DIENAS ANALĪTIĶIS

KALENDĀRS

Dienas Analītiķis ir programma, kas raksturo ikvienu dienu pagātnē vai nākotnē no planētu savstarpējo aspektu viedokļa.
Dienas Analītiķis, tā ir astroloģiska “laika mašīna”, kas ļauj izvērtēt šodienu vai vēsturisku notikumu dienas; savas dzīves nozīmīgās dienas vai prognozēt nākotni – tajā mērā, kādā planētu stāvokļi ir “kopēji” un skar visus.

Programmas izsniegtais rezultāts sastāv no divām daļām:

  • pirmais ir dienas tēmu tops. Katrā tēmā apvienotas vairākas planētas, un augstāku vai zemāku vietu nosaka harmonijas un spriedzes attiecība. Jo augstāka ir vieta topā - jo tēma ir harmoniskāka. Savukārt indeksam nokrītot zemāk par vienu, tēma iekrāsojas sarkana.
  • otro, izsmeļošāko daļu veido planētu leņķiskie aspekti, kuri, kā mozaīkas gabaliņi kopā veido dienas kopainu. Tie ļauj konstatēt, ka dienas raksturu nosaka ne tikai skaitliskais (harmonijas vai spriedzes) pārsvars. Reizēm tie ir daži, bet, spēcīgi faktori. Pārskatāmībai tie ir sadalīti:
    • pēc to darbības ilguma - ātrie (no 1 dienas līdz 3 nedēļām) un ilgstošie (kas fonā ir vairāk kā gadu)
    • pēc spriedzes vai harmonijas pazīmes (zaļganie un iesarkanie).

Novēlam patīkamu dienu!

Svarīgāko tēmu tops

Ātrie faktori

Mēness un Saturns sekstilā

nobīde: 1° Saplūstošs

Harmoniska šodienas iezīme, kas palīdz labāk pielāgoties dažādu situāciju "spēles noteikumiem", normālāk uztvert "vietējo" kārtību un ierobežojumus, saskanīgāk iekļauties ritmā un termiņos. Šis faktors palīdz vieglāk mijiedarboties ar valsts instancēm, labāk panest birokrātiskas procedūras, mierīgāk ieviest vai uzturēt kārtību.

Mēness un Neptūns trigonā

nobīde: 5° Izklīstošs

Ļoti harmonisks šodienas faktors, kas rada saskaņu starp instinktīvajiem un dvēseles spēkiem, vairo emocionālo komfortu, harmonizē izjūtas un noskaņojumus, vairo iekšēju vienotības sajūtu un dvēsles mieru.

Mēness un Plutons sekstilā

nobīde: 0° Saplūstošs

Harmonisks šodienas faktors, kas palīdz saskaņot instinktīvos spēkus ar enerģētiskiem procesiem apkārtējā vidē un arī sevī. Tas ļauj sabiedriskās norises uztvert komfortablāk, vieglāk pielāgoties notikumu dinamikai.

Saule un Mēness sekstilā

nobīde: 6° Saplūstošs

Harmoniskas šodienas akcents, kas saskaņo vitālos spēkus, harmonizē dzīvības procesus, un uzlabo pašsajūtu.

Saule un Saturns savienojumā

nobīde: 5° Izklīstošs

Faktors, kuras periodā veidojas ciešāka saikne starp radošiem un formējošiem spēkiem, tādēļ šajā laikā ērtāk kārtot agrāk savāktos materiālus, novest darba procesu līdz galīgam noformējumam, vai idejai beidzot tapt par produktu. Domāšana šajā laikā kļūst reālistiskāka un loģiskāka, tādēļ vieglāk tikt skaidrībā ar dažādām tāmēm un rēķiniem. Vienlaicīgi gan rodas kavējoši apstākļi, jebkādām procedūrām ir tenendence ievilkties, rodas kompetences pārbaudes un kontroles pasākumi, uzstājīgāk skan atgādinājumi par neizpildītajām saistībām, iztecējušiem termiņiem vai parādiem. Savstarpējās attiecībās rodas stingri, brīžiem pat skarbi personības vērtējumi. Planēta Saturns ir saistīta ar vielu cietēšanu — Saturnam "patīk" cietas un stingras lietas, tādēļ šajā periodā nopietnības kļūst vairāk nekā prieka un bezrūpības. Veselības ziņā šajā laikā ir vērts vairāk uzmanības pievērst sirds—asinsvadu sistēmai, mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Saule un Urāns kvadrātā

