DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs kvadrātā

nobīde: 5° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā ne pārāk gludi darbojas pielāgošanās un nervu sistēmas, instinkti un informācijas signāli. Var rasties zināmi pārpratumi un neveiklības, neuzmanības kļūdas un jusceklīgas kustības. Šodien nevajadzētu pārāk atslābināt uzmanību un koncentrēšanās spēju, lai kaut ko naizmirstu un nesaputrotu. Veselības ziņā: nevajadzētu gatavot un pusdienot nervozā vidē, pie televizora vai datora.

Mēness un Jupīters kvadrātā

nobīde: 4° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā jāpieliek nedaudz vairāk pūļu, lai saskaņotu sevī instinktīvo un sociālo pusi. Brīžiem var rasties neapmierinātība ar sevi — saviem sasniegumiem, sociālo stāvokli, labklājības līmeni. Neapmierinātība parasti cilvēkus mudina salīdzināt sevi ar citiem un gluži kā dzīvnieku pasaulē censties ar dažādām izdarībām piešķirt sev lielāku „svaru”, censties iedvest respektu vai pasvītrot pārākumu. Vēlams šodien izvairīties no salīdzinājumiem. Un labāk labklājības un pašcieņas vairošanai paveikt kaut ko konkrētu. Veselības ziņā: vēlams vairāk uzmanības veltīt kuņģim un aknām, un nepārspīlēt ar ēdiena daudzumu vai treknumu.

Mēness un Neptūns trigonā

nobīde: 1° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas rada saskaņu starp instinktīvajiem un dvēseles spēkiem, vairo emocionālo komfortu, harmonizē izjūtas un noskaņojumus, vairo iekšēju vienotības sajūtu un dvēsles mieru.

Mēness un Plutons sekstilā

nobīde: 4° Saplūstošs

Harmonisks šodienas faktors, kas palīdz saskaņot instinktīvos spēkus ar enerģētiskiem procesiem apkārtējā vidē un arī sevī. Tas ļauj sabiedriskās norises uztvert komfortablāk, vieglāk pielāgoties notikumu dinamikai.

Saule un Mēness trigonā

nobīde: 7° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas kopējā planētu "ansamblī" ienes optimistisku akcentu, jo vairo vitālitāti, sakaņojot radošo un pielāgošanās funkcijas. Veselīgs akcents, kas palīdz dzīvībai pilnīgāk sevi paust.

Saule un Venēra savienojumā

nobīde: 5° Saplūstošs

Faktors, kura periodā veidojas ciešāka saikne starp vitālajiem un emocionālajiem spēkiem. Patīkamais ir tas, ka pašizpausme kļūst krāšņāka, izteiksmīgāka, radošums — estētiskāki bagātāks. Mazāk patīkamais: rodas vairāk narcisisma un paštīksmes, vērtējuma un izvēles kļūdu. Savstarpējās attiecībās dažam būs grūtāk pievērsties otram — sadzirdēt, saskaņoties, sajust un izprast partneri. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību ādai, nierēm, urīnpūslim.

Saule un Urāns sekstilā

nobīde: 6° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz likt lietā radošos spēkus informācijas vidē, dzīvāk un atbilstosāk reaģēt uz aktualitātēm un apstākļu izmaiņām, vieglāk tikt galā ar datorlietām, apgūt jaunas tehnoloģijas. Šis faktors palīdz radošai domāšanai veiksmīgāk izmantot nestandarta peejas, un vienkārši, vairo prieku un dara dzīvi gaišāku.

Saule un Neptūns savienojumā

nobīde: 6° Saplūstošs

Faktors, kura periodā cilvēku dzīvē aktivizējas dvēseles norises – pieaug izjūtu un pārdzīvojumu, saviļņojumu un noskaņojumu spēks. Šis laiks palīdz iedziļināties esamības jautājumos, izjust savas dzīves jēgu un iekšēju vienotību. Taču dažam viņa dvēseles dzīļu saviļņošanās (kā tas notiek ar ūdeni) ceļ „nosēdumus” un rada nemieru, dzīve šķiet neskaidra, cilvēks gremdējas smagnējā transā un ja nespēj tikt skaidrībā ar savu iekšējo pasauli, cilvēks jūtas neomulīgi. Dažs sāk meklēt "narkozi" un atslēgšanos — šajā laikā pieaug reibinošu vielu lietošana. Mūsu platuma grādos šis faktors nereti vairo nokrišņus, atkušņus, miglu (ja tas ir spēcīgākais laika faktors), gadās arī plūdi. Šajā laikā vēlams uzmanīgāk ar ūdeni un ūdensvada sistēmām, vēlams ņemt vērā to, ka vairojas dažādas mitruma izraisītas problēmas, piemēram, puves, pelējums uc. Vēlams uzmanīgāk ar sadzīves ķīmiju un dažādām indīgām vielām. Šajā laikā vieglāk izplatās infekcijas, ir vajadzīga profilakse un organisma pretestības paaugstināšana un vairāk uzmanības jāvelta sirds—asinsvadu sistēmai.

Merkurs un Jupīters savienojumā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kura periodā rodas ciešāka saikne starp abstrakto un konkrēto domāšanu, kas palīdz orientēties faktos un vairot ziņas. Taču reizēm rodas grūtības izpratnei, jo daudzie fakti kļūst līdzīgi pazla gabaliņiem, kas neizveido bildi — kopainu. Mēdz būt grūtības prioritāšu izpratnē, vai, grūti paturēt prātā galveno. Dažs to mēģina aizvietot ar skaitļu virknēm, garām tabulām vai sīkiem aprakstiem. Citam informācija pārāk "filtrējas" caur viņa priekšstatu prizmu. Taču šo faktoru ir vērtīgi izmantot datu ievākšanai, sīkai plāna iztrādāšanai vai svarīgu sīkumu iegādei.

Venēra un Urāns sekstilā

nobīde: 0° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot emocionālās un informatīvās norises, veselīgāk reaģēt uz sabiedrisku vidi, apstākļu izmaiņām, pēkšņiem situāciju pavērsieniem. Šis faktors palīdzēs, piemēram, patīkamāk kontaktēt interneta vidē.

Ilgstošie faktori

Saturns un Urāns kvadrātā

nobīde: 1° Izklīstošs

Faktors, kas liek dzīvē kaut ko mainīt. Taču to darīt nav viegli un nav viegli arī saglabāt līdzsvaru. Var izvērsties cīņa — gan par pārmaiņām, gan par stabilitāti un tās raksturs vienmēr atspoguļo indivīda (un sabiedrības kopumā) apziņas stāvokli, reizēm, gan viens gan otrs notiek nepievilcīgi. Dažbrīd stāvoklis var kļūt bīstams, un pat Dabas stihijas var izpausties ekstremāli, taču principā, šajā laikā var kaut ko izmainīt uz labo pusi. Jārēķinās, ka šajā periodā biežāk var rasties problēmas elektro— un sakaru tīklos, transportā un aviācijā var rasties traucējumi — varbūt tās ir zīmes, ka laiks visu modernizēt ;) . Veselības ziņā: šajā laikā jāvērš uzmanība mugurkaulam, locītavām, zobiem un nervu sistēmai, un pēc iespējas jāizvairās no nervu pārslodzēm.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.