DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs kvadrātā

nobīde: 5° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā ne pārāk gludi darbojas pielāgošanās un nervu sistēmas, instinkti un informācijas signāli. Var rasties zināmi pārpratumi un neveiklības, neuzmanības kļūdas un jusceklīgas kustības. Šodien nevajadzētu pārāk atslābināt uzmanību un koncentrēšanās spēju, lai kaut ko naizmirstu un nesaputrotu. Veselības ziņā: nevajadzētu gatavot un pusdienot nervozā vidē, pie televizora vai datora.

Mēness un Plutons kvadrātā

nobīde: 4° Izklīstošs

Šodienas faktors, kura laikā pieaug slodze gan uz dzīvības procesiem organismā, gan apkārtējos notikumos. Dažiem pasliktinās fiziska pašsajūta, citiem rodas psiholoģiski grūtas situācijas, citiem jāpārvar sevi vai apstākļi. Šī faktora laikā biežāk notiek sadzīves konflikti, manipulācijas, varas nepatīkama izmantošana, necieņa pret cita cilvēka gribu un vēlmēm. Taču tieši šodien var rasties apņēmība un spēks, piemēram, lai iztīrītu māju un atbrīvotos priekšmetu kaudzes, kas līdz šodienai uz gribu iedarbojās paralizējoši. Veselības ziņā: jāvērš uzmanību gremošanas sistēmai, reproduktīvai sistēmai. Vēlams ņemt vērā, ka slimības gadījumā šodien iespējams saasinājums.

Saule un Saturns opozicijā

nobīde: 5° Saplūstošs

Nopietns faktors, kura periodā grūtāk saskaņoties ar realitāti — dažadiem noteikumiem, kārtību, prasībām. Jūtamāk sāk spiest dažādi "rāmji", stingrāk skan vērtējumi un atgādinājumi par pienākumiem, saistībām, termiņiem, rēķiniem. Brīžiem jāsaduras ar apstākļu sienu, (piemēram, darba laiks beidzas, termiņš iztecējis). Vairāk laika un spēka jāvelta formalitātēm. Kā pozitīvais jāatzīmē iespēja paskatīties "no malas", noformulēt un apzināt reālo situāciju, kļūt pieaugušākam. Veselības ziņā: vēlams saudzīgāk izturēties pret sirds—asinsvadu sistēmu, arī mugurkaulu, skrimšļiem, zobiem.

Saule un Urāns sekstilā

nobīde: 0° Saplūstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz likt lietā radošos spēkus informācijas vidē, dzīvāk un atbilstosāk reaģēt uz aktualitātēm un apstākļu izmaiņām, vieglāk tikt galā ar datorlietām, apgūt jaunas tehnoloģijas. Šis faktors palīdz radošai domāšanai veiksmīgāk izmantot nestandarta peejas, un vienkārši, vairo prieku un dara dzīvi gaišāku.

Merkurs un Jupīters trigonā

nobīde: 4° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas labi sasaskaņo informācijas uztveri ar tās apgūšanas spēju. Šis akcents palīdz ziņas pārvērst par zināšanām, vieglāk orientēties notikumu jūklī, apkopot faktus un izdarīt secinājumus; vieglāk atšķirt vajadzīgo no nevajadzīgā; neapjukt domu (vai notikumu) burzmā, bet paturēt prātā mērķi. Šis faktors palīdz rast kopīgu valodu starp darbiniekiem un vadītājiem, audzēkņiem un pasniedzējiem. Kopumā ņemot — panākumu sekmētājs.

Merkurs un Neptūns trigonā

nobīde: 2° Izklīstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas palīdz sasakņot prātu un intuīciju, domas un izjūtas, aprēķinus un nojautas. Šis faktors palīdz vieglāk mainīt uztveres fokusu — no kopainas pārslēgties uz detaļām, labāk apjēgt kopsakarības un izdarīt secinājumus.

Merkurs un Plutons opozicijā

nobīde: 1° Saplūstošs

Saspringts faktors, kura periodā pieaug enerģētiska un intelektuāla spriedze. Šajā laikā informācija rada spēcīgākus efektus, pieaug tendence manipulēt vai gudrot krāpšanas kombinācijas. Šī faktora laikā saasinās naudas un varas problēmas, rodas interešu pretrunas. Šis ir viens no faktoriem, kura periodā pieaug dažādu negadījumu riski, tādēļ vēlams stingrāk ievērot drošības tehniku (īpaši darbojoties ar uguni un viegli uzliesmojošiem materiāliem) un veikt citus drošības pasākums. Jārēķinās arī ar to, ka cilvēku savstarpējās attiecībās var būt pārpratumi un sazināšanās grūtības. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību elpošanas ceļiem, zarnām, reproduktīvai sistēmai, rokām un pirkstiem.

