Astropolis - astroloģiskā prognoze - 21-08-2018

DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Saturns savienojumā

nobīde: 0° Saplūstošs

Šodienas faktors, kuru nosaka stingrāku un „cietāku” apstākļu ietekme uz organisma pielāgošanās spēju, kas parasti rada ne pārāk omulīgu pašsajūtu. Šis faktors bremzē šķidruma kustību organismā, tādēļ noskaņojums pats no sevis, diez vai būs līksms – tonuss būs pašam jāceļ. Šodien labāk var izdoties pasākumi un darbi, kurus darot, emocijas drīzāk traucē nekā palīdz. Jārēķinās arī ar to, ka šodien ir lielāka tendence kontrolēt, pārbaudīt, atgādināt par saistībām un parādiem. Veselības ziņā: vēlams nelietot smagu un grūti sagremojamu uzturu, nedaudz vairāk uzmanības veltīt zobiem, un izdarīt vingrinājumus mugurkaulam un locītavām.

Mēness un Urāns trigonā

nobīde: 0° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas palīdz komfortablāk justies informācijas piestrāvotā vai sabiedriskā vidē, dabiskāk reaģēt uz apstākļu izmaiņām vai nestandarta situācijām. Palīdz saskaņot parasto un neparasto, ierasto un neierasto, mazina stresu un ļauj labāk justies notikumu juceklī.

Merkurs un Venēra sekstilā

nobīde: 2° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas saskaņo informatīvās un emocionālās norises, domāšanu un izjūtas, ziņas un vēlmes, vārdus un reakcijas. Šis faktors uzlabo kontaktus un emocionālo gaisotni.

Merkurs un Jupīters kvadrātā

nobīde: 4° Saplūstošs

Faktors, kura periodā saspringtāk saskaņojas kopējs plāns un detaļas, galvenais un otršķirīgais, taktika un stratēģija. Nosakot kursu būs jāpacenšas neraustīties pa labi pa kreisi, nodarbojoties ar vairākiem darbiem jācenšas visu pakārtot svarīgākajam, akurātāk jārīkojas ar faktiem un secinājumiem. Šajā periodā var gadīties neveiklības darbinieku un vadītāju, studentu un pasniedzēju attiecībās. Nevajadzētu ar asprātību vai kritiku aizskart kāda pašcieņu. Strādājot der pievērst nedaudz vairāk uzmanības kustību koordinācijai, mehānismos – vadības sistēmām. Veselības ziņā: elpošanas ceļiem, zarnām un aknām.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns trigonā

nobīde: 0° Izklīstošs

Harmonisks, attīstību sekmējošs faktors, kas palīdz veidot kopēju noskaņu un emocionāko komfortu. Šis faktors palīdz ieklausīties sevī un apjaust īsto ceļu. Ļauj saskaņot plānus ar iekšējām vīzijām, mērķus ar jēgas sajūtu. Vairo iejūtību, sekmē vienošanos. Labs palīgs psiholoģisku, labdarības un mākslas ideju ītenošanai.

Jupīters un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Saplūstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas paplašina attīstības iespējas, palīdz sakaņot mērķus ar līdzekļiem, plānošanu — ar varēšanu. Jebkādu resursu vairošanas un arī finansu ziņā sekmējošs faktors.

Saturns un Urāns trigonā

nobīde: 0° Saplūstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas palīdz uzturēt saskaņu starp kārtību ar brīvību, palīdz labāk saistīt domāšanas shēmas un nestandarta pieeju, atbildību ar oriģinalitāti, apdomību ar novatoriskumu.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.