DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Plutons sekstilā

nobīde: 5° Izklīstošs

Harmonisks šodienas faktors, kas palīdz saskaņot instinktīvos spēkus ar enerģētiskiem procesiem apkārtējā vidē un arī sevī. Tas ļauj sabiedriskās norises uztvert komfortablāk, vieglāk pielāgoties notikumu dinamikai.

Saule un Venēra savienojumā

nobīde: 1° Izklīstošs

Faktors, kura periodā veidojas ciešāka saikne starp vitālajiem un emocionālajiem spēkiem. Patīkamais ir tas, ka pašizpausme kļūst krāšņāka, izteiksmīgāka, radošums — estētiskāki bagātāks. Mazāk patīkamais: rodas vairāk narcisisma un paštīksmes, vērtējuma un izvēles kļūdu. Savstarpējās attiecībās dažam būs grūtāk pievērsties otram — sadzirdēt, saskaņoties, sajust un izprast partneri. Veselības ziņā: vēlams vērst uzmanību ādai, nierēm, urīnpūslim.

Merkurs un Jupīters trigonā

nobīde: 5° Saplūstošs

Harmonisks faktors, kas labi sasaskaņo informācijas uztveri ar tās apgūšanas spēju. Šis akcents palīdz ziņas pārvērst par zināšanām, vieglāk orientēties notikumu jūklī, apkopot faktus un izdarīt secinājumus; vieglāk atšķirt vajadzīgo no nevajadzīgā; neapjukt domu (vai notikumu) burzmā, bet paturēt prātā mērķi. Šis faktors palīdz rast kopīgu valodu starp darbiniekiem un vadītājiem, audzēkņiem un pasniedzējiem. Kopumā ņemot — panākumu sekmētājs.

Merkurs un Urāns kvadrātā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors kura periodā pieaug spriedze informācijas telpā un cilvēku nervu sistēmā. apkārtējā pasaulē un Dabā pieaug negadījumu, ekstremālu situāciju risks. Ikdienā vairāk iepējamas problēmas elektro un sakaru tīklos, datoros, transporta un aviācijas jomās. Šajā laikā vēlams lai tehnika, ierīces un drošības sistēmas būtu kārtībā. Pozitīvais ir izpratnes iespējās –šajā laikā vieglāk pārvarama domāšanas aprobežotība, vieglāk gūt atbildes uz jautājumiem, kuros prāts līdz šim "strēga" kā automašīna dubļos. Var rasties tādi intelektuāli viesuļi, kas līdzīgi zibenim nakts negaisā apgaismo panorāmu, kas līdz šim tinās tumsā. Tādēļ šī faktora laikā mēdz būt daudz vētīgu atklājumu. No veselības viedokļa: vēlams veltīt uzmanību elpošanas ceļiem, zarnām, rokām un plaukstām. Un pēc iespējas izvairīties no lieka stresa.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns kvadrātā

nobīde: 3° Saplūstošs

Visai ilgtošs faktors, kura periodā plāni var zaudēt skaidrību, kustība — sākt izšķīst un iestigt. Var šķist, ka mērķi vairs īsti nesader ar iekšējiem noskaņojumiem vai paša agrāk deklarētās idejas — ar dvēseles vai sirdsapziņas balsi. Daziem radīsies šaubas par nozīmēm un vērtībām vai neapmierinātība ar sasniegto. Citiem biežāk radīsies jautājumi par Dievu un jēgu, mīlestību un dvēseli. Citi biežāk tieksies aizmirsties un atslēgties reibumā. Pie tam sabiedrībā kāds var izplatīt dīvainu ideoloģiju spēlējot uz nacionālajām vai reliģiskajām jūtām. Darbā un mājās šajā periodā vēlams uzmanīgāk ar ķīmiskām vielām, vairāk problēmu var radīt mitrums (piemēram, pūšana, pelējums). Veselības ziņā: saglabājas infekciju risks, vairāk uzmanības vēlams veltīt aknu darbībai.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 6° Izklīstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Saturns un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 2° Saplūstošs

Faktors, kas ļauj apzināt izveidoto kārtību un tās rezultātus. Iespējams jānokārto rēķini vai jāapzina parādi. Varbūt biežāk jāsaskaras ar nepatīkamām varas orgānu vai varas pārstāvju izpausmēm.

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 3° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Plutons un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 4° Izklīstošs

Faktors, kas palīdz apzināt varas un sabiedrības virzītājspēku darbības rezultātus. Energioresursu, finansu un konkrētu ekonomisku modeļu radītas problēmas. Faktors, kura laikā nereti pieaug dabas stihiju aktivitāte.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.