Venēra un Marss opozicijā

nobīde: 0° Izklīstošs

Faktors, kura laikā jārisina attiecību jautājumi, jāmeklē atbilstība starp izvēli un rīcību, motivācijām un reakcijām. Dažbrīd, var rasties neizpratnes plaisas starp vēlmēm un lēmumiem, vai, darbību tās un novērtējumu. Pāra attiecībās, īpaši romantiskas būtnes var pārnest kāda seriāla sižetu savās attiecībās. :) Patiesībā šajā laikā tiek risinātas jebkādas cilvēciskās attiecības, mums ir iespēja labāk viens otru saprast.

Venēra un Jupīters kvadrātā

nobīde: 4° Saplūstošs

Faktors, kura laikā rodas kritēriju pretrunas: starp to, kas patīk un to, kam (itkā) būtu jāpatīk. Vairāk neskaidrību starp vēlmēm un priekšstatiem vai pretrunu starp gaumi un prestižu. Dažbrīd radīsies neadekvāti vērtējumi, pārprastas vai pārspīlētas nozīmes, gadās pat vilšanās. Veselības ziņā: vēlams veltīt uzmanību asinsritei, ādai, nierēm, aknām.

Venēra un Mēness mezgls savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Faktors, kura periodā attiecību jautājumi, vēlmes vai izdarītā izvēle iegūst īpašu nozīmi. Un šī nozīme saglabājs arī nākotnē.

Marss un Jupīters kvadrātā

nobīde: 4° Saplūstošs

Faktors, kura periodā nebūs viegli saskaņot plānus un rīcību, koordinēt darbību, panākt darba atbilstību iecerei, vai prakses atbilstību teorijai. Cilvēkiem brīžiem rodas tendence uzvesties izaicinoši vai kaitinoši, demonstrēt pārākumu vai ambīcijas. Parasti nāk uz āru uzkrājusies neapmierinātība ar sevis sasniegto, savu labklājības līmeni, sociālo stāvokli, ko nereti cenšas kompensēt, mēģinot piešķirt sev, vai kādam „atņemt” nozīmi. Šajā laikā jūtīgāki kļūst pašcieņas, vērtību, uzskatu, kompetences jautājumi. Darbā jācenšas prātīgāk rīkoties ar uguni un viegli uzliemojošiem materiāliem. Jāpacenšas nebojāt attiecības starp darbiniekiem un vadītājiem, studentiem un pasniedzējiem. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību aknu darbībai, izvairīties no iekaisumiem.

Marss un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 2° Izklīstošs

Vairāku dienu faktors, kas liek izvērtēt kaut kādas rīcības vai aktivitātes nozīmi, sekas, varbūt lomu, kādā izpaudies vīrietis.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns trigonā

nobīde: 2° Izklīstošs

Harmonisks, attīstību sekmējošs faktors, kas palīdz veidot kopēju noskaņu un emocionāko komfortu. Šis faktors palīdz ieklausīties sevī un apjaust īsto ceļu. Ļauj saskaņot plānus ar iekšējām vīzijām, mērķus ar jēgas sajūtu. Vairo iejūtību, sekmē vienošanos. Labs palīgs psiholoģisku, labdarības un mākslas ideju ītenošanai.

Jupīters un Plutons sekstilā

nobīde: 6° Izklīstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas paplašina attīstības iespējas, palīdz sakaņot mērķus ar līdzekļiem, plānošanu — ar varēšanu. Jebkādu resursu vairošanas un arī finansu ziņā sekmējošs faktors.

Saturns un Urāns trigonā

nobīde: 4° Saplūstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas palīdz uzturēt saskaņu starp kārtību ar brīvību, palīdz labāk saistīt domāšanas shēmas un nestandarta pieeju, atbildību ar oriģinalitāti, apdomību ar novatoriskumu.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 4° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Plutons un Lilita savienojumā

nobīde: 4° Izklīstošs

Ilgstošs faktors, kura laikā notiek ne visai gaišu spēku ietekme uz cilvēku enerģētiku. Saasinās varas, resursu, finansu problēmas, nereti rodas neetiski, pat noziedzīgi lēmumi un problēmu risinājumi. Šī faktora periodā var aktivizēties dabas stihiju, un dažāda cita veida ekstremāli apstākļi.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.