DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Venēra kvadrātā

nobīde: 6° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā var biežāk rasties emocionālas neveiklības, kaprīzes, var būt neapmierinātība un kaut kas var nesaskanēt ar iekšējām komforta vai estētiskām prasībām. Šodien mātēm, kontakts ar meitām var prasīt nedaudz vairāk pacietības. Veselības ziņā: pārtikas produktu izvēlē šodien var atļauties būt izvēlīgam(—ai) un kaprīzam(—ai) un šodien nevajadzētu pusdienot sliktā noskaņojumā.

Mēness un Saturns trigonā

nobīde: 2° Saplūstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas labi saskaņo pielāgošanās spējas ar realitāti, dabisko uzvedību ar valdošu kārtību, jūtīgumu ar stingrību, instinktinktus ar paškontroli. Šāds faktors vairo drošības sajūtu un palīdz vieglāk atbilst apstākļu prasībām.

Saule un Mēness trigonā

nobīde: 1° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas kopējā planētu "ansamblī" ienes optimistisku akcentu, jo vairo vitālitāti, sakaņojot radošo un pielāgošanās funkcijas. Veselīgs akcents, kas palīdz dzīvībai pilnīgāk sevi paust.

Saule un Saturns trigonā

nobīde: 3° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas sekmē organizatorisku pasākumu izdošanos, jo radošos spēkus palīdz veiksmīgāk iekļaut apstākļu un termiņu rāmjos. Šis faktors palīdz saskaņot izdomu ar realistisku pieeju un loģisku domāšanu. Palīdz saglabāt mēra sajūtu egoistiskā pašizpausmes vēlmē, vai, artistiskai aizrautībai palīdz "neizkrist" no pasākuma budžeta :). Planētu „kopainā” šis akcents „darbojas” stabilizējoši.

Merkurs un Saturns kvadrātā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kura laikā prātā, kustībās, kontaktos rodas vairāk šķēršļu, un vienlaicīgi dzīve sāk prasīt atbildes uz nopietnākiem jautājumiem. Domāšanai jāpārvar lielāka pretestība, brīžiem kā automašīnai uz slikta ceļa, turklāt vairāk ir kritikas, vērtējumu un prasību. Grūtāk kļūst izteikties brīvi un nepiespiesti — nevajadzētu cerēt, ka bez iepriekšējas gatavošanās runa būs laba, labāk cītīgāk iepriekš apdomāt jautājumus, jo vairāk uzmanības tiks pasniegšanas formai un formālai pusei (piem.konkrētiem skaitļiem). Vēl šajā laikā daudzi, kā pēc norunas sāk atcerēties – kurš—kuram—ko ir parādā. Vēlams vairāk uzmanības veltīt kārtībai dokumentos, rēķinos, grāmatvedībā. Veselības ziņā: elpošanas ceļiem, zarnām, locītavām, plaukstām un pirkstiem.

Marss un Jupīters sekstilā

nobīde: 0° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot rīcību un vadību, konkrētu uzdevumu un virsuzdevumu, rīkus un līdzekļus, taktiku un stratēģiju. Faktors, kas palīdz labāk kontaktēt ar pasniedzējiem, priekšniekiem, investoriem.

Marss un Plutons savienojumā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kura laikā veidojas ciešāka aktivitātes saikne ar transformācijas procesiem. Šajā laikā mainās rīcības raksturs, aktivitāte modina dziļākus un varenākus spēkus, pieaug notikumu dinamisms, tā, ka brīžiem spriedzi ir grūti noturēt: dažos rodas hiperaktivitāte vai nemotivētas agresijas izvirdumi, citos tieši otrādi – tonusa zudums un nomāktība. Jāatzīmē, ka šī faktora periodos pieaug negadījumu un ekstremālu situāciju risks, arī Dabas stihijas parasti izpaužas iespaidīgāk. Saasinās pretrunas ap spēka, varas un naudas jautājumiem, nepatīkamākajās izpausmēs rodas vardarbības izpausmes. Šajā periodā vēlams prātīgāk apieties ar ierīcēm, mehānismiem, jebko viegli uzliesmojošu un eksplozīvu. Kā pozitīvu jāatzīmē, ka šis laiks ļauj izlēmīgāk rīkoties un paveikt kaut ko tādu, ko grūti bija uzdrošināties līdz šim. Garīgā ziņā vērtīga ir iespēja gan sevī gan apkārtējās norisēs skaidrāk saskatīt un atdalīt „graudus no pelavām”. Un no „pelavām” atbrīvojoties, paveikt to, kas atkarīgs no paša lēmuma un spēkiem – pārējo paveic Dievs. Veselības ziņā: vēlams veltīt uzmanību reproduktīvaio sistēmai, vēlams izsargāties no nevajadzīga traumatisma (īpaši galvas), iekaisumiem.

Marss un Lilita savienojumā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kura periodā rīcību ietekmē ne visai gaiši spēki. Vēlams vairāk kontrolēt savus impulsus, rīcības motivācijas un raksturu.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns trigonā

nobīde: 4° Saplūstošs

Harmonisks, attīstību sekmējošs faktors, kas palīdz veidot kopēju noskaņu un emocionāko komfortu. Šis faktors palīdz ieklausīties sevī un apjaust īsto ceļu. Ļauj saskaņot plānus ar iekšējām vīzijām, mērķus ar jēgas sajūtu. Vairo iejūtību, sekmē vienošanos. Labs palīgs psiholoģisku, labdarības un mākslas ideju ītenošanai.

Jupīters un Plutons sekstilā

nobīde: 1° Izklīstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas paplašina attīstības iespējas, palīdz sakaņot mērķus ar līdzekļiem, plānošanu — ar varēšanu. Jebkādu resursu vairošanas un arī finansu ziņā sekmējošs faktors.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 6° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Plutons un Lilita savienojumā

nobīde: 2° Saplūstošs

Ilgstošs faktors, kura laikā notiek ne visai gaišu spēku ietekme uz cilvēku enerģētiku. Saasinās varas, resursu, finansu problēmas, nereti rodas neetiski, pat noziedzīgi lēmumi un problēmu risinājumi. Šī faktora periodā var aktivizēties dabas stihiju, un dažāda cita veida ekstremāli apstākļi.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.