DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs opozicijā

nobīde: 5° Saplūstošs

Šodienas faktors, kura laikā ir jāpārvar nedaudz vairāk pretrunu ikdienišķos jautājumos, jāpieliek vairāk pūliņu, lai domātu ar galvu un adekvāti pielāgotos apstākļiem, saskaņotu informācijas apgūšanu un instinktus, kustību veiklību un konkrētas rūpes. Var rasties vairāk neveiklību uzvedībā, brīžiem, aizmāršība vai juceklība.ba.

Mēness un Venēra trigonā

nobīde: 7° Saplūstošs

Harmonisks šodienas akcents, kas lieliski saskaņo instinktīvos spēkus ar emocionālajiem, dzīvības nodrošinošanu ar vērtēšanas spēju. Tas vairo patīkamās dzīves puses, jo ērtuma kritēriji pilnīgāk saskaņojas ar estētiskajiem. Siltums un mājīgums šodien var rast gaumīgākus risinājumus.

Mēness un Marss trigonā

nobīde: 7° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas akcents, kas palīdz uzturēt tonusu, jo saskaņo instinktīvos spēkus ar aktivitāti. Tas ļauj ērtāk organizēt darbu, saskaņot komforta kritērijus ar veicamiem uzdevumiem, ņemt vērā drošības un riska apsvērumus. Kopējā planētu "ansamblī" šis faktors sekmē saimniecisku darbību.

Mēness un Saturns trigonā

nobīde: 5° Saplūstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas labi saskaņo pielāgošanās spējas ar realitāti, dabisko uzvedību ar valdošu kārtību, jūtīgumu ar stingrību, instinktinktus ar paškontroli. Šāds faktors vairo drošības sajūtu un palīdz vieglāk atbilst apstākļu prasībām.

Mēness un Neptūns opozicijā

nobīde: 4° Saplūstošs

Šodienas factors, kas daudzos platuma grādos rada problēmas ar mitrumu, bet cilvēku dzīvē – apgrūtina koncentrēšanos. Grūtāk noturēt skaidru apziņu, vieglāk aizklīst sapņos un vīzijās – nevietā un nelaikā. Dažiem pieaug emocionāls jūtīgums, citi kļūst apātiskāki. Vēlams uzmanīgāk ar apieties ar šķidrumiem, ķīmiskām un indīgām vielām. Jāpiebilst, ka vājš alkohols, piemēram, alus vai vīns šajā laikā vēl vairāk atslābina un izkliedē uzmanību.Veselības ziņā jārēķinās ar to, ka pieaug infekciju vai saindēšanās risks.

Saule un Marss sekstilā

nobīde: 2° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas saskaņo vitālos un aktīvos spēkus, palīdz vieglāk sevi paust, vairo radošu iniciatīvu un vienkārši sekmē darbu.

Saule un Urāns sekstilā

nobīde: 1° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz likt lietā radošos spēkus informācijas vidē, dzīvāk un atbilstosāk reaģēt uz aktualitātēm un apstākļu izmaiņām, vieglāk tikt galā ar datorlietām, apgūt jaunas tehnoloģijas. Šis faktors palīdz radošai domāšanai veiksmīgāk izmantot nestandarta peejas, un vienkārši, vairo prieku un dara dzīvi gaišāku.

Merkurs un Venēra sekstilā

nobīde: 1° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas saskaņo informatīvās un emocionālās norises, domāšanu un izjūtas, ziņas un vēlmes, vārdus un reakcijas. Šis faktors uzlabo kontaktus un emocionālo gaisotni.

Merkurs un Jupīters kvadrātā

nobīde: 3° Saplūstošs

Faktors, kura periodā saspringtāk saskaņojas kopējs plāns un detaļas, galvenais un otršķirīgais, taktika un stratēģija. Nosakot kursu būs jāpacenšas neraustīties pa labi pa kreisi, nodarbojoties ar vairākiem darbiem jācenšas visu pakārtot svarīgākajam, akurātāk jārīkojas ar faktiem un secinājumiem. Šajā periodā var gadīties neveiklības darbinieku un vadītāju, studentu un pasniedzēju attiecībās. Nevajadzētu ar asprātību vai kritiku aizskart kāda pašcieņu. Strādājot der pievērst nedaudz vairāk uzmanības kustību koordinācijai, mehānismos – vadības sistēmām. Veselības ziņā: elpošanas ceļiem, zarnām un aknām.

Merkurs un Saturns sekstilā

nobīde: 0° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot vēlmes ar iespējām; iegribas ar apstākļu rāmjiem — to, ko es vēlos ar to, ko drīkst. Šis faktors atvieglo formalitātes un ļauj vieglāk kontaktēt ar administrāciju, priekšniecību, kreditoriem.

