DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs trigonā

nobīde: 5° Saplūstošs

Ļoti harmonisks šodienas akcents, kas palīdz veiksmīgāk saistīt domāšanu un pielāgošanās spēju. Šis faktors vairo instinktīvu apķērību un mehānisku informācijas uztveri; palīdz vieglāk reaģēt uz apstākļu izmaiņām un ikdienas solī veiklāk rosīties. Šis faktors sekmē ērtākus risinājumus, komforta apsvērumus ļauj veiksmīgāk saistīt ar racionāliem; palīdz spraigākai tirdzniecībai, mācībām un vienkārši atvieglo sazināšanos.

Mēness un Jupīters sekstilā

nobīde: 2° Saplūstošs

Harmonisks šodienas factors, kas saskaņo instinktīvos un attīstības spēkus, palīdz labāk pielāgoties un ērtāk iekārtoties, vairot labumus un veidot krājumus, just citu nozīmību un arī savu, orientēties uz sabiedrības uzskatiem un vērtībām, un neaizmirst savējās. Sekmē arī mācīšanos un labāku kontaktu ar pasniedzējiem.

Mēness un Neptūns trigonā

nobīde: 3° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas rada saskaņu starp instinktīvajiem un dvēseles spēkiem, vairo emocionālo komfortu, harmonizē izjūtas un noskaņojumus, vairo iekšēju vienotības sajūtu un dvēsles mieru.

Mēness un Plutons sekstilā

nobīde: 1° Saplūstošs

Harmonisks šodienas faktors, kas palīdz saskaņot instinktīvos spēkus ar enerģētiskiem procesiem apkārtējā vidē un arī sevī. Tas ļauj sabiedriskās norises uztvert komfortablāk, vieglāk pielāgoties notikumu dinamikai.

Saule un Jupīters kvadrātā

nobīde: 4° Saplūstošs

Faktors, kura periodā vitālie un attīstības spēki sāk izpausties saspringtāk. Šajā periodā rodas vairāk problēmu ap cilvēku uzskatiem un prioritātēm, statusiem un nozīmēm. Situācijām un notikumiem, jēdzieniem un personībām bieži vien tiek piešķirta neatbilstoša (vai nu pārāk maza vai arī pārāk liela) nozīme. Sāk asāk konkurēt dažādas ideoloģijas par vadošajām lomām tagadnē un nākotnē, vai reliģiskās konfesijas — par vadošajām lomām mūžībā :). Jūtīgāki kļūst pašvērtības un kompetences jautājumi, vairāk šaubu par sevi, un, tai pat laikā, vairāk neveselīgu ambīciju. Taču šis faktors vairo tieksmi saprast, pakāpties, pieaugt, virzīties uz priekšu. Šajā laikā var tikt sperti reāli attīstības soļi. Veselības ziņā: vēlams vairāk uzmanības veltīt sirds—asinsvadu sistēmai, aknu darbībai.

Saule un Plutons kvadrātā

nobīde: 3° Saplūstošs

Faktors, kura periodā pieaug spriedze gan cilvēku enerģētikā gan apkārtējās norisēs. Šajā laikā nereti rodas pretrunas starp personību un komandu, jārisina resursu, līdzekļu un varas problēmas. Spriedze dažus dara hiperaktīvus, pat agresīvus, citi kļūst nospiestāki, kaut kas līdzīgs iekšējiem „drošinātājiem” tos dara apātiskus. Šī faktora periodos Dabas stihijas nereti izpaužas daudz iespaidīgāk. Ikdienā pieaug darba slodze, kas reizēm var sāk atgādināt kaujas lauku. Darbā un mājās prātīgāk jārīkojas ar ierīcem un mehānismiem, uguni un viegli uzliesmojošām vielām. Ņemot vērā negadījumu risku, tehnikai ir vēlams būt vai nu labā kārtībā, vai remontā. Pozitīvais šī faktora periodā — ir iespēja gūt varu pār sevi un apstākļiem, kādas problemātiskas situācijas spēkiem un instrumentiem. Vēl, iespēja atdalīt "graudus no pelavām", un atstājot "pelavas", paveikt to, kas atkarīgs no paša lēmuma un rīcības — pārējais Dieva ziņā. Ikdienišķākās norisēs šis faktors ir ļoti piemērots "ģenerāltīrīšanām" – tikt vaļā no liekiem priekšmetiem. No veselības viedokļa: ir vērts veltīt uzmanību sirds—asinsrites un reproduktīvai sistēmai, un izvairīties no pārslodzēm un muļķīga traumatisma. Šajās dienās vērts veikt kādus organisma attīrīšanas pasākumus.

Merkurs un Jupīters sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas atvieglo informācijas uztveri un apguvi, konkrētās un abstraktās domāšanas sakabi, taktikas sasaisti ar stratēģiju. Šis faktors palīdz labāk kontaktēt pasniedzējiem un studentiem, vadītājiem un darbiniekiem.

Merkurs un Saturns sekstilā

nobīde: 2° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot vēlmes ar iespējām; iegribas ar apstākļu rāmjiem — to, ko es vēlos ar to, ko drīkst. Šis faktors atvieglo formalitātes un ļauj vieglāk kontaktēt ar administrāciju, priekšniecību, kreditoriem.

Merkurs un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot informatīvās un enerģētiskās norises, domāšanu un iespējas, saprašanu un varēšanu. Šis faktors atvieglo dažādu uzdevumu risinājumus.

