DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs kvadrātā

nobīde: 4° Saplūstošs

Šodienas faktors, kura laikā ne pārāk gludi darbojas pielāgošanās un nervu sistēmas, instinkti un informācijas signāli. Var rasties zināmi pārpratumi un neveiklības, neuzmanības kļūdas un jusceklīgas kustības. Šodien nevajadzētu pārāk atslābināt uzmanību un koncentrēšanās spēju, lai kaut ko naizmirstu un nesaputrotu. Veselības ziņā: nevajadzētu gatavot un pusdienot nervozā vidē, pie televizora vai datora.

Mēness un Venēra kvadrātā

nobīde: 0° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā var biežāk rasties emocionālas neveiklības, kaprīzes, var būt neapmierinātība un kaut kas var nesaskanēt ar iekšējām komforta vai estētiskām prasībām. Šodien mātēm, kontakts ar meitām var prasīt nedaudz vairāk pacietības. Veselības ziņā: pārtikas produktu izvēlē šodien var atļauties būt izvēlīgam(—ai) un kaprīzam(—ai) un šodien nevajadzētu pusdienot sliktā noskaņojumā.

Mēness un Urāns trigonā

nobīde: 2° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas palīdz komfortablāk justies informācijas piestrāvotā vai sabiedriskā vidē, dabiskāk reaģēt uz apstākļu izmaiņām vai nestandarta situācijām. Palīdz saskaņot parasto un neparasto, ierasto un neierasto, mazina stresu un ļauj labāk justies notikumu juceklī.

Saule un Mēness trigonā

nobīde: 1° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas kopējā planētu "ansamblī" ienes optimistisku akcentu, jo vairo vitālitāti, sakaņojot radošo un pielāgošanās funkcijas. Veselīgs akcents, kas palīdz dzīvībai pilnīgāk sevi paust.

Saule un Urāns savienojumā

nobīde: 1° Izklīstošs

Faktors, kura periodā rodas ciešāka saikne starp vitālajiem spēkiem un inform'acijas telpu. Šajā laikā paaugstinās informācijas aktivitāte, rodas vairāk ideju un intelektuālās enerģijas, lai rastu dzīves jautājumu risinājumus un atbildes. Taču ne vienmēr un ne katram izdodas šo enerģiju lietderīgi izmantot. Daļa tās uzkrājas organismā kā lieks elektrības lādiņš, kas dara cilvēkus nervozus vai elektrizē dzīves vidi, vairo spriedzi un satraukumus. Dabā šis faktors nereti paaugstina saules un vēja intensitāti (ja tas ir izteiktākais šī laika faktors). Nereti šajā periodā stihiju izpausmes kļūst ekstremālas, arī sadzīves situācijās jārēķinās ar riskantu situāciju vairošanos — sakaru, transporta, elektrotīklos var pieaugt negadījumu skaits. Šis faktors vairo apziņas skaidrību un izpratnes uzplaiksnījumus, un šajā laikā var atklāties gan patīkamas gan nepatīkamas patiesības. Veselības ziņā: vēlams kontrolēt stresu, nefiksēties uz negācijām, censties intelektuālo spriedzi izmantot risinājumu rašanai un ideju tveršanai, veltīt vairāk uzmanības sirds—asinsvadu sistēmai.

Marss un Neptūns kvadrātā

nobīde: 1° Saplūstošs

Faktors, kura periodā grūtāk uzturēt gan ārēju aktivitāti, gan iekšēju noskaņojumu. Vairāk jāpapūlas lai rastu saskaņu gan ar citiem, gan pašam sevī. Šis faktors aktivizē psiholoģiskus, bet dažam, pat garīgus jautājumus. vajag uzmanīgāk apieties ar ūdens stihiju jebkādās tās izpausmēs un kura laikā grūtāk uzturēt gan aktivitātes tonusu gan saskaņu dvēselē. Attiecībās šajā laikā var krāties īgnums un neizprotama neapmierinātība. Turklāt vēlams izvairīties no asām reakcijām – šajā laikā tās var sāpīgi skart. Darbā un sadzīvē prātīgāk apieties ar ūdeni, dažādu ķīmiju, indīgām vielām, vēlams zināt reālo ūdensvada, patiesībā, jebkuru lietu stāvokli, kurās var rasties sūce, un novērst vainas. Vēl pievērst tādām ar mitrumu saistītām lietām kā pūšana, pelēšana. Veselības ziņā: pastāv infekciju, iekaisumu risks.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns kvadrātā

nobīde: 6° Saplūstošs

Visai ilgtošs faktors, kura periodā plāni var zaudēt skaidrību, kustība — sākt izšķīst un iestigt. Var šķist, ka mērķi vairs īsti nesader ar iekšējiem noskaņojumiem vai paša agrāk deklarētās idejas — ar dvēseles vai sirdsapziņas balsi. Daziem radīsies šaubas par nozīmēm un vērtībām vai neapmierinātība ar sasniegto. Citiem biežāk radīsies jautājumi par Dievu un jēgu, mīlestību un dvēseli. Citi biežāk tieksies aizmirsties un atslēgties reibumā. Pie tam sabiedrībā kāds var izplatīt dīvainu ideoloģiju spēlējot uz nacionālajām vai reliģiskajām jūtām. Darbā un mājās šajā periodā vēlams uzmanīgāk ar ķīmiskām vielām, vairāk problēmu var radīt mitrums (piemēram, pūšana, pelējums). Veselības ziņā: saglabājas infekciju risks, vairāk uzmanības vēlams veltīt aknu darbībai.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 2° Saplūstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 2° Saplūstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Saturns un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kas ļauj apzināt izveidoto kārtību un tās rezultātus. Iespējams jānokārto rēķini vai jāapzina parādi. Varbūt biežāk jāsaskaras ar nepatīkamām varas orgānu vai varas pārstāvju izpausmēm.

Plutons un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kas palīdz apzināt varas un sabiedrības virzītājspēku darbības rezultātus. Energioresursu, finansu un konkrētu ekonomisku modeļu radītas problēmas. Faktors, kura laikā nereti pieaug dabas stihiju aktivitāte.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.