi, kas saglabāsies arī nākotnē.

Marss un Saturns opozicijā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kura laikā grūtāk mijiedarboties ar realitāti, jāpārvar lielāka apstākļu pretestība. Rodas vairāk pārkāpumu, biežāki ir dažādi kontroles pasākumi, var saasināties pretrunas starp darbiniekiem un priekšniecību. Mēdz kļūt biežāki atgādinājumi par parādiem, termiņiem un saistībām. Savstarpējos kontaktos cilvēkos var pieaugt tendence opozicionēt — vieniem nostāties uzbrūkošā pozīcijā, otriem – aizstāvēt kaut kādu kārtību. Ierīcēs šajā laikā var rasties problēmas ar palaišanas un bremžu sistēmām, var rasties konstrukciju mehāniski bojājumi. Personīgajās attiecībās dažiem var krāties rūgtuma sajūta un savstarpēji pārmetumi. Veselības ziņā vēlams izsargāties no traumatisma, veltīt vairāk uzmanības mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Marss un Neptūns trigonā

nobīde: 2° Izklīstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas palīdz saskanīgāk darboties un veikt aktivitātes, kas atbilst savam un citu noskaņojumam.Tas vieniem palīzēs iekšēji nomierināties, kādam — darīt savu darbu ar iedvesmu, citam — just ekšēju gandarījumu apzinoties padarītā nozīmi un jēgu. Šis akcents palīdz aktivitāti savienot ar iejūtību.

Marss un Plutons opozicijā

nobīde: 1° Saplūstošs

Saspringts faktors, kuras laikā pieaug notikumu dinamika, nereti saasinās pretrunas sabiedrībā un cilvēku attiecībās pieaug tendence ieņemt spēka pozīcijas. Šajā periodā daudz kur saasinās varas problēmas. Taču šis laiks palīdz ieņemt noteiktāku pozīciju, konstatēt savu citu cilvēku nostāju un lomas. Var rasties nepieciešamība par kaut ko izšķirties, pieņemt lēmumu, izturēt uz sevi vērstu spiedienu, kaut ko pārvarēt, varbūt pat upurēt. Vēlams uzmanīgāk darboties ar metālu, mehānismiem, uguni un viegli uzliesmojošiem materiāliem. Jārēķinās ar to, ka šis ir viens no faktoriem, kura laikā pieaug dažādi negadījumi, arī dabas stihijas var izpausties ekstremālāk. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no iekaistumiem, javērš uzmanība reproduktīvai sistēmai, jāsargājas notraumām.

Marss un Mēness mezgls savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Šis faktors palīdz pieņemt lēmumus un darboties, turklāt piešķir šodienas rīcībai un lēmumiem nozīmi perspektīvā.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns kvadrātā

nobīde: 0° Izklīstošs

Visai ilgtošs faktors, kura periodā plāni var zaudēt skaidrību, kustība — sākt izšķīst un iestigt. Var šķist, ka mērķi vairs īsti nesader ar iekšējiem noskaņojumiem vai paša agrāk deklarētās idejas — ar dvēseles vai sirdsapziņas balsi. Daziem radīsies šaubas par nozīmēm un vērtībām vai neapmierinātība ar sasniegto. Citiem biežāk radīsies jautājumi par Dievu un jēgu, mīlestību un dvēseli. Citi biežāk tieksies aizmirsties un atslēgties reibumā. Pie tam sabiedrībā kāds var izplatīt dīvainu ideoloģiju spēlējot uz nacionālajām vai reliģiskajām jūtām. Darbā un mājās šajā periodā vēlams uzmanīgāk ar ķīmiskām vielām, vairāk problēmu var radīt mitrums (piemēram, pūšana, pelējums). Veselības ziņā: saglabājas infekciju risks, vairāk uzmanības vēlams veltīt aknu darbībai.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 0° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Saturns un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 1° Saplūstošs

Faktors, kas ļauj apzināt izveidoto kārtību un tās rezultātus. Iespējams jānokārto rēķini vai jāapzina parādi. Varbūt biežāk jāsaskaras ar nepatīkamām varas orgānu vai varas pārstāvju izpausmēm.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Plutons un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 4° Saplūstošs

Faktors, kas palīdz apzināt varas un sabiedrības virzītājspēku darbības rezultātus. Energioresursu, finansu un konkrētu ekonomisku modeļu radītas problēmas. Faktors, kura laikā nereti pieaug dabas stihiju aktivitāte.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.