Venēra un Marss trigonā

nobīde: 1° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas lieliski saskaņo emocionālos un aktīvos spēkus, ļauj darbībā vairāk ņemt vērā estētisko pusi, un radīt gan patīkamāku procesu, gan simpātiskāku rezultātu. Šis planētu akcents labvēlīgi ietekmē vēlmes un gribu, tādēļ vairojas iespējas īstenot kādu savu vēlmi. Dzimumu attiecību ziņā abas iesaistītās planētas simbolizē vīrišķo un sievišķo sākotnes, tādēļ veidosies harmoniskāka saikne starp jutekliskumu un kaislīgumu. Vispār, kopējā planētu "ansamblī", šis faktors labvēlīgi iespaidos jebkādas cilvēciskās attiecības.

Venēra un Saturns trigonā

nobīde: 4° Izklīstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas saskaņo vēlmes ar apstākļu rāmjiem, palīdz kontrolēt izjūtas un valdīt pār reakcijām, jūtīgumu — ar atturīgu stingrību un gaumi — ar mēra sajūtu. Šis akcents palīdz estētiskāk pasniegt noformējumu, vieglāk un patīkamāk mijiedarboties ar vadību, veikt atskaites un iziet pārbaudes.

Marss un Saturns savienojumā

nobīde: 6° Izklīstošs

Faktors, kas veido skarbāku mijiedarbību ar realitāti, šajā periodā rīcību vairāk ietekmē ierobežojoši un kārtojoši spēki, kas nereti rada kavēkļus un šķēršļus. Parasti aktivitātes tonuss pazeminās, turpretī dažādas pārbaudes, kontroles un soda akcijas, var ļoti sasparoties. Nereti šis faktors demonstrē to, ka cīņa ar nekārtībām, nav tas pats, kas kārtības ieviešana. Parasti kļūst biežāki parādu un saistību atgādinājumi. Dažādās ierīcēs iespējamās problēmas ar pielaišanas mehānismu, konstrukcijas, vai bremžu sistēmas bojājumiem. Veselības ziņā: vēlams vairāk uzmanības zobiem, mugurkaulam, locītavām, skriemeļiem. Vēlams pirms jebkādas fiziskas piepūles brīdi iesildīt muskuļus un locītavas.

Marss un Urāns kvadrātā

nobīde: 1° Izklīstošs

Faktors, kura laikā pieaug aktivitātes un informācijas procesu spriedze. Cilvēkos pieaug stress, apkārtējā pasaulē un Dabā pieaug negadījumu, ekstremālu situāciju risks. Ikdienā vairāk iepējamas problēmas elektro un sakaru tīklos, datoros, ierīcēs un mehānismos. Tehnikai un drošības sistēmām šajā laikā vēlams būt labā kārtībā. Kontaktos ar apkārtējiem iespējamas agresīvākas reakcijas, uzvedības nelīdzsvarotība, rīcība var pārsteigt ar pēkšņiem „izlēcieniem”. Taču tie, kuri spēj organizēt iekšējos spēkus, daudzus jautājumus var atrisināt negaidīti ātri vai, pēkšņi rast neparastus risinājumus, ātrāk var ieviesties kaut kādi jauninājumi. Veselības ziņā: šajā laikā jāvairās pārslodzēm, lieka stresa, traumām.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns sekstilā

nobīde: 5° Izklīstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot darbības mērķus ar nākotnes vīzijām, attīstības spēkus — ar dvēseles spēkiem, plānus — ar noskaņojumiem, ambīcijas — ar sajūtām. Šāds faktors palīdz labāk izprast savas un citu iekšējās norises.

Jupīters un Plutons savienojumā

nobīde: 0° Izklīstošs

Visai ilgstošs faktors, kas transformē cilvēku priekšstatus, vērtību izpratni un kritērijus. Plānot un sekot mērķiem šajā periodā nav viegli, brīžiem procesi kļūst grūti vadāmi, var notikt neparasti notikumu pavērsieni. Atsevišķās jomās var notikt nedabīgi strauja izaugsme, kas atgādina slimības izplatīšanos — agresīva ekspansija, varas sagrābšana mazāko aprīšana. Vērtību transformācijas var skart arī finanses, tādēļ nebūs viegli plānot budžetu. Kā pozitīvais jāatzīmē, ka šis periods ļauj spert soli jaunu energoresursu apgūšanā. Garīgā ziņā šajā periodā var atklāties slēpti, iekšēji cilvēka energoresursi. Un arī pasaules uzskatu ziņā vērtību pārvērtējums dažbrīd var būt tik dziļš, ka mainās cilvēka dzīves pamatlīnija, var teikt — šis faktors dod iespējas sākt jaunu dzīvi. Darbā un sadzīvē šajā periodā uzmanīgāk jārīkojas ar mehānismiem, uguni, viegli uzliesmojošiem materiāliem. Veselības ziņā: īpašu uzmanību ieteicams pievērst aknu darbībai, reproduktīvai sistēmai, pieaug onkoloģisku problēmu risks.

Saturns un Urāns kvadrātā

nobīde: 4° Izklīstošs

Faktors, kas liek dzīvē kaut ko mainīt. Taču to darīt nav viegli un nav viegli arī saglabāt līdzsvaru. Var izvērsties cīņa — gan par pārmaiņām, gan par stabilitāti un tās raksturs vienmēr atspoguļo indivīda (un sabiedrības kopumā) apziņas stāvokli, reizēm, gan viens gan otrs notiek nepievilcīgi. Dažbrīd stāvoklis var kļūt bīstams, un pat Dabas stihijas var izpausties ekstremāli, taču principā, šajā laikā var kaut ko izmainīt uz labo pusi. Jārēķinās, ka šajā periodā biežāk var rasties problēmas elektro— un sakaru tīklos, transportā un aviācijā var rasties traucējumi — varbūt tās ir zīmes, ka laiks visu modernizēt ;) . Veselības ziņā: šajā laikā jāvērš uzmanība mugurkaulam, locītavām, zobiem un nervu sistēmai, un pēc iespējas jāizvairās no nervu pārslodzēm.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.