DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Jupīters sekstilā

nobīde: 7° Saplūstošs

Harmonisks šodienas factors, kas saskaņo instinktīvos un attīstības spēkus, palīdz labāk pielāgoties un ērtāk iekārtoties, vairot labumus un veidot krājumus, just citu nozīmību un arī savu, orientēties uz sabiedrības uzskatiem un vērtībām, un neaizmirst savējās. Sekmē arī mācīšanos un labāku kontaktu ar pasniedzējiem.

Saule un Plutons trigonā

nobīde: 5° Izklīstošs

Ļoti harmoniskais faktors, kas vairo radošos spēkus un to realizācijas iepējas; individualitātes pašizpausmei šajā periodā ir lielāka vara pār apstākļiem, kas palīdz piesaistīt uzmanību, apkārtējo spēkus un resursus. Šis faktors palīdz stiprintāt līdera autoritāti, vai, vienkārši palīdz pilnīgāk valdīt pār savas dzīves situāciju, tās spēkiem un resursiem.

Merkurs un Jupīters trigonā

nobīde: 0° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas labi sasaskaņo informācijas uztveri ar tās apgūšanas spēju. Šis akcents palīdz ziņas pārvērst par zināšanām, vieglāk orientēties notikumu jūklī, apkopot faktus un izdarīt secinājumus; vieglāk atšķirt vajadzīgo no nevajadzīgā; neapjukt domu (vai notikumu) burzmā, bet paturēt prātā mērķi. Šis faktors palīdz rast kopīgu valodu starp darbiniekiem un vadītājiem, audzēkņiem un pasniedzējiem. Kopumā ņemot — panākumu sekmētājs.

Merkurs un Plutons kvadrātā

nobīde: 0° Saplūstošs

Faktors, kas paaugstina spriedzi informatīvajos un enerģētiskajos procesos. Šajā periodā pieaug informācijas un kontaktu blīvums, vienlaicīgi saasinās līdzekļu, resursu un varas jautājumi. Risinājumos daži izmantos manipulēšanu ar informāciju, pasniegs to vēlamā gaismā, dezinformēs. Šajā laikā ļoti labprāt tiek iznesti atmaskojoši fakti, atklātībā nāk kompromitējošas ziņas, vai arī šantāža. Šajā laikā var gadīties informācijas zaudējumi (piemēram, pazūdot sakariem), gadās arī zādzības. Ierīcēs un mehānismos biežāk var gadīties problēmas ar kontaktiem vai ritošajām daļām. Kā pozitīvais jāatzīmē iespēja iedziļināties jebkurā tēmā, īpaši tādā, kas saistīta ar meklšanu, pētījumu, testēšanu. Var saskarties ar nepatīkamu, bet vērtīgu kritiku, vai sadzirdēt kādu patiesību, kas kā zāles – rūgta, bet veselīga. No veselības viedokļa: jācenšas pēc iespējas izvairīties no negatīvas informācijas, veltīt uzmanību elpošanas ceļiem, zarnu darbībai, izvairīties no pirkstu traumām.

Venēra un Saturns kvadrātā

nobīde: 5° Izklīstošs

Faktors, kura laikā jāpārvar dažādas pretrunas ar realitāti – īsti nesaskan vēlmes un iespējas, jeb tas, ko vēlos un tas, ko vajag. Apkārt notiekošais biežāk izraisa nepatīkamas reakcijas: cilvēks sakniebj lūpas – apstākļi viņam kaut ko liek, noteikumi spiež, kārtība — prasa.Nepatīkamais ir tas, kā šādos periodos trukumi nez kādēļ redzami tuvplānā, bet izcilības fonā, arī tad – ne vienmēr. Clvēki "norij" vairāk rūgtuma un daudzas emociju izpausmes tiek apspiestas, kas veselības ziņā kaitē, piemēram, asinsritei. Ikdienā vajadzētu uzmanīgāk ar priekšmetu ārējo apdari, pārklājumiem, membrānām, blīvēm, filtriem, eļļām. Veselības ziņā: Šajā laikā vēlams vērst uzmanību ādai, kaklam, ausīm, matiem, locītavām, zobiem.

Venēra un Urāns opozicijā

nobīde: 1° Saplūstošs

Faktors, kura laikā vairāk jāpapūlas, lai uzturētu emocionālu līdzsvaru un saskaņotu savus pārdzīvojumus un apkārtējās norises, notiekošo un savu attieksmi. Fakti, ziņas vai kādas atklājušās patiesības var izraisīt asas reakcijas, apstākļu pavērsieni brīžiem var mulsināt vai pat šokēt. Taču šis laiks dod iespējas skaidrāk izvērtēt, saprast savu vai citu attieksmi, jaunā gaismā paskatīties uz cilvēciskajām vērtībām, cilvēku izvēli un viņu vēlmēm.

Marss un Saturns trigonā

nobīde: 2° Saplūstošs

Ļoti harmonisks faktors, kas palīdz ievirzīt aktivitāti stingrās "sliedēs", darboties precīzāk un velti nesķiest spēkus. Šis faktors palīdz labāk saskaņoties ar termiņiem; palīdz iniciatīvai iekļauties pienākumu rāmjos. Apņēmību palīdz saskaņot ar atbildību un impulsivitāti — ar paškontroli.

Ilgstošie faktori

Neptūns un Plutons sekstilā

nobīde: 2° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot dvēseles pārdzīvojumus ar dzīves transformācijām, sabiedrības noskaņojumus ar sabiedrības resursu izmantošanu, sapņošanu — ar reālu īstenošanu un dzīves pārbaudījumiem; dvēseles un varas jautājumus. Šis faktors vairo darbības jēgas izjūtu un palīdz uzturēt normālu psiholoģisko „klimatu”.

Mēness mezgls un Lilita savienojumā

nobīde: 3° Izklīstošs

Problemātisks faktors, kura laikā pieaug psihes nestabilitate, vairojas dažādas provokācijas un manipulācijas, izpaužas cilvēku dvēseles kaites. Šis faktors aktivizē ne visai gaišu cilvēku dvēseles pusi, viņu zemākās cilvēku dziņas. Šī faktora periods ļauj gan katram atsevišķi, gan sabiedrībai kopumā tuvāk iepazīt savu „ēnas pusi”.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.