DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sites/simonbizun/astropolis.lv/subdomains/www/html/includes/functions_transits.inc on line 101

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/sites/simonbizun/astropolis.lv/subdomains/www/html/includes/functions_transits.inc on line 147

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Merkurs trigonā

nobīde: 1° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas akcents, kas palīdz veiksmīgāk saistīt domāšanu un pielāgošanās spēju. Šis faktors vairo instinktīvu apķērību un mehānisku informācijas uztveri; palīdz vieglāk reaģēt uz apstākļu izmaiņām un ikdienas solī veiklāk rosīties. Šis faktors sekmē ērtākus risinājumus, komforta apsvērumus ļauj veiksmīgāk saistīt ar racionāliem; palīdz spraigākai tirdzniecībai, mācībām un vienkārši atvieglo sazināšanos.

Mēness un Venēra kvadrātā

nobīde: 1° Saplūstošs

Šodienas faktors, kura laikā var biežāk rasties emocionālas neveiklības, kaprīzes, var būt neapmierinātība un kaut kas var nesaskanēt ar iekšējām komforta vai estētiskām prasībām. Šodien mātēm, kontakts ar meitām var prasīt nedaudz vairāk pacietības. Veselības ziņā: pārtikas produktu izvēlē šodien var atļauties būt izvēlīgam(—ai) un kaprīzam(—ai) un šodien nevajadzētu pusdienot sliktā noskaņojumā.

Mēness un Urāns sekstilā

nobīde: 2° Saplūstošs

Harmonisks šodienas akcents, kas palīdz labāk justies informācijas pieblīvētā vidē vai sabiedrībā. Labāk saskaņot ikdienišķās rūpes ar aktualitātēm, normālāk justies pilsētas transportā vai ielas burzmā. Šis faktors palīdz neapjukt un vieglāk pielāgoties straujām situāciju maiņām vai negaidītiem jaunumiem.

Saule un Jupīters opozicijā

nobīde: 5° Saplūstošs

Ap trīs nedēļām ilgst šī faktora darbība un šajā periodā jāpacenšas saskaņot vitālos un attīstības spēkus tā, lai tie kalpotu reālai attīstībai, nevis tukšām ambīcijām, „burbuļu pūšanai” un uzpūtībai. Šajā periodā var kļūt neskaidrākas prioritātes: kas ir svarīgāks, kas – mazāk svarīgs. Un parasti blakus neskaidrībai un šaubām, saasinās cieņas, pašapziņas, adekvāta vērtējuma grūtības — kā cilvēku, tā dzīves norišu vērtējumos. Var biežāk rasties vadības, plānošanas problēmas, un biežāk notikt atšķirīgu priekštatu konfrontācijas. Tieksme pārspīlēt savu nozīmi var traucēt normāli redzēt perspektīvu. Šajā laikā ļoti noderēs veselīga pazemības izpratne. Vai arī izpratne, ka piemēram, tad, kad esi apmaldījies, svarīgāka ir kompasa spēja noteikt virzienu, nevis viņa izmēri. No veselības viedokļa: ir vērts pievērst uzmanību sirds—asinsvadu sistēmai, aknām.

Saule un Urāns sekstilā

nobīde: 7° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz likt lietā radošos spēkus informācijas vidē, dzīvāk un atbilstosāk reaģēt uz aktualitātēm un apstākļu izmaiņām, vieglāk tikt galā ar datorlietām, apgūt jaunas tehnoloģijas. Šis faktors palīdz radošai domāšanai veiksmīgāk izmantot nestandarta peejas, un vienkārši, vairo prieku un dara dzīvi gaišāku.

Saule un Neptūns trigonā

nobīde: 3° Saplūstošs

Ļoti harmoniskais faktors, kas ļauj paust radošos spēkus vairojot saskaņu ar sevi un citiem. Pašizpausme šajā laikā var pilnīgāk atspoguļot kopējo noskaņojumu, savas un citu izjūtas, varbūt cerības un vīzijas. Šis akcents vieniem vairos radošu iedvesmu, citiem palīdzēs radīt romantisku gaisotni, citi biežāk atgriezīsies pie saviem sapņiem vai vīzijām.

Saule un Plutons opozicijā

nobīde: 6° Saplūstošs

Faktors, kura laikā pieaug apstākļu „spiediens” un notikumu dinamika, saasinās varas, resursu un naudas problēmas. Pieaug tendence saliedēt spēkus „pret” kaut ko vai kādu, kas šķiet bīstams, bieži vien pieaug sabiedrisko grupējumu, noziedzības un spēka struktūru aktivitāte. Ikdienās domstarpībās cilvēki kļūst kategoriskāki, nereti vardarbīgāki. Šī faktora laikā var aktivizēties dabas stihijas un lielāks sadzīves negadījumu risks. Kā pozitīvais šajā laikā jāatzīmē iespēja noskaidrot cilvēku pozīcijas, redzēt kas par ko stāv un kas katram ir svarīgākais. Šis faktors palīdz atklāties gan cilvēkiem, gan patiesībai. Ir iespēja saprast – kur tu esi viens un kur tev ir domubiedri un līdzgaitnieki. Veselības ziņā šajā laikā vēlams nepārslogot sirds—asinsvadu sistēmu. Un vēlams izvairīties no traumatisma.