Merkurs un Neptūns savienojumā

nobīde: 1° Izklīstošs

Faktors, kura periodā intelektuālie un psihiskie spēki sāk vairāk savstarpēji ietekmēties. Jārēķinās, ka pavājinās prāta koncentrēšanās – dažādās darbības jomās radīsies vairāk kļūdu, aizmāršību, „gļuku”, nepatīkamākās izpausmēs – jāsaskaras ar meliem un zādzībām. Taču brīžiem, atslābstot konkrētai domāšanai labāk darbojas iztēle; pavājinoties detaļu uztverei — uzlabojas kopainas redzējums; var kļūt vājāka loģika, taču labāk klūst redzama būtība vai jēga. Šajās dienās ir grūtāk skaitīt un rēķināt, taču vieglāk sacerēt labu tekstu. Šī faktora periods var būt ļoti vērtīgs psiholoģiskai analīzei, meditācijai vai daiļradei. Veselības ziņā: vēlams izsargāties no elpošanas ceļu un zarnu infekcijām.

Merkurs un Plutons sekstilā

nobīde: 4° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot informatīvās un enerģētiskās norises, domāšanu un iespējas, saprašanu un varēšanu. Šis faktors atvieglo dažādu uzdevumu risinājumus.

Venēra un Saturns savienojumā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kura laikā apstākļi kļūst „cietāki”. Realitāte emocionāli tiek izjusta skarbāka. Šajā laikā var būt vairāk atteikumu, var augt prasības, aktivizēties dažādas pārbaudes, un šķietami formālām procedūrām var nākt klāt krietna porcija nepatīkamu cilvēcisku vājību un dziļak var skart netaisnība. Personīgajās attiecībās asāk tiek pārdzīvots egoisms un vientulība. Partnerattiecībās šajā laikā ir labi salikt „punktus uz ”i””, izkliedēt miglu un ilūzijas, izskaidroties – ko abas puses viena no otrs gaida, formulēt pozīcijas, noteikums, vienošanos. Nav īpaši labi tagad iepazīties un attiecības uzsākt, taču nav slikti, ja tagad tās nonāk līdz loģiskam rezultātam – līgumam, reģistrācijai utt. Ierīcēs un mehānismos šajā laikā vēlams vairāk uzmanības pievērst filtriem, eļām, membrānām, ārējai apdarei. Veselības ziņā šajā laikā varbūt “jāpacīnās” ar pārāk sausu ādu, vēlams pievērst uzmanību asinsritei. nierēm, lielāks risks apaukstēt kaklu un ausis.

Venēra un Neptūns sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot emocionālās, psihiskās norises, izjūtas un noskaņojumus, vēlmes un garastāvokļus. Dažam tas būs lirisks vai mākslas akcents. Citam tas palīdzēs patīkamāk izbaudīt ūdens procedūras.

Venēra un Plutons savienojumā

nobīde: 3° Saplūstošs

Faktors, kura periodā pieaug gan emocionāla gan notikumu spriedze, notiek emociju, jūtu, attiecību transformācijas. Šis faktors rada apstākļus, kas liek pārvērtēt un mainīt attieksmi, atklāt patiesas savas un citu rīcības motivācijas. Pastiprinās jutekliskums un seksualitāte, brīžiem, līdz ekstremālām izpausmēm. Kā pozitīvais jāatzīmē iespēja pārbaudīt attiecību īstumu un atbrīvoties no daudz kā lieka, kas jebkurās attiecībās krājas, veidojot bīstamus “nosēdumus”. Dažas attiecības šajā laikā pārtrūkst kā pārvilktas stīgas, protams tādas, kur problēmas netiek risinātas, bet samudžinātas neatšķetināmā kamolā. Arī Dabā šis faktors nereti atspoguļojas dramatiski skaistās stihiju izpausmēs vai pat ekstremālās norisēs. Ierīcēs un mehānismos šajā laikā vēlams sekot filtru, eļlu, blīvju, ārējo pārklājumu stāvoklim. Veselības ziņā: vēlams vairāk uzmanības veltīt asinsritei, ādai, kaklam, izvadsistēmai, dzimumsistēmai.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns kvadrātā

nobīde: 5° Izklīstošs

Visai ilgtošs faktors, kura periodā plāni var zaudēt skaidrību, kustība — sākt izšķīst un iestigt. Var šķist, ka mērķi vairs īsti nesader ar iekšējiem noskaņojumiem vai paša agrāk deklarētās idejas — ar dvēseles vai sirdsapziņas balsi. Daziem radīsies šaubas par nozīmēm un vērtībām vai neapmierinātība ar sasniegto. Citiem biežāk radīsies jautājumi par Dievu un jēgu, mīlestību un dvēseli. Citi biežāk tieksies aizmirsties un atslēgties reibumā. Pie tam sabiedrībā kāds var izplatīt dīvainu ideoloģiju spēlējot uz nacionālajām vai reliģiskajām jūtām. Darbā un mājās šajā periodā vēlams uzmanīgāk ar ķīmiskām vielām, vairāk problēmu var radīt mitrums (piemēram, pūšana, pelējums). Veselības ziņā: saglabājas infekciju risks, vairāk uzmanības vēlams veltīt aknu darbībai.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 1° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 5° Saplūstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Plutons un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 4° Saplūstošs

Faktors, kas palīdz apzināt varas un sabiedrības virzītājspēku darbības rezultātus. Energioresursu, finansu un konkrētu ekonomisku modeļu radītas problēmas. Faktors, kura laikā nereti pieaug dabas stihiju aktivitāte.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.