nobīde: 3° Saplūstošs

Faktors, kura laikā pieaug spriedze gan informācijas vidē, gan arī cilvēku nervu sistēmā un dzīvības procesos. Apkārtējās norisēs šajā laikā var biežāk rasties problēmas elektro un sakaru tiklos, ierīcēs un mehānismos, bet cilvēkos, bieži vien pieaug uzbudinājums vai arī nostrādā iekšējie „drošinātāji” — cilvēki kļūst apātiskāki. Jārēķinās, ka šī faktora periodā dabas stihijas var izpausties kontrastaināk, nereti arī ekstremālāk. Taču šis laiks ir vērtīgs radošā un intelektuālā ziņā — prāts kļūst atvērtāks jaunajam, paradoksālajam, oriģināliem risinājumiem. Arī garīgi šis laiks ir vērtīgs, jo rodas vairāk iespēju saprast tāda līmeņa jautājumus, kuriem citkārt nepietiek laika, enerģijas un piemērotu apstākļu. Kas attiecas uz tehniku, tai vēlams būt vai nu labā kārtībā, vai remontā. Veselības ziņā: šajā laikā nevajadzētu pārslogot sirds—asinsvadu un nervu sistēmas.

Saule un Plutons savienojumā

nobīde: 5° Izklīstošs

Faktors, kura periodā pieaug procesu dinamika, mobilizējas iekšējie resursi un griba. Daudziem rodas vairāk apņēmības spert soli, kaut ko paveikt, vai, no kaut kā atbrīvoties. Šī faktora periodā, ir kaut kas jāvar un kaut kas jāpārvar, un ne velti aktivizējas dzīves jautājumi, kas saistīti ar varu (piemēram, naudas, politikas, enerģētikas, organizētās noziedzības, spēka struktūru tēmas). Arī katra individuālajā dzīvē pastāv varas problēmas un cilvēki šajā laikā aktīvāk izzina – kas ir un kas nav viņa varā. Šis faktors sasprindzina gan sabiedrības gan atsevišķa cilvēka spēkus. Tas ir riskants varas pārstāvjiem, jo pieaug dažādu sazvērestību varbūtība. Arī radošs darbs šajā laikā prasa lielāku atdevi. Ikdienā jārēķinās ar riskantu apstākļu vairošanos. Šī faktora dramatisms atspoguļojas arī laika apstākļos — šajā periodā nereti pieaug dabas stihiju spēks. Kā pozitīvais ir jāatzīmē tas, ka šis laiks palīdz pārvarēt sevi un apstākļus, palīdz gūt radošus rezultātus. Veselības ziņā jāvērš vairāk uzmanības sirds—asinsvadu un reproduktīvai sistēmai, vēlams izvairīties no muļķīga traumatisma.

Merkurs un Urāns kvadrātā

nobīde: 1° Izklīstošs

Faktors kura periodā pieaug spriedze informācijas telpā un cilvēku nervu sistēmā. apkārtējā pasaulē un Dabā pieaug negadījumu, ekstremālu situāciju risks. Ikdienā vairāk iepējamas problēmas elektro un sakaru tīklos, datoros, transporta un aviācijas jomās. Šajā laikā vēlams lai tehnika, ierīces un drošības sistēmas būtu kārtībā. Pozitīvais ir izpratnes iespējās –šajā laikā vieglāk pārvarama domāšanas aprobežotība, vieglāk gūt atbildes uz jautājumiem, kuros prāts līdz šim "strēga" kā automašīna dubļos. Var rasties tādi intelektuāli viesuļi, kas līdzīgi zibenim nakts negaisā apgaismo panorāmu, kas līdz šim tinās tumsā. Tādēļ šī faktora laikā mēdz būt daudz vētīgu atklājumu. No veselības viedokļa: vēlams veltīt uzmanību elpošanas ceļiem, zarnām, rokām un plaukstām. Un pēc iespējas izvairīties no lieka stresa.

