DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Jupīters opozicijā

nobīde: 1° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā nedaudz grūtāk pielāgoties kaut kādiem lielumiem vai mērogiem, pieņemt svešas vērtības vai ambīciju izpausmes. Cilvēku mijiedarbībā vienkāršība var atdurties pret augstprātību, redzesloka plašums var nesaprasties ar priekšstatu aprobežotību. Šiedien var būt grūtāk kontaktēt skolniekiem un pasniedzējiem, kalpotājiem var rasties domstarpības ar vadību. Veselības ziņā uzmanības vērta ir gremošanas sistēma.

Mēness un Saturns opozicijā

nobīde: 0° Saplūstošs

Saspringts šodienas faktors, kad rodas vairāk pretrunu starp uzvedību un "apstākļu rāmjiem", dabisku izturēšanos un pieņemto kārtību. Ir lielāka tendence konfrontēt ar likumu vai neiekļauties laika termiņos. Tai pat laikā var rasties vairāk atgādinājumu par saistībām, notikt kontroles reidi vai kārtības pārbaudes.

Mēness un Plutons opozicijā

nobīde: 4° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā pieaug slodze uz organisma funkcijām un arī notikumu dinamika. Šī faktora laikā pieaug negadījumu risks. Cilvēku savstarpējos kontaktos rodas vairāk pretrunu un konfrontāciju, brīžiem gadās arī vardarbības izpausmes. Darbojoties dažādās jomās šodien vēlams ievērot drošības tehniku, veikt citus drošības pasākumus. Veselības ziņā jāvērš uzmanība gremošanas un reproduktīvai sistēmai. Jāizvairās no pārslodzēm un traumām.

Saule un Marss trigonā

nobīde: 5° Saplūstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas vairo dzīvotgribu un pozitīvo noskaņojumu, palīdz krāšņāk atklāties radošiem spēkiem, talanta un individualitātes unikalitātei. Šis akcents vairo pašapziņu, palīdz celt līdera autoritāti, veicina labāku kontaktu starp vadību un darbiniekam. Kopējā planētu "zīmējumā", šis faktors ir labvēlīgs iniciatīvām un jauniem aizsākumiem.

Saule un Neptūns kvadrātā

nobīde: 5° Saplūstošs

Faktors, kas prasa radošu un psihisku spēku sasprindzinājumu jautājumos, kas saistīti ar ūdens stihiju, bet psiholoģiski, šis periods vairo pārdzīvojumus, kuru kopsaucējs — ir jēgas un mīlestības jautājumi. Daudziem uz tiem nav atbildes, tādēļ vieniem rodas skumjas un grūtsirdība, citam pieaug tieksme uz reibuma un smaga transa stāvokļiem — šajā laikā vairāk iek lietots alkohols un citas reibinošas vielas.
Vispār šajā periodā pieaug jūtīgums — tas, kas līdz šim neskāra, tagad skar, satrauc, saviļņo. Piemēram, reliģija, mūzika, māksla — šajā laikā ir iedarbīgāka. Arī viens uz otra pārdzīvojumiem, ļaudis reaģē iejūtīgāk. Garīgi šis periods ir vērtīgs ar to, ka izšķīst blīves, kas šķir cilvēku no viņa dvēseles un viņš var ne—egoistiski pievērsties sev — saklausīt savas dvēseles balsi un kaut ko dzīvē grozīt, saskaņā ar to, ko šī balss viņam saka. Veselības ziņā: šajā laikā pieaug dažādi inficēšanās un saindēšanās riski.

Saule un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 7° Saplūstošs

Ja vien nav attīstītas labas radoša darba iemaņas, šis faktors mazina pašapziņu un rada zināmu nomāktību. Var būt iedvesmas trūkums, vadības grūtības.

Venēra un Neptūns trigonā

nobīde: 2° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas rada saikni starp vēlmēm un dvēseles izjūtām, smalkjūtību un iejūtību, emocionālām reakcijām un iekšējiem noskaņojumiem. Šis faktors ienes ikdienišķās norisēs muzikālu toni un kopējā planētu "zīmējumā" ir psiholoģiskā komforta akcents.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Saturns savienojumā

nobīde: 1° Saplūstošs

Šī faktora periodā veidojas ciešāka formējošo un attīstības spēku sakabe. Šis faktors palīdz ievirzīt attīstības gaitu stingrākā gultnē un veidot drošāku pamatu ilgstošiem projektiem. Taču kustības temps var kristies, saduroties apstākļu (piemēram, birokratisku) pretestību. Šajā periodā var ieilgt formālas procedūras, formalitātēm piešķirta pārāk liela nozīme un ar tām nodarboties var pārāk liels cilvēku skaits. Taču šis faktors rada apstākļus nopietnākiem un labāk izstrādātiem projektiem. Ieceres šajā laikā var tikt detalizētāk plānotas, “optimistiskās” un “pesimistiskās” prognozes var tikt labāk saskaņotas. Veselības ziņā: ieteicams vairāk uzmanības veltīt aknu darbības uzlabošanai.

Jupīters un Plutons savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Visai ilgstošs faktors, kas transformē cilvēku priekšstatus, vērtību izpratni un kritērijus. Plānot un sekot mērķiem šajā periodā nav viegli, brīžiem procesi kļūst grūti vadāmi, var notikt neparasti notikumu pavērsieni. Atsevišķās jomās var notikt nedabīgi strauja izaugsme, kas atgādina slimības izplatīšanos — agresīva ekspansija, varas sagrābšana mazāko aprīšana. Vērtību transformācijas var skart arī finanses, tādēļ nebūs viegli plānot budžetu. Kā pozitīvais jāatzīmē, ka šis periods ļauj spert soli jaunu energoresursu apgūšanā. Garīgā ziņā šajā periodā var atklāties slēpti, iekšēji cilvēka energoresursi. Un arī pasaules uzskatu ziņā vērtību pārvērtējums dažbrīd var būt tik dziļš, ka mainās cilvēka dzīves pamatlīnija, var teikt — šis faktors dod iespējas sākt jaunu dzīvi. Darbā un sadzīvē šajā periodā uzmanīgāk jārīkojas ar mehānismiem, uguni, viegli uzliesmojošiem materiāliem. Veselības ziņā: īpašu uzmanību ieteicams pievērst aknu darbībai, reproduktīvai sistēmai, pieaug onkoloģisku problēmu risks.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 5° Izklīstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Urāns un Lilita savienojumā

nobīde: 2° Saplūstošs

Ilgstošs faktors, kura ietekmes periodā informācijas procesos ieaucas ne pārāk gaiši spēki — var rasties ļoti nepatīkamas manipulācijas ar sabiedrisko domu, sabiedrība var tikt dezinformēta vai maldināta.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.