Merkurs un Marss kvadrātā

nobīde: 0° Izklīstošs

Faktors, kura laikā rodas nedaudz paaugstināta nervu un kustību spriedze. Ne pārāk gludi mijiedarbojas informācija un aktivitāte, vārdi un darbi, doma un rīcība. Kontaktos ar apkārtējiem brīžiem rodas vairāk iebildumu, pretrunu, reizēm asāku vārdu, vai pat asāku darbu. Taču neraugoties uz to, šis faktors var celt tonusu, dot ierosmi idejām un rīcībai. Darbojoties der vairāk uzmanības veltīt kontaktiem, kustīgām un ritošām daļām, palaišanas mehānismiem, ventilācijas sistēmām. Veselības ziņā: elpošanas ceļiem, zarnām, sargāt pirkstus, izvairīties no iekaisumiem.

Merkurs un Urāns sekstilā

nobīde: 4° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot domāšanu ar informācijas vidi, veidot tajā kontaktus un komunikācijas. Šis faktors sekmē sazināšanās un saprašanās vieglumu, palīdz ātrāk tvert jaunumus, neapjukt situāciju maiņās un veiklāk reaģēt.

Venēra un Marss sekstilā

nobīde: 2° Saplūstošs

Harmoniska laika iezīme, kas palīdz saskaņot emocionalitāti un aktivitāti, vērtēšanu un rīkošanos, vēlmes un tieksmes. Šis faktors palīdz harmonizēt jebkāda veida attiecības, kas dara patīkamākus gan sabiedriskos, gan perosnīgos kontaktus ar cilvēkiem.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Saturns savienojumā

nobīde: 6° Izklīstošs

Šī faktora periodā veidojas ciešāka formējošo un attīstības spēku sakabe. Šis faktors palīdz ievirzīt attīstības gaitu stingrākā gultnē un veidot drošāku pamatu ilgstošiem projektiem. Taču kustības temps var kristies, saduroties apstākļu (piemēram, birokratisku) pretestību. Šajā periodā var ieilgt formālas procedūras, formalitātēm piešķirta pārāk liela nozīme un ar tām nodarboties var pārāk liels cilvēku skaits. Taču šis faktors rada apstākļus nopietnākiem un labāk izstrādātiem projektiem. Ieceres šajā laikā var tikt detalizētāk plānotas, “optimistiskās” un “pesimistiskās” prognozes var tikt labāk saskaņotas. Veselības ziņā: ieteicams vairāk uzmanības veltīt aknu darbības uzlabošanai.

Jupīters un Neptūns sekstilā

nobīde: 2° Saplūstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot darbības mērķus ar nākotnes vīzijām, attīstības spēkus — ar dvēseles spēkiem, plānus — ar noskaņojumiem, ambīcijas — ar sajūtām. Šāds faktors palīdz labāk izprast savas un citu iekšējās norises.

Jupīters un Plutons savienojumā

nobīde: 0° Izklīstošs

Visai ilgstošs faktors, kas transformē cilvēku priekšstatus, vērtību izpratni un kritērijus. Plānot un sekot mērķiem šajā periodā nav viegli, brīžiem procesi kļūst grūti vadāmi, var notikt neparasti notikumu pavērsieni. Atsevišķās jomās var notikt nedabīgi strauja izaugsme, kas atgādina slimības izplatīšanos — agresīva ekspansija, varas sagrābšana mazāko aprīšana. Vērtību transformācijas var skart arī finanses, tādēļ nebūs viegli plānot budžetu. Kā pozitīvais jāatzīmē, ka šis periods ļauj spert soli jaunu energoresursu apgūšanā. Garīgā ziņā šajā periodā var atklāties slēpti, iekšēji cilvēka energoresursi. Un arī pasaules uzskatu ziņā vērtību pārvērtējums dažbrīd var būt tik dziļš, ka mainās cilvēka dzīves pamatlīnija, var teikt — šis faktors dod iespējas sākt jaunu dzīvi. Darbā un sadzīvē šajā periodā uzmanīgāk jārīkojas ar mehānismiem, uguni, viegli uzliesmojošiem materiāliem. Veselības ziņā: īpašu uzmanību ieteicams pievērst aknu darbībai, reproduktīvai sistēmai, pieaug onkoloģisku problēmu risks.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 5° Saplūstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.