Venēra un Marss kvadrātā

nobīde: 4° Saplūstošs

Faktors, kura periodā pieaug emocionālo reakciju spēks. Rodas vairāk pretrunu starp rīcību un motivāciju, impulsivitāti un vēlmēm vai vīrišķības un sievišķības izpausmju vērtējumos. Tas ir spēcīgs erotiski—seksuāls faktors, taču attiecībās savstarpējās reakcijas var izpausties kontrastaini: no kaislīguma līdz agresijai vai no mīlestības līdz neiecietībai. Šis faktors dažus mudina "iestudēt" realitātē romānu un seriālu sižetus. :)

Venēra un Jupīters sekstilā

nobīde: 4° Saplūstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot emocionālos un attīstības spēkus, vēlmes un ambīcijas, vērtējumus un uzskatus. Šis faktors harmonizē ne tikai personīgos, bet arī hierarhiskus kontaktus — attiecības ar vadību, priekšniecibu, pasniedzējiem. Šis faktors palīzēs arī veiksmīgāk iepirkties.

Venēra un Urāns sekstilā

nobīde: 4° Izklīstošs

Harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot emocionālās un informatīvās norises, veselīgāk reaģēt uz sabiedrisku vidi, apstākļu izmaiņām, pēkšņiem situāciju pavērsieniem. Šis faktors palīdzēs, piemēram, patīkamāk kontaktēt interneta vidē.

Ilgstošie faktori

Jupīters un Neptūns sekstilā

nobīde: 5° Saplūstošs

Ilgstošs harmonisks faktors, kas palīdz saskaņot darbības mērķus ar nākotnes vīzijām, attīstības spēkus — ar dvēseles spēkiem, plānus — ar noskaņojumiem, ambīcijas — ar sajūtām. Šāds faktors palīdz labāk izprast savas un citu iekšējās norises.

Jupīters un Mēness mezgls opozicijā

nobīde: 2° Izklīstošs

Faktors, kas ļauj izvērtēt līdzšinējos uzskatus un priekšstatus, un apzināt sniegtos to labumus vai nelabumus.

Saturns un Neptūns sekstilā

nobīde: 6° Izklīstošs

Harmonisks akcents, kas palīdz saskaņot racionālo dzīves pusi ar irracionālo, loģiku ar intuīciju, sapņus ar realitāti, konkrēto ar mīklaino. Faktors, kas vairo psiholoģiku stabilitāti.

Saturns un Plutons savienojumā

nobīde: 0° Izklīstošs

Ilgstošs un nopietns faktors, kura periodā arvien vairāk izpaužas esošas sistēmas krīze un jānotiek pamatīgiem pārveidojumiem. Šajā laikā no vienas puses dažādās jomās rodas, nestabilitāte, no otras jāpārvar nopietni šķēršļi, kurus rada vecā sistēma. Dabā un cilvēku dzīvē var pieaugt riska un ir ekstremālu situāciju skaits. Ikdienas darbā var rasties vairāk problēmu ar palaišanas un bremžu sistēmām, viegli uzliesmojošiem materiāliem, konstrukciju drošību. Šajā periodā jānotiek pārveidojumiem valsts, biznesa, sabiedrisko organizāciju struktūrā, kas vienmēr atbilsti sabiedrības apziņai un briedumam. Brīžiem var notikt dažādas finansu afēras starp varu un organizēto noziedzību, kas šajā periodā var sākt redzamāk figurēt dažādās dzīves jomās, var notikt ietekmes sfēru un vērtību pārdale. Veselības ziņā: vēlams izvairīties no nevajadzīga traumatisma, īpašu uzmanību veltīt mugurkaulam, locītavām, zobiem.

Visu aprakstu teksti © Simons Bizuns. Pārpublicēšana tikai ar autora atļauju. Citējot, atsauce uz pirmavotu ir obligāta.