DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs trigonā

nobīde: 0° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas akcents, kas palīdz veiksmīgāk saistīt domāšanu un pielāgošanās spēju. Šis faktors vairo instinktīvu apķērību un mehānisku informācijas uztveri; palīdz vieglāk reaģēt uz apstākļu izmaiņām un ikdienas solī veiklāk rosīties. Šis faktors sekmē ērtākus risinājumus, komforta apsvērumus ļauj veiksmīgāk saistīt ar racionāliem; palīdz spraigākai tirdzniecībai, mācībām un vienkārši atvieglo sazināšanos.

Mēness un Saturns sekstilā

nobīde: 6° Izklīstošs

Harmoniska šodienas iezīme, kas palīdz labāk pielāgoties dažādu situāciju "spēles noteikumiem", normālāk uztvert "vietējo" kārtību un ierobežojumus, saskanīgāk iekļauties ritmā un termiņos. Šis faktors palīdz vieglāk mijiedarboties ar valsts instancēm, labāk panest birokrātiskas procedūras, mierīgāk ieviest vai uzturēt kārtību.

Mēness un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks šodienas faktors, kas palīdz saskaņot instinktīvos spēkus ar enerģētiskiem procesiem apkārtējā vidē un arī sevī. Tas ļauj sabiedriskās norises uztvert komfortablāk, vieglāk pielāgoties notikumu dinamikai.

Mēness un Lilita savienojumā

nobīde: 0° Izklīstošs

Visai nepatīkams šīs dienas akcents, kad uzvedību vairāk sāk ietekmēt nevis dabiskums, bet, zemapziņas dziņas un instinkti drīzāk pauž savu negatīvo pusi.

Saule un Neptūns kvadrātā

nobīde: 3° Saplūstošs

Faktors, kas prasa radošu un psihisku spēku sasprindzinājumu jautājumos, kas saistīti ar ūdens stihiju, bet psiholoģiski, šis periods vairo pārdzīvojumus, kuru kopsaucējs — ir jēgas un mīlestības jautājumi. Daudziem uz tiem nav atbildes, tādēļ vieniem rodas skumjas un grūtsirdība, citam pieaug tieksme uz reibuma un smaga transa stāvokļiem — šajā laikā vairāk iek lietots alkohols un citas reibinošas vielas.
Vispār šajā periodā pieaug jūtīgums — tas, kas līdz šim neskāra, tagad skar, satrauc, saviļņo. Piemēram, reliģija, mūzika, māksla — šajā laikā ir iedarbīgāka. Arī viens uz otra pārdzīvojumiem, ļaudis reaģē iejūtīgāk. Garīgi šis periods ir vērtīgs ar to, ka izšķīst blīves, kas šķir cilvēku no viņa dvēseles un viņš var ne—egoistiski pievērsties sev — saklausīt savas dvēseles balsi un kaut ko dzīvē grozīt, saskaņā ar to, ko šī balss viņam saka. Veselības ziņā: šajā laikā pieaug dažādi inficēšanās un saindēšanās riski.

Merkurs un Saturns sekstilā

nobīde: 5° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot vēlmes ar iespējām; iegribas ar apstākļu rāmjiem — to, ko es vēlos ar to, ko drīkst. Šis faktors atvieglo formalitātes un ļauj vieglāk kontaktēt ar administrāciju, priekšniecību, kreditoriem.

Merkurs un Plutons sekstilā

nobīde: 2° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot informatīvās un enerģētiskās norises, domāšanu un iespējas, saprašanu un varēšanu. Šis faktors atvieglo dažādu uzdevumu risinājumus.

Venēra un Marss sekstilā

nobīde: 0° Izklīstošs

Harmoniska laika iezīme, kas palīdz saskaņot emocionalitāti un aktivitāti, vērtēšanu un rīkošanos, vēlmes un tieksmes. Šis faktors palīdz harmonizēt jebkāda veida attiecības, kas dara patīkamākus gan sabiedriskos, gan perosnīgos kontaktus ar cilvēkiem.

Venēra un Saturns savienojumā

nobīde: 6° Saplūstošs

Faktors, kura laikā apstākļi kļūst „cietāki”. Realitāte emocionāli tiek izjusta skarbāka. Šajā laikā var būt vairāk atteikumu, var augt prasības, aktivizēties dažādas pārbaudes, un šķietami formālām procedūrām var nākt klāt krietna porcija nepatīkamu cilvēcisku vājību un dziļak var skart netaisnība. Personīgajās attiecībās asāk tiek pārdzīvots egoisms un vientulība. Partnerattiecībās šajā laikā ir labi salikt „punktus uz ”i””, izkliedēt miglu un ilūzijas, izskaidroties – ko abas puses viena no otrs gaida, formulēt pozīcijas, noteikums, vienošanos. Nav īpaši labi tagad iepazīties un attiecības uzsākt, taču nav slikti, ja tagad tās nonāk līdz loģiskam rezultātam – līgumam, reģistrācijai utt. Ierīcēs un mehānismos šajā laikā vēlams vairāk uzmanības pievērst filtriem, eļām, membrānām, ārējai apdarei. Veselības ziņā šajā laikā varbūt “jāpacīnās” ar pārāk sausu ādu, vēlams pievērst uzmanību asinsritei. nierēm, lielāks risks apaukstēt kaklu un ausis.

Venēra un Neptūns sekstilā

nobīde: 4° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot emocionālās, psihiskās norises, izjūtas un noskaņojumus, vēlmes un garastāvokļus. Dažam tas būs lirisks vai mākslas akcents. Citam tas palīdzēs patīkamāk izbaudīt ūdens procedūras.

Venēra un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kura laikā ir iespēja izvērtēt kaut kādas izvēles vai attieksmes sekas, iespējams savu attiecību nozīmi. Šajā laikā var parādīties seni paziņas, vai, atgādināt par sevi izbijušas attiecības.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Urāns trigonā

nobīde: 2° Saplūstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas sekmē attīstību, jo iecerēs un plānos palīdz izmantot kopīgās informācijas telpas iespējas. Šis faktors palīdz veiksmīgāk īstenot dažādus modernizēšanas pasākumus; veidot elastīgāku stratēģiju, veiksmīgāk to saskaņot ar apstākļu un situāciju izmaiņām. Šis faktors palīz būt atvērtākiem jaunumiem, svaigai pieejai, nestandarta risinājumiem. Labs palīgs mācībās, izglītojošiem un sabiedriskiem projektiem.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 2° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 3° Saplūstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.